സൈനബയുടെ കുളി – 2

മലയാളം കമ്പികഥ – സൈനബയുടെ കുളി – 2

പെട്ടന്നു പുറതു ഒരു ചൂടു തോന്നി. അമ്മ എന്റെ പുറതു മുൽള്ളകയണൊ?. എന്റെ ദൈവമെ എന്താ ഈ അമ്മ കണിക്കുന്നതു. എന്റെ പുറത്തു നല്ല ചുടുള്ള മുത്രം ഒഴുകി. കുണ്ണ നിന്നു വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ വിറയലിൽ കൂത്തിയിൽ നിന്നും കുപ്പ് ഊരി തെറിച്ചു. അമ്മയ്ക്കു ദേഷ്യം വന്നു. എന്റെ ചിന്തിയിൽ നല്ല രണ്ടു അടി കിട്ടി. അമ്മ എന്റെ പൂരതു നിന്നും എണീട്ടു. എന്തോ കുപ്പിലേയ്ക്കു ഒഴിക്കുന്ന ശബ്ദം കെട്ടു. അമ്മ കുപ്പിയിൽ മുള്ളകയണു എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇതിനു മുന്‍പിലത്തെ പാര്‍ട്ട്‌ കള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്റെ കൂത്തിയിൽ പിന്നെയും കുപ്പി അമ്മ കയറ്റാൻ തുടങ്ങി. അമ്മയുടെ മുത്രം എന്റെ ആസനത്തിലേയ്ക്കു ഒഴുകൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആ നിൽപ്പു ഞാൻ എത്ര നേരം നിന്നു എന്നു ഒർമ്മ ഇല്ല. പക്ഷെ അതു ഒരു വലിയ മറ്റതിന്റെ തുടക്കം ആയിരുന്നു.

രാത്രി വളരെയയി. കിടന്നകിടപ്പിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയയിരുന്നു ഞാൻ, ഉണർന്നപ്പോൾ അമ്മയെ മുറിയിൽ കണ്നില്ല. ആസനത്തിൽ ഇരുന്നുകുപ്പ് ഊരിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മുറിയിൽ മൂത്രം മണക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുതിയിൽ തൊട്ടു നോക്കി. കൂത്തിയുടെ അൽപ്പം തൊലി പൊയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നുന്നു.

നിലത്തു നിന്നും ഞാൻ എണിറ്റു. അമ്മ എവിടെപ്പൊയി. ഉറങ്ങിക്കാണുമയിരിക്കും. ഞാൻ പതുക്കെ അമ്മയുടെ ബെഡ് റും ലക്ഷ്യമിക്കി നീങ്ങി. കത്ക് അകത്തുനിന്നും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മുറിയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഞാൻ പതുക്കെ മുറിയുടെ വത്തിൽക്കൽ വന്നു നിന്നു. തക്കോൽ ദ്വാരത്തിലുടെ വെളിച്ചും പുറത്തെയ്ക്കു വരുന്നുണ്ട്.

താക്കോൽ ദ്വാരത്തിലുടെ ഞാൻ അകത്തേയ്ക്കു ഒലിഞ്ഞുനോക്കി. അപ്പോൾ കണ്ട കഴ്ച എന്റെ മേലാകെ കുളിരണിയിച്ചു.

അമ്മ അരയ്ക്കു താഴെയ്ക്കു നഗ്നയായി കുട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു. കാലുകൽ രണ്ടും കട്ടിലിനിരുവശവുമയി അകത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ കുണ്ടി ഒരു തലയിണ വച്ചു ഉയർത്തി വച്ചിട്ടുണ്ടു. പുറ്റിലെ പൂട് നന്നായി കണാം. അമ്മ കുണ്ടി ഉയർത്തുകയും തഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു. പുറ്റിൽ എന്തൊ അമ്മ ഇട്ടിടുണ്ട്. അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ചുറ്റി പിടിചിരുക്കുന്ന ആ സാധനം എന്താണെന്നു കണാൻ ഞാൻ ആക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിന്നു.
അമ്മ രണ്ടു കയ്ക്കൊണ്ടും ചുറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാധനം പൂറ്റിൽ കയറുങ്ങുകയും ഇറങ്ങുകയൊം ചെയ്യുന്നു. അമ്മയുടെ ഞരുക്കം കതകിന്റെ വിടവിലൂടെ പതുക്കെ കേൾക്കാം.അമ്മയുടെ കയ്യ്കളുടെ വേഗം കുടിക്കുടി വന്നു. അമ്മ കുണ്ടി മുകളിലയ്ക്കു ഉയർത്തി ഒരു വലിയ ഒച്ചയൊടെ ചുറ്റിലെയ്ക്കു ആ സാധനം കുത്തി കയറ്റി. രതിമൂർച്ചയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയ അമ്മയുടെ ദേഹം വിറച്ചു കട്ടിലിൽനിന്നും തഴെ വീണു. അപ്പൊഴണു അമ്മ പുറ്റിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന അ സാധനം ഞാൻ കണ്ടത്.

പണ്ടു ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പൊൾ ഉപയൊഗിച്ചിരുന്ന മുലക്കുപ്പി. ഞാൻ വളരെക്കലം അമ്മയുടെ മുല് ക്ലടിക്കുമയിരുന്നു. മുലക്കുപ്പിയിൽ പലു കുടിക്കുന്നതു എനിക്കു അത്ര ഇഷ്ടമല്ലയിരുന്നു.എനിക്കു പ്രായമയതിൽപ്പന്നെ മുലക്കുപ്പിയിലായിരുന്നു പലു തരുന്നത്. ഞാൻ മുല കുടിക്കാതിരിക്കാൻ അമ്മ മുലയിൽ ചെന്നിനായകം പുരട്ടുമയിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ മാത്രി അമ്മ തുരങ്ങിയാൽ അമ്മയുടെ ബ്ലൗസിനിടയിലൂടെ വിരലിട്ടു അമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണു പുറത്തെടുത്ത് ചപ്പിക്കുടിക്കുമയിരുന്നു. ഒരു മുല എന്റെ വായിലിട്ടു ചപ്പുമ്പോൾ ഒരു വിരൽ ഞാൻ അമ്മയുടെ പുക്കിളിൽ ഇട്ടു കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എത്തിയിരുന്നു എന്റെ ശീലം. പിന്നെ എനിക്കു 7 വയസ്സു ആയപ്പൊൾ എന്നെ അമ്മയ്ക്കട കൂടെ കിടത്താതെ ആയി

അന്നത്ത ആ മൂലക്കുപ്പിയണു ഇന്നു അമ്മ പുറ്റിൽ ഇട്ടു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതു. ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നൊക്കിയപ്പൊളാണു മറ്റോരു കാര്യം കണ്ടതു. മുലക്കുപ്പിയിൽ നിറച്ചും വാൽ. പല കമ്പിപ്പുസ്തകവും വയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പാലു നിറച്ച മുലക്കുപ്പികൊണ്ടുള്ള അമ്മയുടെ ഈ പരിപാടി ആദ്യാമയിട്ടുണു. ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് അമ്മയ്ക്കു സ്വന്തം. എന്തായലും പരിപാടി കൊള്ളാം. വാതിലിന്റെ വിടവിലൂടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രം എന്താണു എന്നു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ കുട്ടിലിൽ കിടക്കുകയണു. മുലക്കുപ്പിയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പറ്റിലെ തേൻ, അമ്മ നക്കിക്കുടിക്കുന്നു. എന്റെ കുണ്ണ കുലച്ചുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമയിരുന്നു. അമ്മയുടെ പരിപാടി കണ്ടുനിൽക്കുന്നതിനിടെ കുണ്ണയുടെ കാര്യം മറന്നു പോയിരിന്നു. കുണ്ണയുടെ ഇങ്കുലബ് സിന്ദാബ് വിളി ഇനി തിർത്തിട്ട് മതി ബക്കി കാര്യം. ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ എടുത്തു കുലുക്കി തുടങ്ങി. അമ്മയ്ക്കട പുറ്റിലെ മുലക്കുപ്പിയുടെ കരിയം ഒർത്തു കുണ്ണ ആഞ്ഞു കുലുക്കി തുടങ്ങി. രസം മുത്തു വരൻ തുടങ്ങി. എതു നിമിഷവും പാലു വരാവുന്നു. അവസ്ത്ഥയിലയി ഞാൻ. വേഗം വേഗം ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണയെ മർദ്ദിച്ചു. പെട്ടന്നാണു അമ്മയുടെ മുറിയുടെ വാതിൽ തുറന്നതു. അമ്മയെക്കണ്ട വെപ്രളത്തിനു കുണ്ണമേലുള്ളാ കണ്ട്രോൾപ്പൊയി.
കുണ്ണ പൊട്ടിതെറിച്ചു. കുണ്ണപ്പാൽ നേരെ തെറിച്ചു അമ്മയുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും ബ്ലൗസിലും വീണു. എന്തെ ചെയ്യണമെന്റിയതെ അമ്മയും. പേടിയൊടെ ഞാനും. അമ്മ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു മുറിയുടെ അകത്തു കയറി കതകടച്ചു. അപ്പോഴും എന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നും പാൽ ഒഴുകിക്കൊടിരുന്നു.

എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയത്തെ ഞാൻ പകച്ചു നിന്നപ്പൊഴും അമ്മയുടെ പ്രതികാരണം എന്തന്നറിയൻ ആക്ഷ തോന്നി. വാതിലിന്റെ വീടുവിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും അമ്മയുടെ മുറിയിലെയ്ക്കു നോക്കി. അമ്മ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നു. മുഖത്തു പറ്റിയ എന്റെ ശുക്ലം അമ്മ കയ്യകൊണ്ടു തോണ്ടിയെടുത്തു. അമ്മ എന്റെ കൊഴുത്ത പാൽ മണതു നോക്കൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തം മകന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ മണക്കുന്ന അമ്മ അമ്മ പിന്നീടു ചെയ്യതത് എന്നെ അൽഭുതപ്പെടുതി. കയ്യിൽ പറ്റിയിരുന്ന എന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ അമ്മ നക്കിക്കുടിക്കൻ തുടങ്ങി അമ്മ അമ്മ മുഖത്തും കഴുത്തിലും ബ്ലൗസിലും പറ്റിയിരുന്നു എന്റെ കുണ്ണപ്പാൽ പഞ്ചാമതം പോലെ നക്കി കുടിച്ചു. ഇതു കണ്ട് എന്റെ കുണ്ണക്കുട്ടൻ വീണ്ടും സമരം തുടങ്ങി. ഒളിഞ്ഞു നോട്ടം മതിയാക്കി ഞാൻ എന്റെ മുറിയിൽപ്പൊയിക്കിടന്നു. അമ്മ എന്റെ ശിരകളിൽ ഒരു ആവേശമയിത്തുടങ്ങിയിരുന്നി. സൈനബയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒർമ്മകൾ എങ്ങോപൊയി മറഞ്ഞു. ആ സ്മാനത്ത് അമ്മയെ കയറിപ്പറ്റി.

എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മയെ പണ്ണണമെന്ന ആഗ്രഹം എന്നിൽ ശക്ടിപ്രാപിച്ചു.കുണ്ണക്കുട്ടന്റെ ശല്യം തൽക്കലം ഒരു വണത്തിൽ തീർത്ത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. അമ്മയുടെ പൂർ സ്വപ്നവും കണ്ട്.

രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ സമയം ഒൻപതര സാധാരണ ഞാൻ 7 മണിക്ക് എണീക്കുന്നതാണു. എണീറ്റ് ടോയിലറ്റിൽ പോയി പല്ലു തേയ്ച്ചു മുഖം കഴുകി മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി എങ്ങനെ അമ്മയെ മുഖം കാണിക്കും എന്നു വിഷമിച്ചു പതുക്കെ ഊൺ, മുറിയിലേയ്ക്കക്കു നടന്നു. മേശപ്പുറഞ്ഞു കാപ്പി മൂടി വച്ചിരിക്കുന്നു.
പതുക്കെ കാപ്പി കൂടിച്ചു എണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പൊൾ അടുക്കളയിൽനിന്നും അമ്മ കയറിവന്നു.
അമ്മയുടെ മുഖത്തു പഴയ ഗൗരവം ഇപ്പൊഴുമുണ്ട്. “എന്താടാ കാപ്പിയൊക്കെ കൂടിച്ചിട്ട് കണ്ട മറ്റുവളുമരുടെ കുളിസീൻ കാണാൻ പോകാറായോ.”

അമ്മയുടെ ചോദ്യം കേട്ടു ഞാൻ തല കുമ്പിട്ടിരുന്നു.

“എടാ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ചെക്കന്മാരുടെ അസുഖം എനിക്കു നന്നായി അറിയം പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ തല്ലും കൊണ്ട് വന്നാൽ പിറകെ നടക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല”.

കൂളിസീൻ കാണാനാണങ്കിൽ നിനക്കു ഇവിടെ എന്റെ കുളിസീൻ കാണരുത്തോ, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടി

എന്താടാ മിണ്ടത്തെ നിൽക്കുന്നതു. എന്തു പറയണമെന്നറിയത്തെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു.

“നീ എന്റെ കുടെ വന്നേ, എനിക്കു രാവിലെ ഒന്നു എണ്ണ തേച്ചു കുളിക്കണം. നീ വന്ന എനിക്കു ഒന്നു എണ്ണ തേച്ചുതാ’.
ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പകച്ചുനിന്നു.

“നിന്റെ ചെവിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂഴപ്പമുണ്ടോ പറഞ്ഞതു കേട്ടില്ലേ വേഗം എന്റെ മുറിയിലേയ്ക്ക് വാ” അമ്മ മുറിയിലേയ്ക്ക് നടന്നു.
ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അറ്റാച്ച് ബാതും ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കോമൺ ബാത്രമുള്ളതു എന്റെ മൂരിയുടെ അടുത്താണു. അറ്റാച്ച് ബാത്രം അമ്മ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അമ്മ വേറെ ആരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കതില്ല എന്നതാണു സത്യം. ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു കിടിലൻ. ബാത്ടബ് ഉണ്ട് അമ്മയുടെ ബാത്രമിൽ, ഒരിക്കൽ അമ്മ വീട്ടിലില്ലാതിരുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഒരു കമ്പി പുസ്തകവുമയി ബാൽടബിൽ ചൂടുവെള്ളം നിറച്ച് കമ്പിപുസ്തകവി വായിച്ച വാണമടിച്ചു കിടന്നിടുണ്ട്. ചുടു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു വാണമടിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം ഒന്നു വേറെയാണു (വായനക്കാർക്കൂ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണിത്).

പതുക്കെ അമ്മയുടെ മുറിയിലെയ്ക്കു നടന്നു. വാതിൽ ചാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

വാദിൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പു കൂടിത്തുടങ്ങി. ഞാൻ പതിയെ വത്തിൽ തള്ളിത്തുന്നു. മുറിയിൽ അമ്മയെ കാണാനില്ല. അമ്മയുടെ സാരിയും ബ്ലവൂസും അടിപ്പാവാടയും കാട്ടിലിൽ അഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ കുളിമുറിയിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ മുറിയിൽ കാത്തുനിന്നു. ടോയിലറ്റിൽ വെള്ളം ക്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. അമ്മ ടോയിലറ്റിലാണു.

ടോയിൽറ്റിന്റെ കതകു തുറന്നു അമ്മ ഇറങ്ങിവന്നു. ഷഡിയും ബ്രായും മാത്രമാണു അമ്മ ഇട്ടിരിക്കുന്നതു. അമ്മയുടെ മൂലകൾക്കു നല്ല വലിപ്പമുണ്ട്. ബായുടെയുള്ളിൽനിന്നു വെളുത്തു തൂടൂത്ത മുലകൾ പുറത്തു ചാടി നിൽക്കുന്നു.
അത്യാവശ്യം വണ്ണമുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയുടെ ഫിഗറിനു വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നല്ല ക്ഷേയിപ്പുള്ള പൂക്കിൾ, ഷഡിയിൽ തടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മൗണ്ട് ഒഫ് വീനസ്സ്. ടോയിലറ്റിൽ പോയതികൊണ്ട് അൽപ്പം നനവുണ്ട്.

അമ്മയുടെ സെക്സസി മേനി നോക്കി ഞാൻ വെള്ളമിറക്കാൻ തുടങ്ങി. “എന്താടാ നോക്കി വെള്ളമിറക്കുന്നത്.” ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു.
“പോയി ആ അലമാരിയിൽ നിന്നും എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ടുവാ.” ഞാൻ അലമാരിയിൽനിന്നും എണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു.
അമ്മ നിലത്തു ഒരു പ്രായ വിരിച്ചു. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയത്തെ ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ അമ്മ പായിൽ കമിഴിന്നു കിടന്നു. രണ്ടു ചീനച്ചട്ടി കമഴ്ത്തി വച്ചതുപോലെ ഉരുണ്ട് അമ്മയുടെ ചന്തി കറുത്ത ഷഡിയിൽ തുളുമ്പിനിൽക്കുന്നതുകണ്ടിട്ട് എന്റെ കുണ്ണച്ചെക്കൻ പതുക്കെ അനക്കുംവച്ചു തുടങ്ങി

“സൗന്ദര്യ നോക്കി നിൽക്കാതെ എണ്ണ പുരട്ടട എന്റെ ദേഹത്തു.”

അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ പെട്ടന്ന് എണ്ണ എടുത്തു അമ്മയുടെ അരികിൽ പോയിൽ ഇരുന്നു. എണ്ണ എടുത്തു ഞാൻ അമ്മയുടെ പുറത്ത് പുട്ടിതുടങ്ങി. അമ്മയുടെ മാംസളമായ പൂറത്ത് എന്റെ കയ്യ് ഇഴഞ്ഞു. അമ്മയിൽ നിന്നും അനക്കമൊന്നു കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അമ്മയുടെ പുറത്തു തന്നെ എണ്ണ പുരട്ടിക്കെണ്ടിരുന്നു.

ആ ഷഡിക്കകത്തും ബായ്ക്കുള്ളിലുമൊക്കെ കയ്യിട്ട് ഞെരിക്കാൻ എന്റെ ഉള്ളം വെമ്പി. പക്ഷേ പേടി കാരണം എനിക്കു അതു ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ വിരലുകൾ അമ്മയുടെ ഷഡിയുടെ വിളുമ്പത്തു വരെ ഓടിച്ചു. മാംസളമായ്ച് ദേഹത്തു ഷഡി ഒട്ടിരിക്കുകയാണു്. ഞാൻ പതിയെ ഷഡിയുടെ വിളുമ്പത്തു വിരലുകൊണ്ട് കിള്ളാൻ തുടങ്ങി.

അമ്മയുടെ ദേഹത്തൊന്നും ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല.

കൂറച്ചു നേരം തടവിയിട്ടും അമ്മയുടെ അനക്കമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ തിരുമു നിറുത്തി അമ്മയെ നോക്കി. അമ്മ എന്റെ തിരുമ്മലിന്റെ സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നു.

അമ്മ ഉറങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൂ അൽപ്പം ധൈര്യം വന്നു. ഞാൻ അമ്മയുടെ ശരിരം ശരിക്ക് ഒന്നു കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു.
അമ്മയുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനു വലിയ ഇടിവു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമേ പറഞ്ഞപോലെ ചീനച്ചട്ടി കമഴ്സത്തി വെച്ച പോലെയുള്ള ചന്തികൾ, ഹൊ ആ ചന്തികളുടെ ഉരുളിച്ചു കണ്ടാൽ മതി ജീവിതകാലം മുഴുവനും വാണമടിക്കാനുള്ള വകയാകും.
ഞാൻ ആ ചന്തികളുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നു അടുത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ തിരുമാനിച്ചു. അമ്മയുടെ കറൂത്ത ഷഡി രണ്ടു വശത്തുനിന്നും ഞാൻ വലിച്ചു. അമ്മയുടെ ഷഡി ഇപ്പോൾ ഒരു ജി സ്ട്രിങ്ങ് മാതിരിയായി. ജീവിതത്തികണ്ടിട്ടുള്ള എറ്റവും സെക്സസിയായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അതു. അമ്മയുടെ വെളുത്തു തുടിച്ച മാംസഗോളങ്ങൾ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഷഡി വീണ്ടും വലിച്ചു. അമ്മയുടെ ആസനത്തിലെയ്ക്കു ആ ഷഡി ഇറങ്ങി. തെറിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ കൂണ്ടിക്കുന്നുകളിൽ ഞാൻ താളം പിടിച്ചു തുടങ്ങി.

ഞാൻ രണ്ടു കൈകൊണ്ടും അമ്മയുടെ കുണ്ടി ഇരു വശത്തെയ്ക്കൂം അകത്തി, ആ വലിയ കൂണ്ടികളുടെ വിടവി ഷഡി ഇറുകിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചച്ച കണ്ട് എന്റെ ഞരമ്പുകളിലൂടെയുള്ള രക്ട ഓട്ടം കൂടി….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts