പുലയന്നാർ കോതറാണി – 2

മലയാളം കമ്പികഥ – പുലയന്നാർ കോതറാണി – 2

പുലയന്നാർ കോതറാണി അവസാനഭാഗം

ദീർഘമായ നടപ്പിനു ശേഷം രാമനും കുമാരൻമാരും പുലയന്നാർ കോട്ടയിലെത്തി. കൊണ്ടൂർ ഭഗവതിമാരുടെ സേവകനായ രാമനെ കോട്ടയിൽ കാവൽക്കാർ്ക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ശങ്കയേതും കൂടാതെ അവരുടെ മുന്നിൽ കോട്ടവാതിൽ മലർക്കെ തുറന്നു. അൽപം കുശലപ്രശ്‌നങ്ങൾ്ക്കു ശേഷം ഒരു സൈനികൻ അവരെ പുലയന്നാർ കോതറാണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു നയിച്ചു.
അടക്കിപ്പിടിച്ച ശബ്ദത്തിൽ രാമൻ കുമാരൻമാരോടു പറഞ്ഞു ‘ സോമാ, ചന്ദ്രാ, നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നത്തിനു പരിഹാരം നൽകാനും കോതറാണിക്കു കഴിയും.

മലയാളം കമ്പികഥ – പുലയന്നാർ കോതറാണി – 1

‘എന്തു പ്രശ്‌നം’ കുമാരൻമാർ അദ്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു.
‘നിങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾക്കു വലിപ്പമില്ലല്ലോ, അവയ്ക്കു വലിപ്പം വയ്പി്ച്ചു വലുതാക്കി നൽകാനുള്ള കഴിവ് കോതറാണിക്കുണ്ട്. അവരുടെ കൈയിൽ അതിനേതോ ദിവ്യൗഷധിയുണ്ട്. ‘കുമാരൻമാർ തലകുനിച്ചു. രാമൻ പറഞ്ഞതു ശരിയാണ്, തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾക്കു ചെറുവിരലോളം മാത്രമാണ് വലുപ്പം . ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ കുടുംബത്തെ കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർ വെട്ടിക്കൊന്നു. അതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അയാൾ ചെയ്ത ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം മൂലമാണു തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾ ഇത്ര ചെറുതായതെന്നാണ് കേട്ടുകഥ.
കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർക്കു പുത്രന്മാരുടെ ലിംഗം ചെറുതാണെന്നുള്ളത് വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. യുവാക്കളായിട്ടും കുമാരൻമാർക്ക് യാതൊരുവിധ അധികാരങ്ങളോ പദവികളോ തമ്പുരാട്ടിമാർ നൽകാതിരുന്നതിനു
കാരണമായതിനും ഇതു തന്നെ.ലിംഗപുഷ്ടിയില്ലാത്തവൻ ഭരണസ്ഥാനത്തെത്തിയാൽ രാജ്യം മുടിയുമെന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ തമ്പുരാട്ടിമാർ വിശ്വസി്ച്ചിരുന്നു. കുമാരൻമാർ്ക്കു നഗ്നരായി നടക്കാനുള്ള അവകാശവും റാണിമാർ വിലക്കി. അന്നത്തെക്കാലത്തു രാജാവായാലും റാണിയായാലും തന്‌റെ ശരീരം യഥേഷ്ടം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ശൈലി. എന്നാൽ കുമാരൻമാർ നഗ്നരായി നടന്നാൽ അവരുടെ ചെറിയ ലിംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണുമെന്നും അതു കൊണ്ടൂർ രാജവംശത്തിനു നാണക്കേടാകുമെന്നും അവർ അനുമാനിച്ചു. ഒരു കാരണവശാലും നഗ്നരായി നടക്കരുതെന്ന് അവർ ചട്ടം പുറത്തിറക്കി കുമാരൻമാരെ വിലക്കി.സ്ത്രീകളുമായി സംഭോഗം നടത്തുന്നതിനും അവരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
രാമൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ കുമാരൻമാർക്കു സന്തോഷമായി . തങ്ങൾക്കും വലിയ ലിംഗങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ സ്വപ്‌നം കണ്ടു.
രാമനും കുമാരൻമാരും കോതറാണിയെ മുഖം കാണിച്ചു . കൊണ്ടൂർക്കാട് മറവസൈന്യം പിടിച്ചടക്കിയകാര്യം അവർ റാണിയെ അറിയിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും അവർ അറിയിച്ചു. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാമെന്നു റാണി ഉറപ്പുനൽകി.പറഞ്ഞപ്രകാരം തന്നെ മന്ത്രസിദ്ധിയാൽ കുമാരൻമാരുടെ ലിംഗങ്ങൾ അസാമാന്യമായ രീതിയിലേക്കു റാണി വലിപ്പം കൂട്ടി നൽകി.നല്ലൊരു സമയം നോക്കി പുലയന്നാർ കോതറാണിയുടെ വൻപട കൊണ്ടൂരിലേക്കിറങ്ങി. മറവസൈന്യം താവളമടിച്ച മേഖലകൾ ഒന്നൊന്നായി തകർത്തു പട മുന്നേറി. സോമനും ചന്ദ്രനും രണ്ടു ചെറുപടകൾ നയിച്ചു. ഒരുപാടു മറവപ്പടയാളികളുടെ മരണം കുമാരൻമാരുടെ കൈകൊണ്ടായിരുന്നു.
ഇതിനിടയ്ക്ക് കോലത്തുനാട്ടിൽ ന്ി്ന്നും ഒരു പടയുമായി കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർ മടങ്ങിവന്നു. ദേഹം മുഴുവൻ മൂടുന്ന കാഷായവസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് അവർ കുതിരപ്പുറത്തെത്തിയത്. ഇതോടെ സൈന്യത്തിനു പതിൻമടങ്ങു ബലമായി. മറവസൈന്യം പൊറുതിമുട്ടി. കൊണ്ടൂരിന്‌റെ വടക്കൻപ്രദേശത്തു പുഴയോരത്തു തമ്പടിച്ച മറവത്താവളത്തിലേക്കു രതിത്തമ്പുരാട്ടിയും വിജയത്തമ്പുരാട്ടിയും ഇരച്ചുകയറി.
കൈയിൽ കിട്ടിയ എല്ലാവരെയും അവർ കൊന്നുതള്ളി. ഒടുവിൽ മറവസൈന്യാധിപനായ മാവീരൻ തമ്പുരാട്ടിമാരുമായി യുദ്ധത്തിനെത്തി. നിമിഷങ്ങൾക്കകം അയാളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയ വിജയത്തമ്പുരാട്ടി മാവീരന്‌റെ തല വെറുംകൈകൊണ്ട് ഉടലിൽ നിന്നു വേർപ്പെടുത്തി. ഉഗ്രരൂപിണിമാരായ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ അങ്കക്കലി കണ്ട് മറവസൈന്യം ചിതറിയോടി.ആ സമയം തന്നെ പരമപട്ടാരക പ്രഭുവിന്‌റെ സന്ദേശം രതിയെയും വിജയയേയും തേടിയെത്തി. താ്ൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും അധികാരം തമ്പുരാട്ടിമാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രഭുവിന്‌റെ അറിയിപ്പ്.
യുദ്ധം കെട്ടടങ്ങി. കാടു നിറ്ഞ്ഞു പോരാടിയ പുലയന്നാർ തമ്പുരാട്ടിയുടെയും കൊണ്ടൂർ റാണിമാരുടെയും മെയ്ക്കരുത്തിൽ കൊണ്ടൂർക്കാട്ടിൽ നിന്നു മറവസൈന്യം നിശേഷം പിൻവാങ്ങി.കൊണ്ടൂൂർ റാണിമാർ പുലയന്നാർ കോതറാണിയെ കൊണ്ടൂരേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു, കുറച്ചു ദിവസം അവിടെക്കഴിയാൻ. എന്നാൽ തിരക്കു കാരണം പുലയന്നാർ കോതറാണി ക്ഷണം നിരസിച്ചു.തന്‌റെ ഭാരിച്ച നിതംബങ്ങൾ കുതിരപ്പുറത്തേറ്റി അവർ പുലയന്നാർ കോട്ടയിലേക്കു തിരിച്ചു പോയി.
കാ്ട്ടുകവലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മറവസൈന്യത്തിന്‌റെ കൊടി സോമനും ചന്ദ്രനും അഴിച്ചുമാറ്റി.കൊണ്ടൂർ റാണിമാർ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് എളുന്നള്ളി. ദേഹം മൂടിക്കിടക്കുന്ന കാഷായ വസ്ത്രമായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ വേഷം.തമ്പുരാട്ടിമാർ വരുന്നതു കണ്ട സോമനും ചന്ദ്രനും അവരുടെ കാൽക്ക്ൽ വീണു നമക്രരിച്ചു.
സോമാ, ചന്ദ്രാ, നിങ്ങൾ നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്തു. അറിഞ്ഞിരി്ക്കുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛൻ പരമപട്ടാരക പ്രഭു കൊച്ചിയിലേക്കു പോവുകയാണ്. ശിഷ്ടകാലം രാജ്യാധികാരമില്ലാതെ ആത്മീയമായി ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടു്ത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കാടിന്‌റെ അധികാരം ഞാനും രതിയും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെയാകട്ടെ അമ്മറാണിമാരെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സൈന്യാധിപൻമാരാകില്ലേ
ഇ്ല്ല നി്ങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പ്രശ്‌നം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ലിംഗങ്ങളാണ്. ഒരു ആനയെ ഭോഗിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നീളവും കരുത്തുമു്ള്ള ലിംഗത്തിനുടമയാകണം സൈന്യാധിപർ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. അ്‌ല്ലെങ്കിൽ മദനകാമേശ്വരീ ദേവിയുടെ ശാപം ഉണ്ടാകും, വീണ്ടും മറവപ്പട പോലെയുള്ള തെമ്മാടികൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം ആക്രമിക്കും, വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
ദുഖിക്കേണ്ട കുമാരൻമാരെ, നിങ്ങളെ കൊട്ടാരം കാര്യസ്ഥൻമാരായി നിയമിക്കുന്നതായിരിക്കും രതീദേവി പറഞ്ഞു.
സോമനും ചന്ദ്രനും ഇതു കേട്ടു ഉള്ളാലെ ചിരിച്ചു. പുലയന്നാർ കോട്ടയിൽ വച്ചു തങ്ങൾ ഭീകരലിംഗങ്ങൾ നേടിയത് അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിമാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോതറാണി അക്കാര്യം ഇവരോടു പറഞ്ഞി്ട്ടില്ല.
കുമാരൻമാർക്കു വരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടം വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു
രണ്ടു കുമാരൻമാരും തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ കാൽക്ക്ൽ വീണ്ടും വീണു,
അമ്മമാർ ഈ കാഷായവസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കണം, മറവസൈന്യം പോയല്ലോ, കഠിനജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ചു പഴയതു പോലെ ആഡംബര ജീവിതത്തിലേക്കു മടങ്ങിവരണം. ദേഹം മുഴുവൻ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഈ കാഷായവസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി പഴയതു പോലെ മാദകസത്തിടമ്പുകളായി ഈ കാടു വാഴണം പറയുമ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ടു സോമദത്തന്‌റെ കണ്ണു നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരു തമ്പുരാട്ടിമാരും വലതുകാലുയർത്തി കുമാരൻമാരുടെ തലയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു.
അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടൂർ തറവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അൻപതോളം വരുന്ന മറവസൈന്യം അവിടെ പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.എങ്ങനെ പുറത്തേക്കു കടക്കണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് തമ്പുരാട്ടിമാരും കുമാരാദികളും തറവാട്ടിലെത്തിയത്. ആയുധം വച്ചു കീഴട്ങ്ങാൻ അവർ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. എന്നാൽ തമ്പുരാട്ടിമാർ വഴങ്ങിയില്ല. ഒടുവിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു തങ്ങളെ സഹായിച്ച കാട്ടുസൈന്യാധിപൻ മിത്രനു സമ്മാനമായി അടിമകളാക്കി അവരെ നൽകി.
കിരീടധാരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കൽപനയിട്ടതിനു ശേഷം റാണിമാർ നീന്തൽക്കുളത്തിലേക്കു നട്ന്നു. ആനകൾ പുഴയിലിറങ്ങിയതു പോലെ രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയടിച്ചു നീരാടി. സ്വ്ന്തം രാജ്യം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നു നേടിയെടുത്തതിന്‌റെ വിജയാഹ്ലാദമായിരുന്നു അത്.
‘ഏട്ടത്തി ഇ്ന്നു മദനകാമേശ്വരിയാഗം നടത്തിയാലോ? രതീദേവി വിജയദേവിയോടു ചോദിച്ചു.
ഇത്രപെട്ടെന്നു അതു നടത്താൻ സാധിക്കയില്ല രതീ, എത്ര സങ്കീർണമായ ചടങ്ങുകളാണ് അവയ്ക്ക്, അസംഭവ്യം വിജയ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തി.
ഇന്നു യാഗം നടത്താനായാൽ നമ്മുടെ ശ്രേയസ് വർധിക്കും,കുമാരൻമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം.അവർ്ക്കതിനു സാധിക്കുമോ
തീർ്ച്ചയായും , നമ്മുടെ ശ്ിക്ഷ ഭയന്ന് അവർ അത് ഭംഗിയായി ചെയ്‌തോളും
യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണത്തിൽ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സോമനും ചന്ദ്രനും.അപ്പോളാണ് സേവകൻ മുറിയിൽ കയറിവന്നു തമ്പുരാട്ടിമാർ വിളിക്കുന്നെന്ന് അറിയി്ച്ചത്.കേട്ടപാതി പടിഞ്ഞറെക്കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു പ്രധാന കെട്ടിടം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇരുവരും നടന്നു. പ്രധാനകെട്ടിടത്തിനകത്തേക്കു പകൽ സമയത്ത് നഗ്നരായി വേണം പ്രവേശിക്കാനെന്നു നിയമമുണ്ട്. തമ്പുരാട്ടിമാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണിത്. രഹസ്യമായി ആയുധങ്ങൾ വസ്ത്രത്തിലൊളി്പ്പിച്ചു ചാരൻമാർ വരുന്നതു തടയാനാണേ്രത ഈ നിയമം.
വസ്ത്രങ്ങൾ അഴി്ച്ചു വച്ചു തറയിൽ മുട്ടുന്ന തങ്ങളുടെ ഭീകരലിംഗങ്ങ്ൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കുമാരൻമാർ അമ്മമാരുടെ മുറി ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു.പയ്യെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി അവർ.
കിരീടധാരണത്തിനൊരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു തമ്പുരാട്ടിമാർ. രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല, അരയിൽ മുത്തുകൾ പതിപ്പിച്ച അരഞ്ഞാണം. പൊക്കിൾ കുഴിയിൽ രത്‌നം പതിപ്പിച്ച മണിത്താലി, കഴുത്തിൽ മൂന്നിലധികം മാലകൾ , കൈകളിൽ സ്വർണത്തള, സ്വർണവല കൊണ്ടു നിർമി്ച്ച കാലുറകളും ഇരുവരും ധരിച്ചിരുന്നു. സുസ്‌മേരവദനകളും വിലാസവതികളുമായി മുറുക്കാൻ മുറുക്കി വെടിവട്ടം പറ്ഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും.
അപ്പോളാണ് സോമനും ചന്ദ്രനും മുറിയിലേക്കു കടന്നുവരുന്നത്. തങ്ങളുടെ പുത്രൻമാരെ നോക്കിയ അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിമാർ അദ്ഭുതപരതന്ത്രരരായി. അവരുടെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്നു താഴേക്കു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതിഭീകരമായ ലിംഗങ്ങൾ . ഒപ്പം ശു്ക്ലം നിറഞ്ഞു പന്തുകൾ പോലെ കിടക്കുന്ന വൃക്ഷണങ്ങൾനിറഞ്ഞാടുന്നു .ഇതെങ്ങിനെയെന്നു അവർ സന്ദേഹിച്ചു.
സോമനും രാമനും അവിടെയെത്തി തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ കാലുകൾ മുത്തി തങ്ങളുടെ വിധേയത്വം പ്രകടമാക്കി.കുമാരൻമാർ അത്യാഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു . നാളുകൾക്കു ശേഷം കാഷായ വസ്ത്രമുപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മമാർ. രണ്ടുപേരുടെയും ഗാംഭീര്യവും പ്രൗഡിയും പതിൻമടങ്ങ് വർധിച്ചിരി്കുന്നു.
സോമാ, ചന്ദ്രാ, കുമാരൻമാരെ ..നി്ങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന്‌ല്ലോ, ഇതെങ്ങനെ, രണ്ടു തമ്പുരാട്ടിമാരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു.
ഇരുവരും പുലയന്നാർ കോട്ടയിൽ നിന്നു തങ്ങൾ ഭീകരലിംഗങ്ങൾ നേടിയ കഥ ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞു. തമ്പുരാട്ടിമാർ അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഭേഷ്, ബലേ ഭേഷ്, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സമ്മതിക്കേണ്ടതു തന്നെ. ഇരുവരും അടുത്തേക്കു വരൂ.
വായിൽ കിട്ന്ന മുറുക്കാൻ കോളാമ്പിയിലേക്കു തുപ്പിയതിനു ശേഷം തേൻ കൊണ്ടു തമ്പുരാ്ട്ടിമാർ വായ കഴുകി. സോമന്‌റെ ലിംഗം വിജയയും ചന്ദ്രന്‌റെ ലിംഗം രതിത്തമ്പുരാട്ടിയും മെല്ലെ കൈയിലെടുത്തു. ഭീകരലിംഗങ്ങളുടെ വലിപ്പവും ഭാരവും അതീവം തന്നെ. ഇരുവരും തമ്മിൽ തലകുലുക്കി പറഞ്ഞു.
‘അമ്മമാരെ, ഞങ്ങൾക്കു സൈന്യാധിപ സഥാനം തരാമോ ഇനി’ കുമാരൻമാർ നിഷ്‌കളങ്കരായി ചോദിച്ചു.
്അമ്മത്തമ്പുരാട്ടിമാർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.’ ഒരു നിമിഷം കാക്കിൻ കുമാരൻമാരെ അവർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ലിംഗത്തിലേ്ക്കു തമ്പുരാട്ടിമാർ നെയ്യും തേനും കൂട്ടി്ക്കലർത്തിയൊഴിച്ചു. എന്നിട്ടു പയ്യെ ലിംഗം ഉഴിയാൻ തുടങ്ങി. മേൽപ്പോട്ടും താഴ്‌പ്പോട്ടും ലിംഗമേനിയിൽ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ കൈകൾ പെട്ടെന്നു പെട്ടെന്നു തടവിയിറങ്ങി. എന്നാൽ ഭയം കാരണം കുമാരൻമാരുടെ കുണ്ണകൾ തളർന്നു തന്നെ കിടന്നു. ഏറെനേരം തടവിയിട്ടും കുണ്ണ മേലോട്ടുയരാത്തതിനാ്ൽ തമ്പുരാട്ടിമാർ രണ്ടു പേരും കുമാരൻമാരുടെ കുണ്ണകൾ വായിലേക്കിട്ടു. സോമന്‌റെ ലിംഗത്തിന്‌റെ മകുടം മുതൽ ചെറുതായി ചപ്പിക്കൊണ്ടു വിജയത്തമ്പുരാട്ടി കുണ്ണ തന്‌റെ വായിലേക്കിട്ടു.തേനിൽ മുക്കിയ പഴം ചെറുതായി ഉടച്ചു വിജയത്തമ്പുരാട്ടി വായിലേക്കിട്ടു.കുണ്ണയ്ക്കു ചുറ്റും കൂടുതൽ സുഖം നൽകാൻ ഇതു സഹായി്ച്ചു. പഴവും തേനും കൂടെ വിജയത്തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഗംഭീര ഊമ്പലും .. സോമന്‌റെ കുണ്ണയിലെ സുഖഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു.
ചന്ദ്രന്‌റെ ലിംഗത്തിന്‌റെ മകുടത്തിനു ചുറ്റും നാ്ക്കിട്ടു ചുഴറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം അവന്‌റെ ശുക്ലം നിറ്ഞ്ഞ ഉണ്ടകൾ പിടിച്ചമർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രതി. കുറച്ചുനേരത്തെ ചപ്പലിനു ശേഷം തമ്പുരാട്ടിമാർ കുണ്ണകൾ മാറി മാറി ചപ്പി.ചെറുതായി കടിച്ചുകൊണ്ടു ശ്ക്തിയിൽ ഊമ്പിയതോടെ കുമാരൻമാരുടെ കുണ്ണകൾക്കു ജീവൻ വച്ചു. പിന്നീടു കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരുന്നു. ടൺകണക്കിനു ഭാരമുള്ള തങ്ങളുടെ മുലകൾക്ക്ിടയിലേക്കു കയറ്റി മുലകൾ കൊണ്ടു താഴേക്കും മുകളിലേക്കും കറന്നു .
വിശ്വവിഖ്യാതവും അനേകരുടെ സ്വപ്‌നവുമായ തങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ മുലകൾ എത്രത്തോളം ഭാരമേറിയവയാണെന്നു നേരിട്ടറിയുകയായിരുന്നു സോമനും ചന്ദ്രനും .അവയുടെ മുലവെട്ടിൽ കിടന്നു അവരുടെ കുണ്ണകൾ ഭീകരരൂപം പ്രാപിച്ചു.ഒടുവിൽ സകല കരുത്തും സംഭരിച്ചു അവ ആകാശത്തേക്കുയർന്നു നിന്നു.
ചേകവൻമാരുടെ ഉടവാൾ പോലെ.
‘സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. വലിപ്പവും കരുത്തും ബലവും വീര്യവും ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. ലിംഗപ്രവീണരായിരിക്കുന്നു ഇവര്#’ രണ്ടു കുണ്ണകളും തന്‌റെ രണ്ടു കൈപ്പത്തികളിൽ ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
‘ശരിക്കും വിജയേട്ടത്തി, ഇവരുമായി നമുക്ക് ഒരു ക്രീഡ നടത്തിയാലോ’ രണ്ടു ലിംഗങ്ങളുടെയും തുമ്പിൽ തന്‌റെ ചെഞ്ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടു ഉമ്മ കൊടുത്തു കൊണ്ടു രതിത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
‘ഹേയ്, പാടില്ല, പുത്രൻമാരുമായി മൈഥുനം പാടില്ലെന്നു നിയമം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്’ നീതി ശാസ്ത്ര നിപുണയായ വിജയ പറഞ്ഞു.
‘എങ്കിൽ ജലത്തി്ൽ വച്ചു ഗുദഭോഗമാകാം, ജലത്തിൽ വേറെ നിയമങ്ങളാണല്ലോ, ഗുദഭോഗം മൈഥുനത്തിന്‌റെ പരിധിയിൽ വരികയുമില്ല’ രതി പറഞ്ഞു.
വിജയ ആലോചിച്ചു. ശരിയാണ്, ജലത്തിൽ മാതാക്കൻമാരും പുത്രന്മാരുായി ഗുദക്രീഡ നടത്തുന്നതിനു വിലക്കൊന്നും ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ല.
അമ്മമാർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നേരിട്ടു കേട്ട കുമാരൻമാർ കോരിത്തരിക്കുകയായിരുന്നു. എത്രയോ രാജാക്കൻമാരുടെയും പ്രഭുക്കൻമാരുടെയും ജീവിതാഭിലാഷമാണു കൊണ്ടൂരിന്‌റെ റാണിമാരായ തങ്ങളുടെ അമ്മമാരുടെ ഗുദം ഭോഗിക്കണമെന്നുള്ളത്. ആ അവസരം തങ്ങൾക്കു തന്നെ ലഭിക്കുമോ. നീതിശാസ്‌ത്രെ ചതിക്ക്‌ല്ലേയെന്ന് അവർ ആത്മാർഥമായി പ്രാർഥിച്ചു.
‘അതൊക്കെ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം, ശാസ്ത്രപുസ്തകം ഒന്നുകൂടി നോക്കണം, ഇപ്പോൾ കിരീടധാരണത്തിനു സമയമായി ‘വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
‘കുമാരൻമാരെ , ഞ്ങ്ങൾ തീരുമാനം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, കൊണ്ടൂർ കാടിന്‌റെ സൈന്യാധിപൻമാരായി നിങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.കൊണ്ടൂരിന്‌റെ ചക്രവർത്തിനിമാരായുള്ള ഞങ്ങളുടെ കിരീടധാരണത്തിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകവും നടത്താം. രതീദേവി കൽപിച്ചു.
‘എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേഷം മാറി പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വരട്ടെയോ അമ്മമാരെ? കുമാരൻമാർ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ചു.
‘വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ലിംഗഗാംഭീര്യം പ്രജകൾ കാണണം, ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊള്ളുക’ വിജയത്തമ്പുരാട്ടി അരുളി്‌ച്ചെയ്തു.
‘ഉദ്ധാരണം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക, കുല്ച്ചുനിൽക്കുന്ന ആനക്കൊമ്പുകൾ പോലുള്ള ലിംഗങ്ങളുമായി വേണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അകമ്പടിയായി കിരീടധാരണം നടക്കുന്നയിടത്തേക്കു വരാൻ,ഒരു തേക്കുമരം കുത്തി
മറിച്ചിടാൻ കരുത്തുള്ള ലിംഗങ്ങൾ കണ്ടു പ്രജകൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടണം’ രതീദേവി പറഞ്ഞു.
വിജയത്തമ്പുരാട്ടി ഒരു ചെപ്പുമായി വന്നു. അതിന്‌റെ അടപ്പുതുറന്നതും കുമാരൻമാർ ഞെട്ടി. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു കരിന്തേളിനെ അതിനുള്ളിൽ നിന്നു തമ്പുരാട്ടി പുറത്തെടുത്തു.രണ്ടു കുമാരൻമാരുടെയും ലിംഗമകുടങ്ങളിൽ കരിന്തേളിനെക്കൊണ്ടു തമ്പുരാട്ടി കടിപ്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ലിംഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതായും ശക്തി പ്രാപിച്ചതായും കുമാരൻമാർക്കു തോന്നി.
‘ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇവ താഴാതെ കുലച്ചു തന്നെ നിൽക്കും.’ രണ്ടു കുണ്ണകളും അമർത്തി ഒന്നുകൂടി ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു.
‘സോമാ, ചന്ദ്രാ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, രാവിലെ കിരീടധാരണം കഴിയും , വൈകിട്ട് മദനകാമേശ്വരി യാഗം നടത്താൻ ഞ്ങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും നിങ്ങ്ൾ ചെയ്യണം’ രതിത്തമ്പുരാട്ടി കൽപന പറ്ഞ്ഞു.
‘മദനകാമേശ്വരീ യാഗത്തിനു തയാറെടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരില്ലേ തമ്പുരാട്ടിമാരെ’ കുമാരൻമാർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ സന്തോഷം കെട്ടു.ഇത്രയും വലിയ യാഗത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒറ്റദിവസം കൊണ്ടു ചെയ്യും എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു അവർ.
‘മറുചോദ്യം വേണ്ട, ഇന്നു വൈകിട്ട് യാഗം നടന്നിരിക്കണം’ വിജയത്തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു. കുമാരൻമാർ പേടിച്ചു തലകുലുക്കി.
സേവകൻ രാമൻ മുറിക്കുള്ളിൽ വന്നു തമ്പുരാട്ടിമാരെ വണങ്ങി’ ഉടയോത്തിമാരെ , കിരീടധാരണത്തിനു മുഹൂർത്തമായി. കൂനൻഗിരിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയാലും.’ അയാൾ പറഞ്ഞു.
കൊണ്ടൂർ സ്ഥാനപതികളുടെ കിരീടധാരണം നടക്കുന്ന ചെറിയകുന്നാണ് കൂനൻഗിരി. കൊ്ണ്ടൂർ കൊട്ടാരത്തിനു സമീപം തന്നെയാണ് അത്. കുന്നിന്‌റെ ഒത്ത നിറുകയി്‌ലാണ് സിംഹാസനം വയ്ക്കുക. തമ്പുരാട്ടിമാർ അതി്ൽ ആസനസ്ഥനായി ഇരുന്നതിനു ശേഷം കാട്ടുമൂപ്പൻ ചെറോൻ കിരീടം തലയിൽ വയ്ക്കുന്നതോടെ കിരീടധാരണം കഴിയും. പിന്നെ കാടും അതിലെ മനുഷ്യരും , മൃഗങ്ങളും മരങ്ങളും എല്ലാം തമ്പുരാട്ടിമാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നു കൂനൻഗിരിയിലേക്കു തമ്പുരാട്ടിമാർ നടക്കുന്ന വഴി വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കും. അതിനപ്പുറം നിന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നടപ്പു വീക്ഷിക്കാം. വഴിയിലുടനീളം ചെമന്ന പട്ടും വിരി്ച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
തമ്പുരാട്ടിമാർ യാത്രയ്ക്കു തയാറെടുത്തു.നൂൽവസ്ത്രം പോലും ഇരുവരും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇരുവരുടെയും അരയിൽ തങ്കത്തിലും രത്‌നങ്ങളിലും തീർ്ത്ത അരഞ്ഞാണം മിന്നിത്തിളങ്ങി. രണ്ടുവേരും സ്വർണവലയിൽ നെയ്ത കാലുറകളും സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉയർന്ന ഹീലുകളുള്ള ചെരിപ്പുകളും ധരിച്ചിരുന്നു. വിജയത്തമ്പുരാട്ടിയുടെ കൈയിൽ കൊണ്ടൂർ ദേശത്തിന്‌റെ കൊടികെട്ടിയ സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഒരു വേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.രതീദേവിയുടെ കൈയിൽ സ്വർണപ്പിടിയുള്ള ഒരു ഉടവാളും.
ഉൽസവപ്പറമ്പിലേക്ക് ആനകൾവരുന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ഗജനിതംബങ്ങൾ കുലുക്കിത്തെറിപ്പിച്ച് അവർ മുന്നോട്ടു നടന്നു.തൊട്ടുപുറകേ തൊഴുകൈകളും കുലച്ചു ചിന്നം വിളിച്ചു നിൽ്ക്കുന്ന ഭീകരലിംഗങ്ങളുമായി സോമനും ചന്ദ്രനും അകമ്പടി നടന്നു.
തറവാടിന്‌റെ പ്രധാനകവാടം തുറന്നു അവർ നടപ്പാതയിലേക്കിറങ്ങി.

വേലികൾക്കിരുവശവും കാട്ടുവാസികളായ പ്രജകൾ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. ‘കൊണ്ടൂർ ഭഗവതിമാർ വിജയിക്കട്ടെ, ചക്രവർത്തിനിമാർ നീണാൾ വാഴട്ടെ’ അവർ ആർ്ത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ടു പുഷ്പങ്ങൾ എറി്ഞ്ഞു.മറവസൈന്യത്തിന്‌റെ ക്രൂരതയിൽ നിന്നു തങ്ങളെ രക്ഷിച്ച തമ്പുരാട്ടിമാരോടുള്ള ബഹുമാനം അവർ അകമഴിഞ്ഞു പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
കുന്നിലേക്കുള്ള പടികൾ അവർ മെല്ലെ കയറി. മദയാനകൾക്കു സമാനമായ അവരുടെ ചന്തികൾ ഇളകിത്തെറിച്ചു. നിതംബപപാളികൾ അകന്നു അവരുടെ വലിയ ഗുദദ്വാരങ്ങളുടെ ദൃശ്യം പിറകിൽ നടക്കുന്ന കുമാരൻമാർ നേരിട്ടു കണ്ടു. അദ്ഭുതത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും അവർ തൊഴുകൈകളോടെ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ പുറകേ നടന്നു.
കുന്നിന്‌റെ നെറുകയിൽ തമ്പുരാട്ടിമാർ കൊണ്ടൂരിന്‌റെ ചക്രവർത്തിനിമാരായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടു.ഇരുവുടെയും തലയിൽ പ്രൗഡമായ രത്‌നകിരീടങ്ങൾ തിളങ്ങി.
‘ഗജനിതംബിനിമാർ, രതിപ്രവീണകൾ, മറവസേനാ നാശകർ, കൊണ്ടൂർ തമ്പുരാട്ടിമാർ വിജയിക്കട്ടെ’ പുരുഷാരം ഏറ്റുവിളിച്ചു.
കൊണ്ടൂരിൽ കിരീടധാരണം നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങു ദൂരെ പാണ്ഡ്യനാട്ടിലുള്ള തന്‌റെ താവളത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മറവറാണിയായ ചിന്നകോടി. റാണിയുടെ മുന്നിലേക്ക് മൂടിവച്ച താലവുമായി ഒരു ഭടൻ എത്തി. താലത്തിന്‌റെ മൂടിമാറ്റിയ ചിന്നകോടി കണ്ടത് തന്‌റെ സൈന്യാധിപനായ മാവീരന്‌റെ ശിരസ്. റാണിയുടെ മുഖത്തേക്കു കോപം ഇരച്ചുകയറി.

തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts