ചേച്ചിമാര്‍

മലയാളം കമ്പികഥ –  ചേച്ചിമാര്‍

(പുതിയ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് പ്രചോദനം ആകാന്‍ ഈ ചെറുകഥകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ചെറിയ ഇടവേളകളില്‍- പക്ഷെ ഇത് ഒരു ശീലം ആക്കരുത് ) –

ഞാൻ ശ്രീകുട്ടൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ കഥയാണ് ഇത് നടക്കുനതു +2 കാലം ആണ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തചേച്ചി യും മായുള്ള കഥയാണ്

ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത്‌ നിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി പുറത്തു വന്നു എന്നെ വിളിച്ചു കടയിൽ പോകാനായിരുന്നു സാധനങ്ങൾ വാഗാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ പോയി വന്നു കുറച്ചു സമയം സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് സിനിമ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോതിച്ചു ഞാൻ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ എന്ടെമൊബൈൽ കയ്യിൽ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അത് ഓർത്തപ്പോഴാണ് എന്റെ എന്ടെമൊബൈലിൽ തുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായത് ഞാൻ ഞാന്ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കയ്യില്നിന്നും മൊബൈൽ തരുമോ എന്ന് ചോതിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ എന്ന് ചോതിച്ചു ഞാൻ ഞാന്പറഞ്ഞു അതിൽ അതിലകുറച്ച ഡിലീറ്റ് ചയ്യാൻ ഉണ്ടെന്ന് ചേച്ചി അത് എടുത്തു നന്നായി പരിശോധിച്ചു അതിൽ അതിൽനിന്നും തുണ്ട് തുണ്ടുകണ്ടു എന്നിട്ട് എന്നോട് ദേഷ്യം കാണിച്ചു ഞാൻ കരയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി സാരില്ല ഇത് ഇതുവയസ്സിൻന്റെ ത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിന്ന് എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് എന്തിനാ എന്ന് ചോതിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് മാത്രം അല്ലാലോ വികാരം ഞങ്ങൾകും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോതിച്ചു ചേച്ചിക്ക് ഭര്ത്താവ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നും ച്യ്തുതരില്ല…….. ഇത് ഇതുകേട്ട ഞാൻ കമ്പി ആയി എന്റെ ധയ്ര്യം സംഭരിച്ച ഞാൻ സുഖിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോതിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നുംമിണ്ടിലയില്ല പിന്നെ കുറച്ചു കുറച്ചകഴിഞ്ഞ ചേച്ചി എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ഉമ്മ വച്ചു ഞാനും ഊമ്പി കുടിച്ചു ആ ചുണ്ട് ചേച്ചി യുടെ മുലകൾ ഞാൻ ഞെരുക്കി ചേച്ചി ചേച്ചിഎന്ടെ കുണ്ണ പുറത്തെടുത്തു

വായിൽ ഇട്ടു എനിക്ക് പെട്ടന്ന് വന്നു ആദ്യം ആയതു കൊണ്ടാണ് ചെച്ചയുടെ ചെച്ചയുടെപൂറിൽ കയറി ഇളകി എന്റെ കുണ്ണ ഒരു പരുവം ആയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts