ഡോക്ടര്‍ ശാലു

തുണ്ട് കഥകള്‍  – ഡോക്ടര്‍ ശാലു

എന്റെ പേര് ശാലിനി എല്ലാരും എന്നെ ശാലുമോള് എന്ന് വിളിക്കും . കേരളത്തില്‍ എന്‍റെ വീട്എറണാകുളം ജില്ല എനിക്ക് 18 വയസുണ്ട്, ഇപ്പോള് ബാഗ്ലൂര് മെഡിസിനു പഠിക്കുന്നു.ഇത് വെറും ഒരു കഥയല്ല എന്റെ ജീവിത അനുഭവം ആണ്. എനിക്ക്ക് കഥ എഴുതി പരിജയം ഒന്നുമില്ല.

എങ്കിലും എന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് അറിയുന രീതിയില് ഞാന് പറയാം. ഞാന് കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാനാണ് ബാഗ്ലൂര്‍ എത്തിയത്. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില് വളര്ന എനികൂ അതൊരുപുതിയ അനുഭവം അയിരുന്നൂ. വലിയ നഗരം, എന്തും കിട്ടും, അങ്ങനെ ഞാനും ആ നഗരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

കൂടുകാരുടെ കൂടെ കറക്കം. പഠിത്തം എല്ലാം ഞാന് എന്ജോയ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. പക്ഷെ വഴിവിട്ട കാര്യങ്ങള് അതായതു സെക്സ് അതെനിക് എന്ജോയ് ചെയാന് പറ്റിയിലരുനു. ഇവിടെ അതിനു അവസരം ഇലഞ്ഞിടു അല്ല. ഈ നഗരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങള്ക് അറിയാമല്ലോ.

എന്തോ എനിക്ക് അനഗ്നെ അവസരം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞു നാട്ടില് എന്റെ ഒരു ചേച്ചിടെ കല്യാണം വന്നു.

നാട്ടില് പോയ്യെ പട്ടു എന അവസ്ഥ. ഒഴിവാകാന് നോക്കി കാരണം ഞാന് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇഷ്ടിഷ്ടപെട്ടുപോയി. അവസാനം വീടുകാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാന് പോകാന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ 3 മാസത്തിനു ശേഷം നടിലേക്ക്. എനെറെ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ട്രെയിനില് യാത്ര ബോര് ആണ് നീ ബസില് പോയാമതി എന്ന്. ഞാനും ആലോചിച്ചപോള് ശര്യാ കാശ് കൂടിയാലും എസീ ബസ്സ് പിന്നെ ഫില്മും കണ്ടു ആസ്വദിച്ച് പോകാം.

അങ്ങനെ കല്ലട ബസില് ടിക്കറ്റ് ഓക്കേ ആക്കി. ഞാന് നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു.ബസില് കയറി ബസ് പുറപെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് ആരുമില. ഞാന് ഹാപ്പി അയയി വിശ്ലമായി ഇരികാമല്ലോ.

ബസില് കയറിയപോഴെ കുറെ ചെകന്മാര് എന്നെ നോട്ടം ഇട്ടു കാരണം എനിക്ക് നല്ല മുല്ല ഉണ്ടേ 34 സൈസ്. കൂടാതെ അതികം തടി ഇലാതെ ശരീരം.
എന്റെ കൂടുകാരികള് പറയും ഞാന് നല്ല ചരക്കനെന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എലചെകന്മാരും എന്നെ ഒന്ന് നോക്കും പ്രത്യേകിച്ചു തെറിച്ചു നീല്കുന്ന എന്നെറെ മുലല്കന്നിലേക്ക്. ഒരുപാട് നാള് ഞാന് തന്നെ വിരലിട്ടു സുഗികുമ്പോള് മുലയില് പിടിച്ചു വലുതായത. അങ്ങനെ ബസ് പുറപെട്ടു.

ഞാന് പാട്ട് ഒകെ കേട്ട് അനഗ്നെ ഇരുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ബസ് ഹുസൌര് എത്തിയപോള് ഒരു ആളു വന്നു എന്റെ അടുത്ത സീറ്റില്. ഒരു അങ്കിള് കാണാന് നല്ല മനുഷ്യന്. അയാള് എന്റെ അടുത്ത് ഇരിന്നു.എനെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു..പക്ഷെ നോട്ടം എനെ മുലയില് തന്നെ ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാന് ഓവര് കോട്ട് ഒകെ മാറ്റി ടി ഷര്ട്ട് മാത്രമയിടനെ ഇരുന്നത്. അതിലുടെ എനെറെ കറുത്ത മുല്ലകണ്ണ് നലതുപോലെ കാണാമായിരുന്നു.

ഞാന് ആകെപാടെ വല്ലാതെആയ്യി. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല gents കൂടെ ഇരിക്കാന്. സീറ്റ് മാരന് ഞാന് ബസ് ക്ലീനെര്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എല സീറ്റും ഫുള് ആണ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയന്മെന്നും അവസാനം ആണ് അയാള് ബുക്ക് ചെയ്തെത് എനും. അങ്ങന ഞാന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയാന് തീരുമാനിച്ചു. മാത്രവുമല്ല അയാളെ കണ്ടാല് പാവം ആണെന്ന് തോന്നും.

പൈന് എന്റെ മുലയില് നോക്കിയത് തെറ്റല്ല കാരണം പെന്പിലര് പോലും നോകാറുണ്ട് അത്രക് ഉണ്ടേ… അങ്ങനെ ഞാന് യാത്ര തുടങ്ങി. അയാള് എന്റെ വെന്നകല്ല് പോലുള ശരീരത്തില് ഇടയ്ക്കു തടുനുടയിരുനു. അത് ബസില് ആയതു കൊണ്ട് ഞാന് കാര്യമാകിയിലാ.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള് അങ്കിള് എന്നോട് കുറച്ചു വെള്ളം വേണം പെട്ടന്ന് വാങ്ങാന് പറ്റിയില്ല ഏന് പറഞ്ഞു. ഞാന് എന്റെ ബാഗില് നിനും വെള്ളം എടുത്തു കൊടുത്തു. അങ്കിള് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അത് വാങ്ങി കുടിച്ചു.കുടികു ംബോഴും നോട്ടം എന്റെ തെറിച്ചു നില്കുന്ന മുലകളിലേക്ക് ആയിരുന്നു. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്കിള് കുപ്പി എനിക്ക് തന്നു. എന്നിട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പേര് എന്താണെന്നും എവിടാ വീട് എന്നോകെ. അങ്ങന ഞങ്ങള് പരിചയപെട്ടു. അങ്കിള് വൈഫ്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി നടിലേക്ക് പോകുവാ.

പാലക്കാടു ആണ് വീട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. ബസില് ഒരു സിനിമ ഇട്ടു ബട്ട് അത് ഞാന് കണ്ടതാരുന്നു . ഉസ്താദ് ഹോട്ടല്. അങ്കിളും അത് കണ്ടതാനെനു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് സംസാരം തുടര്ന്നു. എല്ലാവരും സിനിമയില് ശ്രദിച്ചു ഇരികുവനെ. പതുകെ സംസാരം ബംഗാലോര് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചായി.അത് പതുകെ എന്റെ കാര്യങ്ങളിലെകും.

എനിക്ക് ലൌവേര് ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്കിള് ചോദിച്ചു. ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു ഞാന്. സത്യത്തില് ഇല ബട്ട് അപ്പോള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോള് അങ്കിള് ചോദിച്ചു ലൌവേ മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ വേറെ കാര്യങ്ങള് ഒകെ ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞാന് നാണിച്ചു പോയി.

ഞാന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലന്നു. അപ്പോള് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാന് ഒന്നും മിണ്ടിയില. പിന്നെ അങ്കിള് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടു ഞാന് ഞെട്ടി പോയ്യി….എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസതിനുളില് ആര്ത്തവം ഉണ്ടാകും എന്ന്.
ഞാന് ശരിക്കും ഞെട്ടി കാരണം എനിക്ക് ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു.ഞാന് ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ അറിയാം എന്ന്. അപ്പോള് ഒരു കള്ളാ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അതോകെ അറിയമാന്നു. പിന്നെ അങ്കിള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു സെക്സ്ഉം മറ്റും. ഞാന് നല്ല മൂടിലായി. ആദ്യമായി ഒരു പുരുഷനില്നിനും ഇങ്ങനെ ഒകെ കേള്ക്കുനെ. എനെറെ സംഗമ സ്ഥാനത് എന്തോ ഒരു സുഖം പോലെ. വയറില് എന്തോ ഒരു…..പറയാന് വയാത്ത അനുഭവം.

എനിക്ക് മൂടായി എന്ന് അങ്കിളിനു മനസിലായി..അങ്കിള് പതുകെ പുതപ്പു എടുത്തു കയോകെ മറച്ചു. ബസില് ആകെപാടെ ഇരുട്ടായി. ചെറിയ വെളിച്ചം മാത്രം. എലാരും നല്ല ഉറക്കം. പതിയെ അങ്കിള് എനോട് ചേര്ന്ന് ഇരുന്നു.എനിക്ക് എന്തോപോലെ തോന്നി.പെട്ടന്ന് അങ്കിള് ഒരു കയ്യ് എന്റെ പുതപിനടിയിലുടെ കയറ്റി. തെറിച്ചു നിന്ന എന്റെ മുലയില് പതുകെ തടവി. ഹൂ..ഹോ എന്റെ ശരീരം വിറച്ചു. എന്തോ ഒരു സുഖം. ആദ്യ അനുഭവം.എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി. ഞാന് ചേര്ന്ന് ഇരുന്നു.

അപ്പോള്‍ അങ്കിള് നലതുപോലെ എന്റെ മുല ഉടകാന് തുടങ്ങി..ഹാ…ഞ ാന്’ പതുകെ അറിയാതെ ആ കയില് പിടിച്ചു. എങ്കിലും എതിര്ത്തില കാരണം ഞാന് സുഗികുവരുന്നു.

അങ്കിള് എന്റെ രണ്ടു മുലയും മാറ്റി മാറി ഞെക്കി…തടവി.. ..തെറിച്ചു നിന്ന മുലകന്നില് വിരല് കൊണ്ട് ഞെരടി….ഹാ….ഞാന് സ്വര്ഗം കാണുക ആയിരുന്നു. ഞാന് അവിടെ ഇരുന്നു പുളയാന് തുടങ്ങി…

എന്റെ തുടയിടുകില് എന്തോ പോലെ…പിന്നെ അങ്കിള് എന്റെ ടി ഷര്ട്ട് പോക്കന് പറഞ്ഞു. ഞാന് പതിയെ വേണ്ട ആരെങ്കിലും കാണും ഏന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്കിള് അതിനടിയില് ഉടെ കായി ഇട്ടു…ഞാന് പതുകെ നേരെ ഇരൂ കൊടുത്തു. കാരണം അത് ഉരാതെ ഇത്ര സുഖം ആണേല് ഉരിയിടു ആ കൈകള് അതില് തൊട്ടാല് എന്ത് സുഖം ആയിരിക്കും. അങ്കിള് അത് മനസിലാക്കി എന്റെ ടി ഷര്ട്ട് പൊക്കി വച്ച്..എന്നിട്ട് ബ്രായുടെ മുകളിലുടെ എന്റെ തെങ്കുടങ്ങള് ഞെക്കി..തടവി…മുലഞ്ഞെട്ടു ഞെരിച്..ഹാ….ഹ ോ..ഞാന് സുഖം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു.കുറച്ചു നേരം അങ്കിള് അത് തുടര്ന്നു.എന്റെ പൂരില് നനവ് പടര്ന്നു..

അങ്കിള് എന്റെ മുലഞ്ഞെട്ടില് വലിച്ചു പിടിച്ചു എനിട്ടുവിട്ടു..ഓ…ഞാന് സുഖം കൊണ്ട് എന്റെ സീറ്റില് നിനും ഒന്നും പൊങ്ങി.ഹാ… അങ്കിള് വിട്ടില്ല. മുലഞ്ഞെട്ടു ഞെരിച്ചും തടവിയും…ഓഹ…

അങ്ങനെ എനെറെ പൂരില് എന്തോ പോടുനത് പോലെ തൊന്നീ…. എന്തോ ഒളിച്ചു ഇറങ്ങും പോലേ…. ഞാന് പതിയെ നിലവിളിച്ചു..ഹാ..ഹുആവാ……………. എന്റെ അടി ഭാഗം നനഞു ..
പൂരില് നിന്ന് മാധനജലം ഒഴുകി ഇറങ്ങി…എന്റെ ആദ്യത്തെ രതിമൂര്ച്ച…. …..ഓ…… അപോഴെക്കും സമയം 1 കഴിഞ്ഞു.. അങ്കിള് എന്റെ ചെവിയില് ചോദിച്ചു മോള്ക് സുഗിച്ചോ എന്ന്. ഞാന് ചിരിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങള് ഉറങ്ങി..അതിനടയിലും അങ്കിള് എന്റെ മുല തഴുകി തന്നു എന്നെ സുഗിപിച്ചു.അങ്ക ിളിനു ഇറങ്ങാന് സമയം അയപോള് എന്നോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോള് വിളികണം, അങ്കിളും വരാം എന്ന്.

അങ്ങനെ മൊബൈല് നമ്പറും തന്നു.ഇറങ്ങുതൈനു മുന്പും അങ്കിള് എന്റെ മുല രണ്ടും പിടിച്ചു ഉടച്ചു..പൂറില് തടവി എന്നെ സുഗിപിച്ചു വിളികണം ഏന് പറഞ്ഞു പോയ്യി. അങ്ങനെ ഞാന് നാട്ടില് എത്തി കല്യാണം കൂടി.. അപ്പോള് ഇളം എന്റെ മനസില് അങ്കിളും ആ സുഗവും ആയിരുന്നു…

ആഇവസങ്ങളിലെലം ഞാന് അന്കില്നെ ഓര്ത്തു വിരല് ഇട്ടു സുഗിച്ചു.പക്ഷെ അങ്കിള് നല്കിയ സുഖം കിട്ടിയില്ല.അങ്ങനെ പോകാന് ഉള്ള ദിവസം ഞാന് അന്കില്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.അങ്ങനെ അന്ന് അങ്കിള് പാലക്കാടു നിന്നു ബസ്സില് കയറി പക്ഷെ അടുത്ത സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല.

രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങള് അവിടെ എത്തി. അങ്കിള് പറഞ്ഞു അന്കില്ന്റെ ഫ്ലാറ്റില് പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റലില് കൊണ്ടാകാം എന്ന്. ആദ്യം ഞാന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും.

ആ സുഖം ഓര്ത്തപോള് സമതിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു ഫ്ലാറ്റില് എത്തി.അത് അങ്കില്ന്റെ ഫ്ലാറ്റു അല്ലന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി കാരണം അവിടെ അങ്കിളിന്റെ വൈഫ്ഉം ഇല്ല ആരുമില്ല. എന്നെ സ്വര്ഗം കാണിക്കാന് അങ്കിള് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമ്നു അതെന്നു എനിക്ക് മനസിലായി.

അത് ആലോചിച്ചപോഴെ എന്റെ പൂറു നനഞ്ഞു.റൂമില് കയറിയ ഉടനെ അങ്കിള് വാതില് അടച്ചു എന്നെ വന്നു കെട്ടിപിടിച്ചു പിന്നെ എന്നെ ഉമ്മ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു.അതിനു കൂടെ എന്റെ മുലയോകെ പിടിച്ചു ഉടച്ചു..ഹോ..എനിക്ക് അകെ എന്തോ തോന്നി. എനിട്ട് അങ്കിള് പതിയെ എന്റെ മുഖം ഉയര്ത്തി എന്റെ ചുണ്ടില് ഉമ്മ വച്ചു..ഹോ അത് പുതിയ ഒരു സുഖം ആയിരുന്നു…

എനിട്ട് പതിയെ എന്റെ കീഴ്ചുണ്ട് കടിച്ചു..ഞാന് ഹാ…എന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി..പതിയ െ അങ്കിള് എന്റെ ചുണ്ട് ചപ്പി വലിക്കാന് തുടങ്ങി. ഞാന് അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങി സുഖം കൊണ്ട്.

പിന്നെ എന്റെ വായില് നാക്ക് കടത്തി അങ്കിള് എന്റെ ഉമിനീര് ഇളം വലിച്ചു കുടിച്ചു…അങ്കില്ന്റെ നാവ് എന്റെ വായില് മുഴുവന് അലഞ്ഞു നടന്നു. എനിക്ക് ആദ്യം അറപ്പ് തോനിയെങ്കിലും, ഞാന് സുഗന് അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി. പതിയെ ഞാനും അങ്കില്ന്റെ വായില്നിന് എലാം നുകരാന് തുടങ്ങി. തേന് നുകരുന്ന വണ്ടിനെ പോലെ രണ്ടു പേരും…… എന്റെ തേന് കുടികുനതിനു ഒപ്പം അങ്കിള് ഒരു കയ്യ്കൊണ്ട് എന്റെ മുലയും.മറ്റേതു കൊണ്ട് എന്റെ കുണ്ടിയും പിടിച്ചു ഉടച്ചു.ഞാന് ശരിക്കും സുഗിച്ചു.അങ്ങന കുറച്ചു നേരം തുടര്ന്നു. പിന്നെ അങ്കിള് എന്റെ വായില് നിന്നു ചുണ്ട് മാറ്റി.എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു.
അത്തരക് സുഖമായിരുന്നു…ഹോ….അങ്കിള് പതിയെ എന്റെ കവിളിലും കഴുത്തിലും എല്ലാം ഉമ്മ തന്നു..നക്കി തുടച്ചു..ഞാന് എന്തൊകെയോ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ ചുരിദാര് ഉറങ് തുടങ്ങി അങ്കിള് ,.എനിക്ക് നാണം വന്നു.. ഞാന് കണ്ണ് പൊത്തി. അങ്കിള് ബലമായി എന്റെ ടോപ് ഉരിമാറ്റി..

ബ്രാ യും….എനിട്ട് എന്റെ കായ് മാറ്റി വീണ്ടും ചുണ്ട് ചപ്പി കുടിച്ചു..കൂടെ മുലഞ്ഞെട്ടു ഞെരടി..ഓ..ഒരു സ്വര്ഗീയ സുഖം….ഞാന് ഹാ…എന്ന് സീല്കാരം ഉണ്ടാക്കി…പിന്നെ അങ്കിള് എന്നെ കൈഇഇല് എടുത്തു ചുണ്ട് ചപ്പികൊണ്ട് റൂമിലേക്ക് പോയ്യി..അവിടെ എന്നെ കട്ടിലില് കിടത്തി..

എന്റെ മുല വായില് ആക്കി ചാപ്പന് തുടങ്ങി…ഓ…ആ സുഖം….പറഞ്ഞു അറിയിക്കാന് പറ്റിലാ…..മാറി മാറി എന്റെ രണ്ടു മുലയും അങ്കിള് ചപ്പി കുടിച്ചു.. മുലഞ്ഞെട്ടു കടിച്ചു വലിച്ചു…എന്റെ മുലഞ്ഞെട്ടു വലുതായി… അങ്കിള് ചപ്പി കടിച്ചു എന്റെ മുല രണ്ടും ചുമന്നു.. കൈഇകൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഒരു സുകമേ അല്ലന് ഞാന് അറിഞ്ഞു… പിന്നെ അങ്കിള് എന്റെ എല്ലാ തുണിയും അഴിച് മാറ്റി.ആദ്യം ബലം പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാന് സഹകരിച്ചു കാരണം എന്റെ പൂറു എന്തിനോ വേണ്ടി ദാഹികുനുന്ടരുന് നു……പതിയെ അങ്കിള് എന്റെ വയറിലും കഷതും ഇളം ഉമ്മ തന്നു….എന്റെ കഷം നക്കി വിയര്പ്പു തുളികള് രുചിച്ചു…എനിട് എന്റെ കാലുകള് അകത്തി..

ഞാന് ചെറുതായി ബലം പിടിച്ചു..ബട്ട്‌ അങ്കിള് ഒരു വിരല് എന്റെ വായില് ഇട്ടു എടുത്തു അത് എന്റെ പൂരില് വച്ചു തടവി…ഓ എന്ത് സുഖം ആയിരുന്നു…എന്നിട് പതിയെ താഴേക്ക് പോയി എന്റെ പൂറില് നകാന് തുടങ്ങി….ഓ ഞാന് അറിയാതെ സീല്കാരം ഉണ്ടാക്കി…ഉണ്കില് ചിരിച്ചു…എന്റെ പൂറു നക്കി തിനന് തുടങ്ങി… എന്റെ കളികള് ഞാന് അറിയാതെ അകത്തി കൊടുത്തു… അങ്കിള് നാവ് അതിനുളില് കയറ്റി കറക്കി..ഹാ…ഓ. ..ഊ….ഇങ്ങനെ ഞാന് എന്തകെയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി.

എന്റെ പൂറു നനയാന് തുടങ്ങി…. അങ്കിള് പതിയെ എഴുനേറ്റു.ഞാന് അന്കില്നെ നോക്കി..അങ്കിള്‍ ചോദിച്ചു മോള്ക് എന്തോ കാണണം എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ..എന്നുപറഞ്ഞു അങ്കിള് തുനിയെലം ഉരി മാറ്റി..ഞാനും അതിനു കൊതികുവയിരുനു.. ഞാന് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഞാന് ഒരു പുരുഷന്റെ പുരുഷത്വം കണ്ടു.
നല്ല വണ്ണവും നീളവും..ഇത് എങ്ങനെ ഞാന് എന്റെ ചെറിയ പൂറില് ഇടുമെന് പേടിച്ചു…അങ്കിള് അത് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നു ഞാന് കട്ടിലില് ഇരുന്നു. അത് എനിക്ക് നേരെ നീട്ടി..എന്റെ കൈ എടുത്തു അതില് പിടിപിച്ചു…ഓ എന്ത് ബലം..ചൂട്…..നല്ല ചുമന്നു തുടുത്ത….അതില് ഉമ്മ കൊടുക്കാന് അങ്കിള് പറഞ്ഞു…. എന്റെ മുകതോട് അടുപിച്ചു. ഞാന് അറപ്പോടെ മുഖം മാറ്റി.

അങ്കിള് എന്റെ മുഖം പിടിച്ചു അതിലേക് വച്ചു എന്റെ ചുണ്ട് അതിന്റെ അറ്റത്തില് തട്ടി…അപോഴു ഞാന് അതിന്റ ചൂട് അറിഞ്ഞു…എന്റെ അറപ്പ് മാറി. ഞാന് അതില് ഉമ്മ കൊടുത്തു..പെട്ടന് അങ്കിള് അത് തള്ളി എന്റെ തല പിടിച്ചു അതിലേക് തള്ളി..അത് മുഴുവനായി എന്റെ ബയില് കയറി…..ആദ്യം എന്തോ പോലെ തോന്നി…പക്ഷേ എന്റെ അറപ്പ് മാറിഞാന് അത് നുണയന് തുടങ്ങി….അതിനു നല്ല രുചി..

അത് ഞാന് ആസ്വദിച്ച്…ചപ്പി വലിച്ചു കുടിച്ചു…അങ്കിള് സുകംകൊണ്ട് പുളഞ്ഞു..എന്റെ തലപിടിച്ച് അതിലേക് അടുപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു..ഞാന് അത് മുഴുവന് വായിലാക്കി….ചപ്പി കുടിച്ചു..കുറച്ചു നേരം അത് ചെയ്തു..പൈന് അങ്കിള് പറഞ്ഞു മതി എന്ന്. എന്റെ വായില് നിന്നു അത് വലിച്ചു ഉരി എന്റെ ഉമിനീരും അതിലെ എന്തോ ഒരു വെള്ളവും ഇളം കൂടി ഒരു വലത്ത മനം…ഞാന് അത് വീണ്ടു പിടിച്ചു ചപ്പീ..അങ്കിള് ബാലംയി അത് ഉരി പറഞ്ഞു മതി ഇനി ചെയ്താല് വായില് വരും എന്ന്.

മോള്ക് വായില് വെന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്കിള് വീണും എന്റെ ചുണ്ട് ചപ്പി…മുലയോക്കെ പിടിച്ചു ഉടച്ചു ഞങ്ങള് കട്ടിലില് പരസ്പരം കെട്ടി പുണര്ന്നു…അങ്കിള് വീണ്ടും എന്റെ പൂറു ചപന് തുടങ്ങി… അങ്കിള് ഒരു വിരല് എന്റെ വായില് ഇട്ടൂ നജ്ന് അത് നക്കി കുടിച്ചു..പൈന് അത് ഉരി…

പെട്ടന് അങ്കിള് ആ വിരല് എന്റെ പൂരിലേക്ക് കയടീ…ഓ ഞാന് വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചു…അങ്കിള് പാതയെ അതു ചല്ലിപിച്ചു കൂടെ നകാനും തുടങ്ങി..ഓ വേദന മാറി സുഖം നജ്ന് അറിഞ്ഞു…

കുഅരച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്കിള് എന്റെ മുകളില് കയറി ആ സദനം വേണ്ടും എന്നെ കൊണ്ട് ചപ്പിച്ചു…പിന്നെ പതുകെ ചെവിയില് പറഞ്ഞു കയറ്റാന് പോകുവാ കാല് അകത്താന്.ഞാന് കാല് അകത്തി കൊടുത്തു..അങ്കി ള് പതിയെ അത് അവിടെ വച്ചു ഉരച്ചു..എനിട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു എനെ കിസ്സ് ചെയ്തു…

പെട്ടന്ന് അങ്കിള് അത് എന്റെ പൂരിലേക്ക് തളി കയടീ…ഒത്ത്..ഞാന് വേദന കാരണം അലറി വിളിച്ചു….. അങ്കിള് എന്റെ ചുണ്ട് വായിലാക്കി…ചഓഇ വലിച്ച് എനെറ്റ് നിലവിളി പുറത്തു വനില്ല..അങ്കിള് ‍പതിയെ അടിക്കാന് തുടങ്ങി….
ഞാന് കരഞ്ഞു സൌണ്ട് പുറത്തു വന്നില്ല കാരണം എന്റെ ചുണ്ടും വായും അങ്കിള് ചപ്പി വലികുവയിരുനു…പതുകെ…ഞാന് ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കാന് തുടങ്ങി……വേദന മാറി..ഞാന് അങ്ങനെ ഒരു പുരുഷത്വത്തിന്റ െ സുഖം അറിഞ്ഞു….അങ്കിള് പതിയെ എന്റെ ചുണ്ട് വിട്ടു..

പകരം എന്റെ മുല കുടിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ പൂരില് അത് കയറ്റി ഇറക്കി…ഓ..ഞാന് ശരിക്കും സുകികാന് തുടങ്ങി…ഇതുവരെ അനുബവികത സുഖം..എന്റെ ഉള്ളില് എന്തോ പോട്ടുനത് പോലെ..ശരീരം ഇളം വലിഞ്ഞു മുറികി…ഞാന് ശീല്കാരം ഉണ്ടാകാന് തുടങ്ങി..

അത് കണ്ടു അടിയുടെ സ്പീട് കൂട്ടി…അങ്കിളും സുഗിച്ചു തുടങ്ങി…അങ്ങന െ ഹാ……….ഓഉഅ…..എന്ന് ലരികൊണ്ട് എന്റെ പൂരില് എന്തോ പൊട്ടി ഒലിച്ചു…അങ്കി ള് സ്പീട് കൂട്ടി..മോളല് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ചുണ്ടില് ചപ്പി…..എനിക്ക് വന്ന്നു…….. മാധനജലം ഒലിച്ചു ഇറങ്ങി…… അന്കില്നും വന്നു….അങ്കിള് എന്റെ മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു…എന്നെ ഉമ്മ കൊണ്ട് മൂടി…

എന്റെ ചുണ്ട് ചപ്പി കുടിച്ചു…എന്റെ പൂറില് ചൂടുള്ള എന്തോ നിറഞ്ഞത് ഞാന് അറിഞ്ഞു….എന്റ െ ആദ്യത്തെ പൂര്ണമായ രതിമൂര്ച്ച.. പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങള് അങ്ങനെ കിടന്നു..കെട്ടിപിടിച്ചു.. എനിട്ട് ഒരുമിച്ച് കുളിച്ചു..അപോഴും അങ്കിള് എന്നെ സ്വര്ഗം കാണിച്ചു…ഞാന് ‍ അന്ക്ളിലിനു നന്നായി ചപ്പി കൊടുത്തു…അങ്ക ിള് ആ പാല് മുഴുവന് എന്ന്റെ വായില് അടിച്ചു ഒഴിച്ചു…നല്ല രുചി ആയിരുന്നു അതിനു..അത് ഓടും കളയാതെ ഞാന് ഉരിഞ്ഞി കുടിച്ചു……. ….പിന്നെ അങ്കിള് എന്നെ ഹോസ്റ്റലില് കൊണ്ടാക്കി…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts