സാബുവിന്റെ ആന്റി – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – സാബുവിന്റെ ആന്റി – 1

ആന്റി സാബുവിനെ പരിചയപ്പെട്ട കഥ പറയാം ഇനി

അനു ആണു ആന്റിയുടെ ആദ്യത്തെ കളിത്തോഴൻ . ആന്റിയും അനുവിന്റെയും കഥ പിന്നീട് പറയാം.
അനു,സാബു,അനൂപ്, 3 പേരും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്. അനു ആന്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ രണ്ടാളും കൊതി മൂത്ത് നടക്കുകയാണു ഒന്ന്. കാണാനും അങ്ങനെ അനു ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി. എന്തെന്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ആന്റിയെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുക. അനു അങ്ങനെ ആന്റിടെ വീട്ടിൽ എത്തി ആന്റിയോടു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു.
അനു: ആന്റി എനിക്ക് ആന്റിയുടെ ഒരു സഹായം വേണം
ആന്റി: എന്ത് സഹായം
അനു: അത് ആന്റി എന്റെ സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന്. വരണം
ആന്റി: ഞാൻ വരില്ലാ.. ഞാൻ എന്തിനാ നിന്റെ സ്കൂളിൽ വരുന്നെ ഏയ് ഞാൻ വരില്ലാ.
അനു: എന്റെ പൊന്ന്. ആന്റിയല്ലെ വന്ന്. ഒന്ന്. സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടന്ന്. തിരിച്ച് പോരാം എന്റെ ആന്റിയണെന്നു പറഞ്ഞാമതി
(ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് ആന്റി സമ്മതിച്ചു)
അനു: നാളെ ആന്റി ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇടവഴിയിൽ നിന്നാമതി ഞാൻ വണ്ടിയുമായി വരാം
ആന്റി: ശരി പെട്ടന്ന്. തിരിച്ച് കൊണ്ടുവിടണം
പിറ്റെന്ന്.രാവിലെ ആന്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ അനുവിനു കോപം വന്നു കാരണം ഏതോ മഠത്തിൽ ചേരാൻ പോകുന്നപോലെ സാരിയും ഉടുത്ത് നില്ക്കുന്നു(ബോഡി ഫുൾ മറച്ച്).അടുത്ത് എത്തിയ അനു ചോദിച്ചു ആന്റി ഇതെന്താ
ആന്റി : ഏത്
അനു : ഈ സാരി ഉടുത്തേക്കുന്നെ
ആന്റി ; ഇതിനെന്താകുഴപ്പം
അനു ; ആന്റി സ്കൂളിൽ എന്റെ ഏല്ലാ കൂട്ടുകര്ക്കും അറിയാം എന്റെ ആന്റി നല്ലാ മോഡേൺ ആണെന്ന്. എന്നിട്ട് ആന്റി ഇങ്ങനെ വന്നാലോ.
ആന്റി; അതിനു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി ഇപ്പോ വീട്ടിലോന്നും പോകാനും പറ്റില്ലാ അവിടെ അമ്മായിയമ്മയുണ്ട്. സാരി മാറി ഇറങ്ങിയാൽ അവർ എന്തെലും ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഈനി ഇങ്ങനെ പോകാം.അതുമല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഡ്രെസ്സൊന്നും എന്റെൽ ഇല്ലാ
അനു ; ആന്റി ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒരു കവറുമായി എത്തി എന്നിട്ട് ആന്റിയെയും വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.പോകുന്ന വഴിയിൽ ആളില്ലാതെ പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിറ്ത്തി ആന്റിയെയും കൂട്ടി ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി കൈയ്യിലിരുന്ന കവർ ആന്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ സാരിയും ബ്ലൌസും ഇട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു
അനു ആണു ആന്റിയുടെ ആദ്യത്തെ കളിത്തോഴൻ . ആന്റിയും അനുവിന്റെയും കഥ പിന്നീട് പറയാം.
അനു,സാബു,അനൂപ്, 3 പേരും അടുത്ത കൂട്ടുകാരാണ്. അനു ആന്റിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ രണ്ടാളും കൊതി മൂത്ത് നടക്കുകയാണു ഒന്ന്. കാണാനും അങ്ങനെ അനു ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി. എന്തെന്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് ആന്റിയെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുക. അനു അങ്ങനെ ആന്റിടെ വീട്ടിൽ എത്തി ആന്റിയോടു കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു.
അനു: ആന്റി എനിക്ക് ആന്റിയുടെ ഒരു സഹായം വേണം
ആന്റി: എന്ത് സഹായം
അനു: അത് ആന്റി എന്റെ സ്കൂൾ വരെ ഒന്ന്. വരണം
ആന്റി: ഞാൻ വരില്ലാ.. ഞാൻ എന്തിനാ നിന്റെ സ്കൂളിൽ വരുന്നെ ഏയ് ഞാൻ വരില്ലാ.
അനു: എന്റെ പൊന്ന്. ആന്റിയല്ലെ വന്ന്. ഒന്ന്. സാറിനെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടന്ന്. തിരിച്ച് പോരാം എന്റെ ആന്റിയണെന്നു പറഞ്ഞാമതി
(ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് ആന്റി സമ്മതിച്ചു)
അനു: നാളെ ആന്റി ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ അടുത്തുള്ള ഇടവഴിയിൽ നിന്നാമതി ഞാൻ വണ്ടിയുമായി വരാം
ആന്റി: ശരി പെട്ടന്ന്. തിരിച്ച് കൊണ്ടുവിടണം
പിറ്റെന്ന്.രാവിലെ ആന്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ അനുവിനു കോപം വന്നു കാരണം ഏതോ മഠത്തിൽ ചേരാൻ പോകുന്നപോലെ സാരിയും ഉടുത്ത് നില്ക്കുന്നു(ബോഡി ഫുൾ മറച്ച്).അടുത്ത് എത്തിയ അനു ചോദിച്ചു ആന്റി ഇതെന്താ
ആന്റി : ഏത്
അനു : ഈ സാരി ഉടുത്തേക്കുന്നെ
ആന്റി ; ഇതിനെന്താകുഴപ്പം
അനു ; ആന്റി സ്കൂളിൽ എന്റെ ഏല്ലാ കൂട്ടുകര്ക്കും അറിയാം എന്റെ ആന്റി നല്ലാ മോഡേൺ ആണെന്ന്. എന്നിട്ട് ആന്റി ഇങ്ങനെ വന്നാലോ.
ആന്റി; അതിനു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി ഇപ്പോ വീട്ടിലോന്നും പോകാനും പറ്റില്ലാ അവിടെ അമ്മായിയമ്മയുണ്ട്. സാരി മാറി ഇറങ്ങിയാൽ അവർ എന്തെലും ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഈനി ഇങ്ങനെ പോകാം.അതുമല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഡ്രെസ്സൊന്നും എന്റെൽ ഇല്ലാ
അനു ; ആന്റി ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം.
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഒരു കവറുമായി എത്തി എന്നിട്ട് ആന്റിയെയും വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.പോകുന്ന വഴിയിൽ ആളില്ലാതെ പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ഒരു വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വണ്ടി നിറ്ത്തി ആന്റിയെയും കൂട്ടി ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി കൈയ്യിലിരുന്ന കവർ ആന്റിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ സാരിയും ബ്ലൌസും ഇട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മാറിനിന്ന്. കവർ തുറന്ന്. നോക്കിയ ആന്റി ഞെട്ടി ഇതെന്താടാ ഇത് ഞാൻ ഇടില്ലാ ഇതൊന്നും
അനു: ആന്റി പ്ലീസ്
ആന്റി ; ഇല്ലാ നടക്കില്ല
അനു ; ഇത്തവണത്തേക്ക് എന്റെ പൊന്നാന്റിയല്ലെ
ഒടുവിൽ ആന്റി ഇട്ടിരുന്ന സാരിയും ബ്ലൌസും അഴിച്ചു ഇതെല്ലാം അനു ഒളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു
ആന്റിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രായും പാന്റിയും കാണുന്നപോലെ ഉള്ള സാരിയും ബ്ലൌസും ആയിരുന്നു അത് ബ്ലൌസ് ഇട്ട ആന്റി വീണ്ടും ഞെട്ടി കാരാണം നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോളാണു ആന്റി ഒരു കാര്യം ഓറ്ത്തത്
ടാ അനു നിനക്ക് ഈ ബ്ലൌസ് എവിടുന്ന്. കിട്ടി
അനു; അത് ഞാൻ ആന്റി എന്നെ പെട്ടന്നുതന്നെ ബ്ലൌസെ തൈച്ച് തരുന്ന ഒരു തയ്യൽ കടയിൽ പറഞ്ഞ് വിട്ടത് ഓറ്ക്കുന്നോ അവിടുന്നാ ഞാൻ ചെന്നു പറഞ്ഞു ആന്റിക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഒരു ഭ്ലൊഇസ് വേണമെന്ന്. പിന്നെ മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. സാരിയും ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ആന്റിയെ കാണൻ ഇപ്പോ നല്ല സെക്സി ലുക്കാണെന്ന്. അനു പറഞ്ഞു.
കൂടതെ അവന്റെ വക കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികളും നടത്തി( മുലയുടെ തുടക്കവും,പൊക്കിളും വയറും,അകത്തുള്ളതെല്ലാം കാണുന്ന കോലത്തിലനു ആന്റി ഇപ്പോ ആരു കണ്ടാലും ഒന്ന്. കളിക്കാൻ തോന്നും). അനു വികരങ്ങളെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ച് ആന്റിയുമായി യാത്ര തുടര്ന്നു.
സ്കൂളിന്റെ പിറകിൽ കാടു പിടിച് കിടക്കുന്ന അയ്യത്ത് അവൻ വണ്ടി നിറ്ത്തി.
ആന്റി; ഇതെന്താ ഇവിടെ
അനു ; ആന്റി ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ സാറിന്റെ മുറിയിൽ ആരെലും ഉണ്ടോ എന്ന്. നോക്കിട്ട് വരാം
ആന്റി; ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ നിക്കാനൊ അയ്യോ ആരെലും വന്നാലോ
അനു. ഫോൺ എടുത്ത് സാബുവിനെയും അനുപിനെയും വിളിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അവർ എത്തി.ആന്റിയെ കണ്ടതും അവന്മാറ്ക്ക് കമ്പി ആയി.അനു അവരെ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു.സാബുവും അനൂപും കിട്ടിയ അവസരം ആന്റിയെ വയിനോക്കാനും കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനും ഉപയോഗിച്ചു.
അല്പം കഴിഞ്ഞ് അനു എത്തി
അനു; ആന്റി സാർ എന്തോ അത്യാവശ്യമായി പുറത്ത് പോയി ഇന്നു ഇനി വരില്ലാ വാ നമുക്ക് പോകാം
അനുവിനെയും ആന്റിയെയും സാബുവും അനൂപും പിൻ തുടര്ന്നു. വണ്ടി നേരെ ചെന്നുനിന്നത് അനൂപിന്റെ വീട്ടിലാണു.
ആന്റി ; ഇതെന്താ ഇവിടെ, ആരുടെ വീടാ ഇത്
അനു; അനൂപിന്റെ വീടാ..ആന്റിക്ക് സാരി മാറാണ്ടെ
ആന്റി; ആ..ഇവിടെ ആരുമില്ലെ.
അനു; ഇല്ലാ ആന്റി, അവന്റെ അച്ഛ്നും അമ്മയും ഗള്ഫിലാ..അവൻ ഒറ്റക്കാ ഇവിടെ.
എല്ലാരും വീട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനു ആന്റിക്ക് ഒരു മുറി കാണിച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ പോയി തുണി മാറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോളെക്കും സാബു വീടിന്റെ മെയ്ൻ കതക് അടച്ചു .മുറിയിലെക്ക് നടന്ന ആന്റി തിരിഞ്ഞ് നിന്നു ചോദിച്ചു എന്തിനാ ആ കയക് അടച്ചേ
അനു; അത് ..അത് .ആന്റി തുറന്നു പറയാമല്ലോ ഇവര്ക്ക് ആന്റിയെ ഒന്ന്. പരിചയപ്പെടണം എന്ന്.
ആന്റി; ഇപ്പോ സ്കൂളിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതോ.പിന്നെന്താ…
അനു; അതല്ലാ ആന്റി..നമ്മൾ എപ്പോളും പരിചയപ്പെടാറില്ലെ അതുപോലെ.
ആന്റി ; അനുവിന്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന്.പൊട്ടിച്ചു…നീ എന്താ എന്നെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചെ.മരിയദക്ക് കതക് തുറക്കട ചെറ്റെ..അല്ലെ ഞാൻ ബഹളം വെച്ച് ആളെ കൂട്ടും
അനൂപ്; ആന്റി ബഹളം വെച്ചാലേന്നും ഇവിടെ ആരും വരില്ലാ.പിന്നെ ആന്റിയും അനുവും കൂടി കണിച്ച് കൂട്ടിയതെല്ലാം അവന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന്. ഞാങ്ങള്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നെറ്റിൽ ഇടും മരിയദക്ക് ആണെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാ
മറ്റു വഴിയില്ലാ എന്ന്. മനസ്സിലക്കിയ ആന്റി ചെറിയ എതിര്പ്പുകൾ കാട്ടിയ ആന്റി വഴങ്ങി.
അനൂപും സാബുവും ആന്റിയെ മുന്നിലും പിന്നിലും നിന്ന്. കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.അനു ഓടിവന്ന്. ആന്റിയുടെ സാരി അഴിച്ച് മാറ്റി. എന്നിട്ട് മൂന്നാളും കൂടി ആന്റിയെ പൊക്കിയെടുത്ത് കട്ടിലിൽ കൊണ്ട് പോയി കിടത്തി.
ആന്റി; മൂന്നെണ്ണെവും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുവാടാ ചെറ്റകളെ
അനൂപ്; അടങ്ങിക്കിടക്കടി മൈരെ അവിടെ
സാബു; എന്റെ ചരക്ക് ച്ചെ ചക്കര ആന്റിയല്ലെ അടങ്ങിക്കിടന്നാൽ പെട്ടന്ന്. വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാം
ഈ സമയത്ത് അനു ആന്റിയുടെ പാവാട അഴിച്ചു.അനൂപ് ബ്ലൌസ്സ് വലിച്ച് കീറി. കറുത്ത ബ്രായും വെള്ള ജെട്ടിയും മാത്രാമായി വേഷം. പിന്നെ അനൂപിന്. കണ്ട്രോൾ പോയി അവൻ ആന്റിയുടെ മുല ഞെക്കാൻ തുടങ്ങി. അനു അവന്റെ ഡ്രെസ്സ് എല്ലാം ഊരി അവന്റെ സാധനം ആന്റിയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. ആദ്യമൊക്കെ ആന്റി വിസ്സമതിച്ചെന്കിലും അനുവിന്റെ കരുമാടിക്കുട്ടനെ ആന്റി വായിലിട്ട് നുണയാൻ തുടങ്ങി. സാബു ഈ സമയം ആന്റിയുടെ ജെട്ടി ഊരി മാറ്റി. ചെറിയ കുറ്റി രോമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ യോനി ഭാഗത്തേക്ക് അവന്റെ കൈ ഓടിച്ചു. അപ്പോളേക്കും ആന്റി വല്ലാത്ത ഒരു മൂടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. സാബു ആന്റിയുടെ യോനിയെ അവന്റെ നാവുകൊണ്ട് ഉഴുന്ന്. മറിച്ചു ആന്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായണു ആ സുഖം അറിയുന്നെ. അനൂപ് ബ്രാ അഴിച്ച് മാറ്റി മുല നുണയാൻ തുടങ്ങി. അനു അനൂപിനെ കണ്ണുകാണിച്ചു അനു കുണ്ണ ആന്റിയുടെ വായിൽ നിന്നും ഊരി മാറ്റി ആന്റിയുടെ നെന്ചത്ത് കേറി ഇരിന്നു.അനൂപ് അവന്റെ കുണ്ണ എടുത്ത് ആന്റിയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ആദ്യമൊക്കെ അല്പ്ം വേദനിപ്പിച്ചെന്കിലും പിന്നീട് ആന്റി അവനെ നല്ലപോലെ സുഗുപ്പിച്ച് കൊടുത്തു. അനു ആന്റിയുടെ മുലകൾ ചേറ്ത്തുപിടിച്ച് അവന്റെ കുണ്ണ അതിലിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സാബുവിന്റെ നക്കലിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് ആന്റിയുടെ ശരീരം വിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആന്റിയുടെ എല്ലാം ഒഴുകി പോയി. സാബു അവന്റെ കുണ്ണ ആന്റിയുടെ യോനിയിൽ ഉരക്കാൻ തുടങ്ങി.അവൻ ആ കുണ്ണ ആന്റിയുടെ യോനിയിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി. ആന്റി അപ്പോളെക്കും സ്വറ്ഗം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നുപേരും ഈ രീതികളിൽ മാറിയും തിരിഞ്ഞും കളിച്ചു. ഒടുവിൽ ആന്റിയുടെ മുഖത്തും നെന്ചത്തും യോനിയിലുമായി പാൽ ചുരത്തി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആന്റിയോടു ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ 3 പേരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. സാബു വീണ്ടും തിരിച്ച് മുറിയിലേക്ക് നടന്നു. അകത്ത് കയറി കതക് അടച്ചു .അപ്പോളാണു ആന്റി ബാത്ത്രൂമിൽ നിന്ന്. ഒന്നു മില്ലതെ കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു. കണ്ടപാടെ അവൻ ആന്റിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു.ആന്റി ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു കൊടുത്തു. അവർ കട്ടിലേക്ക് വീണു .അവൻ ആന്റിയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ നക്കിത്തുടച്ചു .സാബു തിരിഞ്ഞ് കിടന്ന്. വീണ്ടും ആന്റിയുടെ യോനി നക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഗം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ ആന്റി അവന്റെ കുണ്ണ വായിലിട്ട് ചപ്പാൻ തുടങ്ങി (69 പൊസിഷനിൽ കിടന്നു 2പേരും സുഗിച്ചു). അവ്ൻ ആന്റിയുടെ വായിൽ പാൽ ചുരത്തി. ആന്റി അത് കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് രണ്ടാളും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറിഞ്ഞു. അവന്ത് ആന്റിയുടെ കാലുകൾ അകര്ത്തി അവന്റെ കുണ്ണ യോനിയിലേക്ക് തള്ളിക്കേറ്റി .ആന്റി അവനെ തന്നിലേക്ക് പിടിച്ച് അടിപ്പിച്ചു .പാൽ ചുരത്തും എന്ന്. തോന്നിയപ്പോൾ അവൻ ആന്റിയെ മുകളിൽ കേറ്റി ഇരുത്തി അടിപ്പിച്ചു. മുലകളെ ഞെരിച്ച് കൊണ്ട് ആന്റി അവന്റെ കുണ്ണയിൽ ഇരുന്നു സുഗിച്ചു. പെട്ടന്നു തന്നെ ആന്റി അവന്റെ മാറിലേക്ക് തളറ്ന്നു വീണു. എന്നിട്ടും സാബു പിടിവിട്ടില്ലാ. അവൻ വീണ്ടും പാൽ ചുരുത്തും വരെ
ആന്റിയെ കളിച്ചു. അവൻ പോകും മുന്പ് ആന്റി അവന്റെ നംബർ വാങ്ങി ഞാൻ വിളിക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു.അപ്പോളേക്കും അനൂപ് കതകിൽ മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാബു കതക് തുറന്നു. അപ്പോളേക്കും ആന്റി ബ്രായും ജെട്ടിയും ഇട്ടിരുന്നു.അനൂപിനു ആന്റിയെ കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും കമ്പി ആയി. അവൻ വീണ്ടും കളി ചേദിച്ചെന്കിലും ആന്റി സമ്മതിച്ചില്ല.ഒടുവിൽ അവൻ ആന്റിയെക്കൊണ്ട് വായിൽ എടുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയപോലെ ഡ്രെസ്സ് ഇട്ടു. അനുവിന്റെ കൂടെ പോയി.
ആന്റിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൾ ആന്റിയെ പാലക്കാട് കൊണ്ടുപോയ കഥ

ആന്റി അത്യാവശമായി ഇവിടെവരെ ഒന്നു വരണ്ം എന്നു മാത്രമേ അവൾ പറഞ്ഞുള്ളു.ആന്റിയുടെ ചില ചുറ്റിക്കളികൾ അവള്ക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആന്റി പിറ്റേദിവസം തന്നെ ട്രയിൻ കയറി. പലക്കാട് എത്തും വരെ സമയം പോകാൻ വഴി നോക്കി നിന്ന ആന്റിക്ക് ഒരു അമ്മാവൻ കംബനി കൊടുത്തു. നല്ല തിരക്കിൽ നിക്കുകയായിരുന്ന ആന്റിയെ അമ്മാവൻ നല്ലതുപോലെ ജാക്കിവെച്ച് സുഖിപ്പിച്ചു. സുഗം കിട്ടിതുടങ്ങിയപ്പോൾ ആന്റി പതിയെ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് കൈ പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മാവനെ ഒന്നു തൊട്ട് സുഖിപ്പിച്ചു. ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയ അമ്മാവൻ മുഖം ആന്റിയുടെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു എവിടേക്ക പോകുന്നെ
ആന്റി : പാലക്കാട്.
ഞാനും ഇയാൾ ഒറ്റാക്കാണോ
ആന്റി : അതെ
സന്ധ്യ ആയതും തിരക്ക് കുറഞ്ഞു രണ്ടാള്ക്കും അടുത്ത് തന്നെ സീറ്റും കിട്ടി
അമ്മാവൻ : ക്ഷീണമുണ്ടെ മടിയിൽ കിടന്നോ.
ആന്റി : വേണ്ടാ
അമ്മാവന്റെ ഭാഗ്യത്തിനു അവിടുത്തെ ലൈറ്റും പോയി കിട്ടിയ അവസരം മുതലെടുത്ത് അമ്മാവൻ ആന്റിയെ മടിയിലേക്ക് പിടിച്ച് കിടത്തി ഒരു ഭാര്യയെപ്പോലെ ആന്റി അയാളുടെ മടിയിൽ കിടന്നു. ആന്റിയുടെ കൈ അയാൾ അയാളുടെ സാധനത്തിൽ പിടിപ്പിച്ചു. അയാളുടെ മുണ്ടിനുമുകളിലൂടെ ആന്റി അവനെ തലോടി കൊടുത്തു. അമ്മാവൻ പണിപ്പെട്ട് നിക്കർ താഴ്ത്തി സാധനം വായിൽ എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.ആദ്യമൊക്കെ മടികാണിച്ച ആന്റി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ പരിസര്ം മറന്നു.അമ്മാവന്റെ സാധനം വായിൽ എടുത്തു. പെട്ടന്നു അമ്മവൻ ആന്റിയൊടു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം.എല്ലാം നേരെ ആക്കി അമ്മാവൻ അടുത്ത ബോഗിയിലേക്ക് നടന്നു പോയി.കുറെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മവൻ വന്നു ആന്റിയെ വിളിച്ചു ടി വാ. ആന്റി അമ്മാവന്റെ കൂടെ ഒന്നും
ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. നടന്നു ചെന്നു എസി കോച്ചിൽ കയറി അപ്പോളേക്കും ആന്റിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം മനസിലായി തുടങ്ങിരുന്നു. രണ്ടാളും ഒരു 2 ടെയറിൽ കയറി കാബിൻ അടച്ചു. അമ്മവൻ അന്റിയെ വാരിപ്പുണറ്ന്നു.ഉമ്മവെച്ചു ആന്റിയും തിരികെ എന്തക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടി. കടി മുത്ത് അമ്മവൻ ആന്റിയെ നഗ്നയാക്കി.അമ്മാവനും എല്ലാം അഴിച്ചു. അമ്മാവൻ ആന്റിയെ നക്കിത്തുടച്ചു. മുലകൾ മാറി മറി കുടിച്ചു.ആന്റിയെ മുട്ടു കുത്തി ഇരുത്തി സാധനം വായിലേക്ക് വെച്ചു.ഐസ്ക്രീം നുണയുന്നപോലെ അത് നുണഞ്ഞു. ആവേശം മൂത്തപ്പോൾ അമ്മാവൻ ആന്റിയുടെ മുടിക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് സാധനം വയിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റി അടിച്ചു ആന്റി എതിര്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്കിലും നടന്നില്ല. ഒടുവിൽ അമ്മാവൻ ആന്റിയുടെ വായിലേക്ക് ചൂട് പപൽ ചുരത്തി അത് ആന്റിയെക്കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ആന്റിയെ എടുത്ത് സീറ്റിൽ കിടത്തി. മുഖത്ത് ഉമ്മവെച്ച് മുലകൾ ഞെക്കി ഉടച്ചു ഒരു കൈ പതിയെ ആന്റിടെ യോനിയിൽ എത്തി. അമ്മാവൻ ; ഉഴുത് മറിക്കാൻ പാകത്തിനു നനഞ്ഞല്ലോടി നിന്റെ പൂർ
വേദനയും സുഖവും കൊണ്ടുള്ള ആന്റിയുടെ മൂളലിൽ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അലിഞ്ഞുപോയി. ആന്റിയുടെ കാലുകൾ പിടിച്ച് അകത്തി അതിലേക്ക് അമ്മാവൻ തന്റെ സാമാനം തള്ളിക്കയറ്റി. ആന്റി ശരിക്കും സ്വര്ഗ്ഗം കണ്ടെന്നു നിലവിളിയിൽ നിന്നു മനസിലക്കിയ അമ്മാവൻ ; എന്താടി പൂറി ഈ പൂറ്റിൽ ഞെ വണ്ണത്തിലുള്ള സാമാനം ആദ്യമാണോ
ആന്റി ; മ്ം പതുക്കെ ചെയ്യ് മൈരെ
വേദന കൊണ്ട് ആന്റി അമ്മാവന്റെ പുറമെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് അള്ളിക്കീറി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആന്റിയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞത് അമ്മാവനു മനസിലയി. എന്താടി നിന്റെ കഴപ്പ് തീര്ന്നോ
ആന്റി ; മ്ം മതി
അമ്മാവൻ ; എന്തോ മതിയെന്നോ അടങ്ങി കിടക്കടി മൈരെ അവിടെ . അമ്മാവൻ അടിയുടെ സ്പീട് കൂട്ടി. ആന്റിയുടെ എതിര്പ്പിനെ അയാൾ വകവെച്ചില്ല.ഒടുവിൽ അയാൾ ആന്റിയുടെ പൂറ്റിലും പാൽ ചുരത്തി . പാലക്കാട് എത്തും ചരെ അയാൾ ആന്റിയെ മുതലാക്കി…
ചേച്ചിടെ മകൾ ചിന്നു ആന്റിയെയും കാത്ത് അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ട്രയിനിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിയ ആന്റിയെ കണ്ട ചിന്നു യാത്രയൊക്കെ സുഖമയിരുന്നോ കുഞ്ഞു( അവൾ ആന്റിയെ കുഞ്ഞു എന്ന വിളിക്കുന്നെ)
ആന്റി ; പിന്നെ പരമസുഖം
ആന്റിയുമായി അവൾ വെളിയിൽ എത്തി അവൾ വന്ന ഓട്ടോയി കയറി യാത്ര തുടറ്ന്നു.
പെട്ടന്നു ഓട്ടോ നിര്ത്തി അയ്യോ റേടിയെറ്റർ ചൂടായി ഞാൻ പുഴയിൽ നിന്നും അല്പ്ം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നു പറഞ്ഞു ഓട്ടോക്കാരൻ ഒരു കാടുപിടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു. ചിന്നു ; കുഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നു നോക്കിട്ട് വരാം അവളും അവന്റെ പിറകെ നടന്നു. ആന്റിക്ക് എന്തോ ഒരു സംശയം ആന്റി ഫോൺ എടുത്ത് ഡയൽ ചെയ്തു
ഹലോ ടാ ഈ ഓട്ടോക്ക് റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടോ.
മറുപടി; എന്റെ പൊന്നു മണ്ടി ആന്റി ഓട്ടോക്ക് എവിടാ റേഡിയേറ്റർ ഇപ്പോ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞെ
ആന്റി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. എന്താ കാര്യമെന്നു അറിയാൻ ആന്റി അവർ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ കണ്ട കാഴച്ച ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts