സുജയുടെ കഥ – 3

മലയാളം കമ്പികഥ – സുജയുടെ കഥ – 3

എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തളർന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ നേരം പാതി രാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സുജ എണീറ്റപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് 10 മണിയോളമായി. എണീറ്റ് കുളിച്ചപ്പോൾ ശരീരമാസകലം നീറിപ്പുകഞ്ഞു. തണുത്ത വെള്ളം വീണപ്പോൾ, തലേന്നത്തെ രതിയുടെ സുഖം, അവളുടെ പൂറിൽ വെള്ളം നിറച്ചു.

 

മലയാളം കമ്പികഥ – സുജയുടെ കഥ – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – സുജയുടെ കഥ – 2

 

അന്ന് നോബിൾ അവളെ തൊട്ടില്ല. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം, അയാൾ, ഓഫീസിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു പോയി. ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞതോടെ, കൊതി പൂണ്ട മാത്യു അവളെ ആവേശത്തോടെ കളിച്ചു. കുണ്ണയ്ക്കു വലിപ്പക്കുറവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, മാത്യുവിന്റെ കുണ്ണ, നോബിളിന്റെ തണ്ടിക്ക് നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. തടിയും, വയറുമൊക്കെ, കുറച്ചു കൂടുതലുമായിരിന്നു. ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേര്, ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ട് ആവേശപ്പെടുന്ന പോലെ, മാത്യു അവളുടെ സുന്ദര ദേഹത്തെ, മെതിച്ചു തിമിർത്തു. കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരുന്ന ഈ സൗന്ദര്യ ധാമത്തെ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഭോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ, കർത്താവിനും, നോബിളിനും അയാൾ മനസ്സാ നന്ദി പറഞ്ഞു. അവളുടെ സുന്ദര യോനി അയാൾ മൊത്തിക്കുടിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളി മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആ ഇളം പെണ്ണിന്റെ, അയവു വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുറുക്കമുള്ള പൂറിൽ അയാൾ കൈവിരലുകൾ മാറി മാറി കയറ്റിയിറക്കി. ഉഴുകിയിറങ്ങിയ അവളുടെ മദജലം, അയാൾ കൊതിയോടെ നക്കിക്കുടിച്ചു. സുജ ഒരു പരൽ മീനിനെ പോലെ കിടന്ന് പുളഞ്ഞു. അവളുടെ കൊഴുത്തുരുണ്ട മാറിടങ്ങളെ അയാൾ കടിച്ചു ചപ്പി. ആവേശം മൂത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും, പൂറിൽ എട്ടു പത്തടിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും അയാളുടെ വെടി തീർന്നു. പിന്നെ സുജയുടെ കാലിനിടയിൽ തളർന്ന് കിടന്ന് മയക്കമായി.
എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തളർന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ നേരം പാതി രാത്രി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സുജ എണീറ്റപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് 10 മണിയോളമായി. എണീറ്റ് കുളിച്ചപ്പോൾ ശരീരമാസകലം നീറിപ്പുകഞ്ഞു. തണുത്ത വെള്ളം വീണപ്പോൾ, തലേന്നത്തെ രതിയുടെ സുഖം, അവളുടെ പൂറിൽ വെള്ളം നിറച്ചു.

അന്ന് നോബിൾ അവളെ തൊട്ടില്ല. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം, അയാൾ, ഓഫീസിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു പോയി. ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞതോടെ, കൊതി പൂണ്ട മാത്യു അവളെ ആവേശത്തോടെ കളിച്ചു. കുണ്ണയ്ക്കു വലിപ്പക്കുറവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, മാത്യുവിന്റെ കുണ്ണ, നോബിളിന്റെ തണ്ടിക്ക് നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. തടിയും, വയറുമൊക്കെ, കുറച്ചു കൂടുതലുമായിരിന്നു. ഗ്രഹണി പിടിച്ച പിള്ളേര്, ചക്കക്കൂട്ടാൻ കണ്ട് ആവേശപ്പെടുന്ന പോലെ, മാത്യു അവളുടെ സുന്ദര ദേഹത്തെ, മെതിച്ചു തിമിർത്തു. കൊതിച്ചു കൊതിച്ചിരുന്ന ഈ സൗന്ദര്യ ധാമത്തെ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന്, ഭോഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ, കർത്താവിനും, നോബിളിനും അയാൾ മനസ്സാ നന്ദി പറഞ്ഞു. അവളുടെ സുന്ദര യോനി അയാൾ മൊത്തിക്കുടിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കളി മാത്രം കഴിഞ്ഞ ആ ഇളം പെണ്ണിന്റെ, അയവു വന്നിട്ടില്ലാത്ത മുറുക്കമുള്ള പൂറിൽ അയാൾ കൈവിരലുകൾ മാറി മാറി കയറ്റിയിറക്കി. ഉഴുകിയിറങ്ങിയ അവളുടെ മദജലം, അയാൾ കൊതിയോടെ നക്കിക്കുടിച്ചു. സുജ ഒരു പരൽ മീനിനെ പോലെ കിടന്ന് പുളഞ്ഞു. അവളുടെ കൊഴുത്തുരുണ്ട മാറിടങ്ങളെ അയാൾ കടിച്ചു ചപ്പി. ആവേശം മൂത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും, പൂറിൽ എട്ടു പത്തടിച്ചപ്പോഴേയ്ക്കും അയാളുടെ വെടി തീർന്നു. പിന്നെ സുജയുടെ കാലിനിടയിൽ തളർന്ന് കിടന്ന് മയക്കമായി.
തുടർച്ചയായ രതിഭോഗം, സുജയെ ശാരീരികമായി ഉലയ്ക്കാതിരിക്കാൻ, അവളുടെ ആഹാരത്തിൽ, നോബിൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പുഴുങ്ങിയ ഏത്ത പഴവും, കുതിർത്ത ബദാമും, കുരുമുളകിട്ടു വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും, പഴങ്ങളും, കടഞ്ഞ മുട്ടയും, ആട്ടിറച്ചിയും, കോഴിയും എല്ലാം അവളുടെ എല്ലാ നേരത്തെ ആഹാരത്തിലും ഉൾകൊള്ളിച്ചു, അവളെ കൊണ്ടു നിർബന്ധപൂർവം കഴിപ്പിച്ചു. അത് കൊണ്ടു തന്നെ അവളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ആവേശത്തിനും ഒരു ഇളക്കവും തട്ടിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം അവളെ ഒന്നുകൂടി തുടിപ്പിച്ചു.

തലേന്നത്തെ കളി കാരണം തളർന്നിരുന്ന മാത്യു, ഉച്ചയോടു കൂടി ഉണർന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കാത്ത കാരണം, നോബിൾ നല്ല ഉഷാറിലായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആ ദിവസത്തെ കളി, സുജയ്ക്കു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സമൃദ്ധമായ ഊണിനു ശേഷം, അകത്തെ ബെഡ്റൂമിലെ ടിവിയിൽ, നോബിൾ ഒരു കമ്പി പടം ഇട്ടു. വിശാലമായ കട്ടിലിൽ, സുജയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇരുന്നു മൂന്നു പേരും കമ്പി കണ്ടു. ഒരു കിളുന്ത് മദാമ്മപ്പെണിനെ രണ്ടു മധ്യ വയസ്കന്മാരായ സായിപ്പന്മാർ മദിക്കുന്നതാണ് രംഗം. കിളുന്ത് പെണ്ണ്, ഒരുവന്റെ പെരുംകുണ്ണയെ ലോലിപോപ്പ് പോലെ ഊമ്പി രസിക്കുന്നു, മറ്റൊരുവൻ അവളുടെ പൂറിനെ മഥിക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട മൂവരും കമ്പിയായി. സുജയുടെ പൂറു നനഞ്ഞു. ആവേശം മൂത്ത നോബിൾ ചാരിയിരിക്കുകയായിരുന്ന സുജയെ മലർത്തിക്കിടത്തി,

അവളുടെ തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ചപ്പി വലിച്ചു.നാവു അവളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി, അവളുടെ ചൂടുള്ള നാവിൽ ചിത്രം വരച്ചു. ഈ സമയം മാത്യുവിന് കടി മൂത്തു, അയാൾ അവളുടെ നൈറ്റി മുകളിലോട്ടു തെറുത്തു കേറ്റിയിട്ട്, അവളുടെ തുടകളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിൽ മുഖമമർത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ നിന്ന്‌ വ്യത്യസ്തമായി, അവൾ പൂറു വടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരുന്നു. വെളുത്തു ചുമന്നു ഇഡ്ഡലി പോലെ ഉയർന്ന്‌, തിളങ്ങുന്ന പൂർത്തടവും, തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ചെറുമുകുളവും, പൂവിതളുകളുടെയും ആ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ച, മാത്യുവിനെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ചു. അയാൾ അവളുടെ പൂളയെ നക്കികുടിച്ചു.അവളുടെ പുറത്തേയ്ക്കു തുടിച്ച കന്തിനെയും, പൂവിതളുകളെയും അയാൾ മൃദുവായി കടിച്ചു വലിച്ചു. രണ്ടാണുങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ലാളന അവളെ രതിമൂർച്ഛയുടെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചു. രതിയുടെ അവളനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, പുതിയ മാനങ്ങൾ, അവളിലെ, പൂർണയായ സ്ത്രീയെ, കൂടുതൽ രതി അനുഭവങ്ങൾക്കായി ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. നോബിൾ അവളുടെ മുലകളെ കടിച്ചു പറിക്കുകയായിരിന്നു. ആവേശം മൂത്തു അവളുടെ മുലക്കമ്പുകളെ കടിച്ചെടുക്കുമോയെന്നയാൾ തന്നെ ഭയന്നു. മൂന്ന് പേരും ആവേശത്തിന്റെ പാരമ്യതയിലെത്തി. നോബിൾ അവളുടെ ശരീരത്തിനിരുവശവുമായി മുട്ട് കുത്തിയിരുന്നു, തന്റെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കറുത്ത പെരുംകുണ്ണ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ മുട്ടിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അറപ്പില്ലാതെ അവൾ അയാളുടെ കുണ്ണയുടെ ഗദ പോലെ ചുവന്നു വിരിഞ്ഞു നിന്ന മകുടാഗ്രം പതുക്കെ വായിലിട്ടു ഉറുഞ്ചി.
അയാളുടെ വഴുവഴുത്ത മദജലം അവൾ ഉറുഞ്ചിയെടുത്തു. പതിയെ പതിയെ അവന്റെ പെരുംകുണ്ണ മുഴുവനും അവൾ വായിലാക്കി, ചപ്പി ഊമ്പി തുടങ്ങി. സ്ക്രീനിലെ മദാമ്മപ്പെണ്ണിനെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടു, കുണ്ണയുടെ ചർമ്മത്തെ അവൾ തന്റെ വലതു കൈകൊണ്ടു താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു ഊമ്പി. വടിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ കുണ്ണയുടെ മണികളും, അവൾ വായിലിട്ടു ചപ്പി. പത്തു മിനിറ്റോളം സുജ കുണ്ണ ഊമ്പി, നോബിളിനെ സുഖിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടയാൾ, അവളുടെ ഉമിനീരും അയാളുടെ മദജലവും കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ ആ കരിംകുണ്ണ, അവളുടെ ചുവന്നു തുടുത്തു സമൃദ്ധമായ മുലകളെ ചേർത്ത് വച്ചിട്ട്, അതിന്റെ വിടവിലൂടെ ഉരച്ചു. അതിമനോഹരമായ അവളുടെ മുലവിടവിൽ, തന്റെ വലുപ്പമുള്ള കരിംകുണ്ണ ഉരഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത്, അയാൾ സംതൃപ്തിയോടെ കണ്ടാസ്വദിച്ചു. അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്‌ നോബിളെണീറ്റു മാറിയപ്പോൾ, അവളുടെ പൂറിനേയും, കൂതിത്തുളയെയും, ലാളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാത്യു, ഒരുരഗത്തെ പോലെ അവളുടെ ശരീരത്തിലേയ്ക്ക് കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു കയറി. അവളുടെ മുലകളെയും ചുണ്ടുകളെയും അയാൾ ചപ്പി വലിച്ചു. എന്നിട്ടു അവളുടെ തുടകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ടു, തന്റെ കുണ്ണയെ, അവളുടെ നനഞ്ഞ പൂറിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി. അവളുടെ ചുണ്ടുകളെ ചപ്പി വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, കുണ്ണയെ അതിദ്രുതം പൂറിൽ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ടു അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചയാൾ ഉരുണ്ട്, അവളെ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്‌ടിച്ചു. സുജയ്ക്കും ആ പൊസിഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൾ കാലുകൾ കുറച്ചു കൂടി സൗകര്യപ്രദമായി മാത്യുവിന്റെ ഇടുപ്പിനിരുവശത്തായി കവച്ചു വച്ച് കൊണ്ടു,

മാത്യുവിന്റെ കുണ്ണയുടെ ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്റെ ഇടുപ്പിനെയും ചലിപ്പിച്ചു. മാത്യു അവളെ തന്റെ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വച്ച് ഞെരിച്ചു. അവളുടെ തുടുത്ത മുല, അയാളുടെ രോമാവൃതമായ നെഞ്ചിൽ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു. നോബിൾ ആ സമയം ചെറിയ ഒരു സ്മാളും പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിന്നു. സ്മാളും തീർത്തിട്ട് അയാൾ അവളുടെ, മാത്യുവിന്റെ കുണ്ണയ്ക്കു മുകളിൽ ഞെരിഞ്ഞിരുന്ന, അവളുടെ ചന്തിയേയും, പൂറിൽ മാത്യുവിന്റെ കുണ്ണ കയറുന്നതിനനുസരിച്ചു, വിങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂതിത്തുളയെയും മണപ്പിച്ചു. ഒരു വിരൽ ആ തുളയിൽ കയറ്റി. എന്നിട്ടയാൾ പതുക്കെ എണീറ്റ്, കബോർഡിൽ നിന്നും ജെല്ലിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലെടുത്തു, അവളുടെ മലദ്വാരത്തിലേയ്ക്ക് പകർന്നു. ആ തണുത്ത ജെല്ലിന്റെ സ്പർശനത്തിൽ, അവൾ തെല്ലൊരു ഉദ്വേഗത്തോടെ, തല തിരിച്ചു നോക്കി. നോബിൾ, തന്റെ കുണ്ണയിൽ ജെല്ലും ചേർത്ത്, ഒന്ന് പിടിച്ചു പെരുപ്പിച്ചിട്ടെടുത്തു. എന്നിട്ടു, സുജയുടെ കൂതിത്തുളയിൽ, പതുക്കെ അടിച്ചു കയറ്റി.തന്റെ രണ്ടു തുളകളിലും, ഒരേ സമയം കുണ്ണകൾ, കയറിയപ്പോൾ, അമ്പരപ്പോടെയും തെല്ലൊരു വേദനയുടെയും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളി. ജെല്ലും വാരിയൊഴിച്ചു, നോബിൾ തന്റെ കുണ്ണയുടെ മുഴുവനും സുജയുടെ മലദ്വാരത്തിൽ തള്ളിക്കയറ്റി. അവളുടെ യോനിയും വല്ലാതെ ഞെരുങ്ങി. സ്വതവേ ഞെരുങ്ങിയ യോനി ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ, മാത്യുവിനും നന്നേ സുഖിച്ചു. പിന്നെ രണ്ടു പേരും ആ ഇളം പെണ്ണിന്റെ ദ്വാരങ്ങളെ ഒരേ സമയം മർദ്ദിച്ചു. ആദ്യം വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും വേദനയും തോന്നിയെങ്കിലും,
മർദ്ദനത്തിന്റെ വേഗം കൂടിയപ്പോൾ, അവൾ അനിർവചനീയമായ രതി മൂർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോയി. തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ആയിരക്കണക്കിന് കുണ്ണകൾ കേറ്റുന്നതായവൾക്കു തോന്നി. അവൾക്കു രണ്ടു വട്ടം പോയി. പത്തു പതിനഞ്ചു മിനിറ്റോളം, അവരാ ഡബിൾ പെനെട്രേഷൻ തുടർന്നു. അവസാനം നോബിളിന് വരാറായപ്പോൾ, അയാളവളെ മാത്യുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിടർത്തി മാറ്റി, അവളെ മലർത്തി കിടത്തി, ചന്തിയെ കട്ടിലിന്റെ വക്കിലോട്ടു ചേർത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട്, തുടകളെ രണ്ടിനെയും മടക്കി അവളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വച്ചിട്ട്, അയാൾ കട്ടിലിനോട് ചേർന്ന് തറയിൽ നിന്നു. തന്റെ പെരുത്ത് നിന്ന കുണ്ണയെ അവളുടെ തേൻ പൂറിൽ ചേര്ത്തുരച്ചിട്ടു, ശക്തിയായി അടിച്ചു കേറ്റി. മർദ്ദനത്തിന്റെ വേഗത കാരണം കട്ടില് കിടന്ന് കുലുങ്ങി. അയാളുടെ വൃഷണ സഞ്ചി അവളുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ആഞ്ഞാഞ്ഞടിച്ചു. രതിമൂർച്ഛയിൽ, സുജ വില്ലു പോലെ വളഞ്ഞു. നോബിൾ ഒരു പത്തു മിനിറ്റോളം അവളെ പറന്നടിച്ചു. എന്നിട്ടു, വരാറായപ്പോൾ അവളെ തൂക്കിയെടുത്തു കട്ടിലിന്റെ വക്കിലിരുത്തിയിട്ടു, കുണ്ണ അവളുടെ അണ്ണാക്കിലോട്ടു വച്ച് കൊടുത്തു. അയാൾ ഒരു നാലഞ്ചു തവണ, അവളുടെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ശക്തിയായി സ്ഖലിച്ചു, . അയാളുടെ ചൂട് ശുക്ലം അവളുടെ വായും അണ്ണാക്കും നിറഞ്ഞു. മുക്കാലും അവളുടെ വായിലേക്കിറങ്ങി പോയി. മാത്യു ഒന്ന് കൂടി പെരുപ്പിച്ചിട്ടു അവളുടെ മുഖത്തും മുലകളിലേയ്ക്കും സ്രവിച്ചു. സുജ ആ രണ്ടു പുരുഷന്മാരുടെ ശുകത്തിൽ കുളിച്ചു,
ബെഡിൽ തളർന്ന് കിടന്നു. നോബിളും മാത്യുവും അവളുടെ ഇരുവശത്തുമായി തളർന്ന് കിടന്നു മയങ്ങി. അവളുടെ യോനിയിൽ നിന്നും മദജലം അപ്പോഴും കിനിഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. (തുടരും)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts