ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ഫ്രണ്ട്

മലയാളം കമ്പികഥ – ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ഫ്രണ്ട്

അമ്മു.. 36 വയസ്സുള്ള വീട്ടമ്മയാണ്..ഭർത്താവ് അനിൽ ഒരുകോണ്ട്രാക്റ്റർ ആണ്.മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായിരുന്നുഅനിൽ. ദിവസവും വീട്ടില് എത്തികുടിക്കും. ഇതിനെ ചൊല്ലി അമ്മുവും അനിലും തമ്മിൽ എന്നും ലഹളയാണ്.ഒരു മകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക്,ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ്.അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അനിൽഒരു കൂട്ടുകാരനുമായിവൈകുന്നേരംവീട്ടിലെത്തി. അനിലിന്റെ കമ്പനിയിലെ ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നുഅത്, പേര് ശശി.ആവശ്യത്തിന്മദ്യവുമായാണ് രണ്ടു പേരും വീട്ടിൽഎത്തിയത്. ആദ്യമായാണ് ശശിഅനിലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്.അനിൽ അമ്മുവിനെ ശശിയ്ക്ക്പരിചയപ്പെടുത്തി. അമ്മു ഒന്നുംമിണ്ടാതെ നിന്നു.. ശശി അമ്മുവിനെഅടിമുടിയൊന്നു നോക്കി.. ഹോ..‘എന്തൊരു ചരക്ക്’ ശശി മനസ്സിൽപറഞ്ഞു. നല്ല വെളുത്ത് തടിച്ചുകൊഴുത്ത ശരീരം.. വലിയ മുലകളും,കുണ്ടികളും, തുടുത്ത ചുവന്ന ചുണ്ടുകൾ.തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻതന്നെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്അളക്കുകയാണ് എന്ന്മനസ്സിലായപ്പോൾ അമ്മു അവിടെനിന്നും പോയി. സാരിയ്ക്കുള്ളിൽതുള്ളിൽ കളിക്കുന്ന അവളുടെ കുണ്ടികൾനോക്കി ശശി ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു..അനിലിനു മദ്യപാനം തുടങ്ങാനുള്ളതിരക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെഅവൻ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾതുടങ്ങി. അനിലും ശശിയും കുടിയ്ക്കാൻതുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അനിൽഅമ്മുവിനോട് അടുക്കളയിൽഇരിയ്ക്കുന്ന അച്ചാർ എടുത്ത് വരാൻപറഞ്ഞു. അനില അച്ചാറും കൊണ്ട്അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ശശിയുടെകണ്ണുകൾ അമ്മുവിൻറെസാരിക്കിടയിലെക്ക് കയറിപ്പോയി..അമ്മുവിൻറെ വലിയ പൊക്കിളും,അണിവയറും നന്നായി കാണാനുണ്ട്.ബ്ലൗസിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവലിയ മുലകൾ..
തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെഭാര്യയെ കണ്ട് അനിലിന്കമ്പിയായി.രണ്ടു പേരും ശരിക്ക് ലഹരിയിലായി..അനിൽ ശശിയെക്കാൾ കൂടുതൽകുടിച്ചിരുന്നു.അപ്പോഴാണ് വെള്ളംതീർന്നത്. അനിൽ ഭാര്യയെവിളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശശിതടഞ്ഞു. താൻ അടുക്കളയിൽ പോയിവെള്ളം എടുക്കാം എന്നും, ഭാര്യയെബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്നുംഅനിലിനോട് അയാള് പറഞ്ഞു. മദ്യലഹരിയിൽ അയാൾ തലയാട്ടി. വെള്ളംഎടുക്കാനായി അനിൽഅടുക്കളയിലേക്ക്പോയി. അമ്മുഅവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്.. ശശിപതുക്കെ അമ്മുവിൻറെ പിറകിലെത്തി..എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവളെകെട്ടിപിടിച്ചു…അമ്മു പെട്ടെന്ന്ഞെട്ടിപ്പോയി.. അത് ശശിയാണ്എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾഅവൾ കുതറാൻ തുടങ്ങി.. ശശിയുടെഇടത്തെ കൈ അവളുടെസാരിക്കിടയിലൂടെനഗ്നമായ അവളുടെവയറിൽ എത്തി.. അമ്മുവിൻറെ വലിയപൊക്കിൾ ചുഴിയിലും അണിവയറിലുംഅവന്റെ കൈ പരതി നടന്നു..ബ്ലൗസിനു മുകളിലൂടെ അമ്മുവിൻറെവലിയ മുലയിൽ ശശി പിടിച്ചു..അവളൊന്നു പുളഞ്ഞു.. ശശിയുടെബലിഷ്ഠമായ കൈകൾ അവളുടെ മുലയെകാശാക്കാൻ തുടങ്ങി.. തന്നെവിട്ടില്ലെങ്കിൽഭർത്താവിനെവിളിക്കും എന്ന് അമ്മു പറഞ്ഞു. ശശിഅവളെ വിട്ടു.. പാത്രത്തിൽവെള്ളമെടുത്ത് അയാൾ തിരിച്ചുനടന്നു.. അമ്മു വല്ലാത്ത ഒരുഅവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. ശശിയുടെസ്പർശനം അവളെവികാരവതിയാക്കിയിരുന്നു.ഭർത്താവിനോടുള്ളദേഷ്യവും,മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവികാരങ്ങളും അമ്മുവിൻറെ മനസ്സിൽപൊങ്ങി വന്നു. തന്റെ തുടയിടുക്കിൽഒരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവൾമനസ്സിലാക്കി. അവൾ പതിയെഹാളിലേക്ക് നോക്കി.. അനിലിന്തീരെ ബോധം ഇല്ലായിരുന്നു..അവൾപതുക്കെ റൂമിലേക്ക് നടന്നു..റൂമിന്റെ വാതിലിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്അവൾ ശശിയെ ഒന്ന് നോക്കി..
അവൻഅവളെ നോക്കി ചുണ്ടുകൾകടിക്കുകയായിരുന്നു. റൂമിന്റെ വാതിൽഅടക്കാതെ അവൾ അകത്തേക്ക്കയറിപ്പോയി. ഹാളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശശിയ്ക്ക് റൂമിനുള്ളിൽതനിക്ക് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നഅമ്മുവിനെ നന്നായികാണാമായിരുന്നു.അമ്മു പതുക്കെതന്റെ സാരി അഴിച്ചുമാറ്റി. ഒരുഅടിപാവാടയും ബ്ലൗസും ആയിരുന്നുഅവളുടെ വേഷം. വിശ്വസിക്കാൻസാധിച്ചില്ല.. അയാൾ അനിലിനെനോക്കി.. അനിലിന് മുഴുവനായിബോധം പോയിരുന്നു.. ശശിയുടെഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി. അമ്മുബ്ലൗസ് അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.നഗ്നമായ അവളുടെ പുറത്ത് വെള്ളബ്രായുടെ സ്ട്രാപ്പ് ശശിയ്ക്ക് ശരിക്ക്കാണാമായിരുന്നു.അമ്മു പാവാടയുടെകെട്ടഴിച്ചു.. അത് ഊറി താഴെ വീണു.ശശിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു വിറയൽപാഞ്ഞുപോയി. ഒരു കറുപ്പ് പാന്റീസുംബ്രായുമാണ് അമ്മുവിൻറെ വേഷം.പാന്റീസിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നഅവളുടെ വലിയ ചന്തികളിൽആയിരുന്നു അവന്റെ നോട്ടം.. അമ്മുഒരു വെള്ള നൈറ്റി എടുത്തണിഞ്ഞു.ശശിയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവൾഅടുക്കളയിലേക്ക്നടന്നു പോയി. ശശിഅനിലിനെ നോക്കി.. ആൾ നല്ലഉറക്കത്തിലാണ്..അവൻ അനിലിനെകുലുക്കി വിളിച്ചുനോക്കി..എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല.. ശശി പതുക്കെഎഴുന്നേറ്റു.. അവൻ അടുക്കളയിലേക്ക്നടന്നു.. ശശി അമ്മുവിനെ നോക്കി..അവൾ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണ്.ശശി പതുക്കെ അവളെ കെട്ടിപിടിച്ചു..അമ്മുവിൻറെ ചുവന്നു തുടുത്തചുണ്ടുകളിൽ ശശി വിരലുകൾ ഓടിച്ചു..പതുക്കെ അവൻ അമ്മുവിന്റെചുണ്ടുകളിൽ ചുംബിച്ചു.. അവൾകണ്ണുകൾ ഇറുക്കിയടച്ചു. അവൾമനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരുന്നവികാരങ്ങൾ അണപൊട്ടിയൊഴുകി.എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അമ്മു ശശിയെവരിഞ്ഞു മുറുക്കി.. അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾഅവൾ ഈമ്പിവലിക്കാൻ തുടങ്ങി.ശശി നൈറ്റിക്ക് മുകളിലൂടെ അവളുടെചന്തികളിൽ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.തലവഴി ആ നൈറ്റി അവൻഊരിമാറ്റി.
ബ്രായും പാന്റീസുംധരിച്ച അമ്മുവിനെ ശശി കയ്യുകളിൽകോരിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് അവളുടെറൂമിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹാളിൽഅനിൽ ബോധമില്ലാതെകിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശശിഅമ്മുവിനെ കിടക്കയിലേക്കിട്ടു..ബ്രായ്ക്ക് മുകളിലൂടെ അവളുടെ വലിയമുലകളിൽ അവൻ മുഖം ചേർത്തു..അവൻ ബ്രാ ഊരിമാറ്റി.. അതിൽനിന്നും പുറത്ത് ചാടിയ വലിയ മുലകൾകണ്ട് അവൻ വാ പൊളിച്ചുപോയി..ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെഅവൻ അത് രണ്ടു വായിലിട്ടു നുണയാൻതുടങ്ങി. മതിയാവോളം ആ മുലകളിൽഅവൻ കളിച്ചു..അമ്മുവിന്റെ പാന്റീസ് ശശിഊരിമാറ്റി.. കാട്പിടിച്ചു കിടക്കുന്നഅവളുടെ പൂർതടത്തിലേക്ക്ശശിനോക്കി.. തന്റെ നടുവിരൽ കൊണ്ട്അവളുടെ യോനി ദളത്തിൽ അയാൾഉരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സുഖം കൊണ്ട്അമ്മു കിടന്നു പുളഞ്ഞു.. അവളുടെകാലുകൾ രണ്ടും അകത്തി വെച്ച് ആചെപ്പിൽ ശശി മുഖം ചേർത്തു.. അമ്മുഞെളിപിരി കൊള്ളുകയാണ്. ശശിഅവളുടെ പൂർ നക്കി തുടയ്ക്കാൻതുടങ്ങി. അമ്മു സ്വർഗ്ഗത്തിൽആയിരുന്നു.. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവൻതന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെഊരിമാറ്റി. ശശിയുടെ കുട്ടൻഅരക്കെട്ടിൽ കിടന്നുപിടയ്ക്കുകയാണ്.. അമ്മു പതുക്കെഅതിൽ പിടിച്ചു, എന്നിട്ട് കയ്യിലിട്ട്ഇളക്കാൻ തുടങ്ങി.. ശശി കണ്ണുകൾഅടച്ചു.. പതുക്കെ അതിന്റെ അറ്റത്ത്അമ്മു ഉമ്മവെച്ചു… എന്നിട്ട് ആപെരുംകുണ്ണ അവൾ വായിലിട്ടു..ആർത്തിയോടെ അവൾ ആ കുണ്ണഊമ്പാൻ തുടങ്ങി.. ശശി തന്റെ സാധനംപതുക്കെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുംതല്ലാൻ തുടങ്ങി..
അമ്മുവിന്റെഅണ്ണാക്കിൽ ആ കുണ്ണ ചെന്ന്മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. ശശി അമ്മുവിനെമുട്ടിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് അവളോട്മുന്നോട്ടു കയ്യുകൾ കുത്തിനിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു.. അമ്മുവിന്റെപിന്നിൽ ചെന്ന് ശശി അവളുടെചന്തികളിൽ ചുംബിച്ചു.. കാലുകൾകുറച്ച് കൂടെ അകത്തി വെച്ച്പിന്നിലൂടെ അമ്മുവിന്റെ പൂറിൽ ശശിതന്റെ കുണ്ണ തള്ളിക്കയറ്റി. അമ്മുഎന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുന്നുണ്ട്..ശശി അവളുടെ പൂറ്റിൽ പാലഭിഷേകംനടത്തി.. അതുവരെ അനുഭവിക്കാതൊരുസുഖം അമ്മു ശശിയിൽ നിന്നുംഅനുഭവിച്ചിരുന്നു.. അവൾ തന്റെഭർത്താവിനെ എന്ന പോലെ അവനെകെട്ടിപിടിച്ച് കിടന്നു,സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിച്ചു.. പിന്നെപലപ്പോഴും ശശിയും അമ്മുവുംതമ്മിലുള്ള കളിതുടർന്നു…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts