പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ

മലയാളം കമ്പികഥ – പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ

കാർ മലയോര താഴ്വര കടന്ന് പുതിയ നാട്ടിലെക്ക് കുതിച് പാഞ്ഞു.: അച്ഛൻDrive ചെയും ബോൾ ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ കിടന്ന് ഉറഞുകയായിരുന്നു മകൾ ചാന്ദിനി…. +2 കഴിഞ്ഞ് ” ഡിഗ്രിക്ക് ചെരണ്ട സമയം അച്ചൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് കൊണ്ട് തൃശൂർത്തെ പഠനം നിർത്തി വഴനാട്ടിലെക്ക് മാറുകയാണ്: അച്ചാറെന്റ പെര് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ: അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 5 വർശമായി: ഉറക്കം ഉണർന്ന ചന്ദിനിചേ: dadi സ്ഥലം എന്നിയോ… എത്തി മോളെ കാർ ഗെയിറ്റ് തിരിഞ് താറക്കാലമായി ഒരാൾ വന്നു. സ്>റെ താക്കോ ൽ: അയാൾ പോകാൻ നേരം പറഞ്ഞുf d കൊടുത്തയ ക്കാം സാറെ.” ശരി…. സാറിന്റെ മോളാലെ അയാൾ തിരക്കി അതെ അവൾ പിരിച്ചം.: ഭാര്യക്ക് പനിയാ നാളെ മുതൽ വിട്ട് ജോലിക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞട്ടിണ്ട്… ശരി താൻ പൊക്കെ: പിറ്റെന്ന് രാവിലെ വെലക്കാരി മീന എത്തി: : അച്ഛനും മകളും പരിചയപ്പെട്ടം’: പിറ്റെന്ന് രാവിലെ ചാന്ദിനിയെ ഗിഗ്രിക്ക് colleglചെർത്തു4 km ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടീന്ന്: തിരികെ വന്നു….. വീടിന്റെ അടുന്നയി ചെറിയ തടാക വും ഉണ്ടായിരുന്നു…. ചന്ദിനിയം ടെ വീടിനടുത്താണ് സാറിന്റെയും ടീ ചർനെറയും വീട്: ‘.. പിറ്റെന്ന് മകളെ Collgl ൽ ആക്കി വന്ന ചന്ദ്രൻ വീട്ടിലെ പൊ ർ ചിൽ കാർ നിർത്തി….. അകന്നെ ക്ക് കഴറിയ നേരം’3 3 വയസകാരി മീന നിലം തുടക്കുന്നു. മുല പകുതിയോളം പുറത്ത് കാണാം സാറിനെ കണ്ടതുമവൾ എണീറ്റു…. മീനാ: ചായ വെണമായിരുന്നു. അവൾ അടുക്കളയിൽ കയറിച്ചായ വെച്ചi: സിറിന് റൂമിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് കൊട്ടത്തു – …. മീനു…. സാർവിളിച്ചം എന്നാ സാറെന്ന കതകടക്ക്.” എന്തിനാ സാറെ…. അടക്ക് മീനാ.” അവൾ കതകടച്ചതും

ചന്ദ്രൻസാര്‍ മീന യെ കെട്ടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ബെഡിയ ലക്കിരുത്തി:

മീന -സാറെ വെണ്ട സാ റെ: ചെട്ടനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ കൊന്ന് കളയും ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല മീനു സർ അയാൾടഷരട്ടയിച്ചം മീനു അയാൾക്കരുത്തുറ്റരോമാർ ദ്രമായ നെഞ്ചിലെക്ക് നോക്കി: നല്ല കരുത്തുറ്റ ‘ശരീരം അവൾ മനസിൽ- പിടച്ചിൽ അനുഭവപെട്ടു;ചന്ദ്രൻ സർ അവളെനെഞ്ചിലെക്ക് കിടത്തി :: അവൾ അന്നു സരണ ഉള്ള പൂച കുട്ടിയെ പോലെ കിടന്നു.

അയാൾ അവൾs മുഖം ഉയർത്തിപ്പടിച്ചം… അവ ൾ ട തടിച ചുണ്ടിൽ അമർത്തി ഒരു ചുംബനം നൽകി… അവൾ ടച്ചുണ്ടിനെവായിലാക്കി ചപ്പി വലിച്ചം’ അവളും അതാ ഗ്രഹിച്ച് സാറിന്റെ ചുണ്ടിനെ വരവെറ്റു… അയാൾ കൈകൾ കൊണ്ടവളെ വട്ടം പിടിച്ചം മാക്സിക്ക് പിറകിലൂടെ പുറത്ത് വിരലുകൾ എന്തിനോ ദാഹിച്ച് പരതി നടന്നു.മെല്ലെയവളെ കിടത്തി കണ്ണിലെ ക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു. സുന്ദരിയാണ് ട്ടാ മീനു… പൊ .-. സാറെ. അവൾ നാണത്താൽ മുഖം കുനിച്ചു… സാറവൾ കരികിൽ കിടന്നു.അവൾ S കയത്തിൽചുംബിച്ചം കെ) ണ്ട് മെലെ കെകൾ മക്സിക്ക് മുകഈ ലൂടെ മലകൾ തലോടിത്തെട്ടിൽ ഞെരടി അവൾ പിടഞു… ഹും … അയാൾ കൈകൾ അവൾടെ തുടകൾ തലോടികൊണ്ട് ചന്തികൾ ഞെക്കിയടച്ചു.സംഗമ സ്ഥാനത്ത് വിരലുകളാൽ തലോടിപെടമാൻപോലെയവ5 മിഴികളടഞു.അയാൾ അവൾ ട ചെവിൽ മന്ത്രിച്ചു. ഞാനൊന്ന് കണ്ടൊട്ടെ ഈ വെട്ടത്തിൽ സംന്ദരികുട്ടിൻെ

സ്വന്ദര്യം: ഉം…. അവൾ മൊഴിഞ്ഞു … അയാൾ അവളു ടെ മാക്സി അയചമാറ്റി’ ചുവന്ന ബ്രായും ചുവന്ന ശഡിം മാത്രം….. അയാൾക്കവളെ ഒത്തിരി ബോധിച്ചം…. അവൾ ട ആലിലവയറിൽ വിരലോടിച്ചം.ബ്രാക്ക് മുകളിലൂടെ മുലകൾ ഞെരിച്ചു. കൈ പിറകോട്ടിട്ട് ബ്രാ ടെ കൊ ളുത്ത് അഴിച്ചു ….. അവഊർന്ന് പോയതും മലകൾ രണ്ടും പുറത്ത് ചാടി: സാറിന്റെ ചുണ്ട് മലകളിൽ മുത്തമഴ പെയിച്ച് കൊണ്ട് ഞെട്ടിൽ കടിച്ചം… അവൾ വികാരഭരിതയായ് പറഞ്ഞു എന്റെ സാറെ….. എന്നെ മീനുട്ടീ… – എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ മുലകുടിച്ചം.. കിടന്നു കൈവിരലുകൾ ശടിക്ക് മകളിലൂടെ ചന്തിയിൽ തടവിര സി പി ക്കുവായിരുന്നു: തു ട യി yoക്കിൽ തടവി തടവി കിടന്നു…. മല കുടിക്കുന്ന സാറിന്റെ മുടിയണ തലോടി അവളും കിടന്നു.: സാർ പറഞ്ഞം ഞാൻ കാണട്ടെ മീനു നെറ സ്വർഗം അവൾ നാണവും കാമവും കൊണ്ട് പിടുത്തം അയാൾ ശടിവലിച്ചരി: ‘രോമം നിറഞ്ഞവട്ട പൂറ് കണ്ടയാൾ കൊതിയൊടെ വിരലിനാൽ തലോടി ചന്തിയിൽ പിടിച്ചു. ഒരു പാട് നേരം ഞെക്കി കളിച്ചു. ഭർത്താവിന്റെ ന്ന് ഇന്ന് വരെ കിട്ടാത്ത സുഖത്തിൽ അവൾ ലയിച്ചം.: സർചൂണ്ട് വിരൽ രോമം വകഞ് മാറ്റി പൂറിനകത്തെക്ക് കയറ്റി നനഞ് കുതിർന്ന പ്പറ് തുടുത്തു: അയാൾ വിരൽചലിപ്പിച്ചം… അവൾ 5 ഒരുവട്ടം കളഞ് കൊടുത്തു…. പിന്നെ ചുണ്ടവിടെ ചെർത്തു വച്ചു. പൂറ് തിന്നാൻ തുടങ്ങഹ… സാറെ..അവൾ സുഖത്താൽ കടിയിളകി …. മതി സാറെ… എന്നെ ചെയ്യ് സർ …. പ്ലീസ്…. അവൾ സഹിക്കാനാവാതെ റമാഴിഞുi: ഇത് മനസിലാക്കിയ ചനൽ സർ അയാൾടട്ടി ഊരിമാറ്റGഥ കണ്ടവൾ ഞെട്ടി എന്ത് വലിപ്പം അയാൾ മെലെ കയറി കിടന്നു അവൾ തുടകൾ അകത്തി പിടിച്ചു കൊടുത്തു…

മെല്ലെതു കെയറ്റി അടിച്ചം കൊടംത്തു. അവൾ :- ”ന്ധ ഖത്താൽ പിടണം എന്റെ സാറെ…… എന്റെ മീനു: .. അടിച്ചടിച്ചം അവൾക്ക് പോയി അയാൾക്കും രണ്ട് പേർക്കും സുപ്തിയായി കെട്ടി പുണർന്നു കിടന്നു…….. സാറ വളെ വീണ്ടം കളിക്കാനായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച … സാ റെ…. മതി…. പിന്നെ മകൾ വരാറായില്ലെFd ഉണ്ടാക്കണം’- dress ഇട്ടവൾ ഒത്തിരി മ ന സുഖത്തോടെ അടുക്കളയിൽ കയറി …. ചന്ദ്രൻ തന്റെ ഗ ഥ തലോടി…. ഭാഗ്യവാൻ എന്നും ഇനി കളിക്കാം……… ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്തു: ഹലോ.. ചന്ദ്രൻ സർ അതെ :: village ഓഫീസ് വരെ വരണം ശരി ഇപ്പോ വരാം: ic Sസ് മാറി അയാൾ മീനാ… ഞാൻ വൈകിട്ടാകും വരുംബോൾ മോൾ ഓട് പറന്തെ ക്ക്: ശരി സാ റെi: .അയാൾ അവൾ കരികിൽ ചെന്ന് പിൻ കയത്തിൽ ചുംബിച്ചു.:അവൾ തിരിഞ്ഞു. സാറ് പോയിവി സാറെ ”.. അയാൾ കാറിൽ കുതിച്ച് പാണു.10 km ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും: … ചാന്ദിനി collage കയിഞ്ഞ് വന്നു. മിന ചോറ് കൊടുത്തു: അച്ഛൻ എത്തിയെ അവൾ ചോ::: ഓഫീസിൽ പോയി വൈകിട്ടെവരും: …: അവൾ പഠിക്കാൻ ഉള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാത്തുടങ്ങി നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആയിരുന്നു ചാന്ദിനി20.. – വയസ്:: അമ്മ മരിചതിൽ പിന്നെ …. എല്ലാം അച നാണ്” ..മൊളെ എലാ പ്രണീം കഴ)ഞു.” ഞാൻ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരാം…. മീനും- ചെചി ഞാൻ തനിചാദ്ധലെ ഞാനും വരാം എനിക്ക് ബോഭിക്കും വാതിലടച്ച അവർട വീട്ടിലെക്ക് നടന്നു തൊട്ടടുത്ത 1യിരുന്നു നെറ്റ് കിടന്നതും ഒരു സ് കൂട്ടി വന്നു.-.. ചന്ദിനി :അവൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി: ഹ … ടീച റോ:… നിന്റെ പിടി താ ണൊ അതെ…. നമ്മൾ അയൽക്കാരായല്ലൊ…” എന്തെലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെൽ വീട്ടിൽ പോര്ട്ടി ….ol Kട്ട ചർഅവൾ നടന്നകന്നം മീനും ചാന്ദിനീം ഒരുപാടടുത്തു.: അരുവികളും മരങ്ങളും Beauty place അവൾ മനസ വരുത്തി: ….. വീട്ടിലെത്തി … മീനു ചെ ചീട വീട്ടിൽ ചെന്നു.” .. കുറെ സമയമണ്ടനെ കളഞു…. തിരികെ വീട്ടിലെത്തി ….
മീനു ചെചി വീട്ടിലും പോയി അച്ഛൻ വന്നു.class എന്നീ ണ്ട് മോളെ നല ക ളാ സാ.. ടി ചർs വീട പുറത്താ…ഹ… ട ി ച ർ ടവട്ടെിൽ രണ്ടാളം പോയി പരിചയപെട്ടംRർത്താവ് ഗൾഫിലും: അവർ തിരികെ പൊന്നു.. പിറ്റെന്ന് നേരം വെളത്തി.:ചന്ദനവളെ collag | കൊണ്ടക്കി office ലെക്ക് തിരിച്ചു: ” collaglെഅന്ന് നെരത്തെ എത്തി:വിനു സാർ വന്നു: Gd mrng Sr: അവൾ പറഞ്ഞം…. അയാളം വിശ് ചെയ്തു.: നെരത്തെ വന്നില്ലോ കാസിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ വന്ന തൊണ്ടാ..വാ…. ഒറ്റ കാരിക്കണ്ട: ഓഫിസി ലേക്ക് വാ… വിനു.ചെറുപ്പക്കാരൻ അ വിവാഹിതനും ആയിരുന്നു…. ചന്ദിനിക്ക് ക്ക് ആ സാറിനോട് ”… നല്ല ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു …………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts