ഗോവൻ യാത്ര – 1

മലയാളം കമ്പികഥ – ഗോവൻ യാത്ര – 1

ഞങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് വർഷങളായി. കല്യാണ സമയത്ത് ഭാര്യ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ആലോചനസമയത്ത് തന്നെ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറച്ച് അവളുടെ വീട്ടുകാർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.അതിൽ എനിക്കും സമ്മതം . പഠനസംബന്ധമായി പിന്നീട് മറ്റൊരു ജില്ലയിലെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് അവൾ താമസം. ഈ കാലയളവിൽ അധിക ശനിയാഴ്ചകളും ഞായറാഴ്ചകളുമാണ് ആഘോഷദിവസങൾ . കുട്ടികൾ പഠനശേഷം എന്ന തീരുമാനത്തിലായതിനാൽ ഞങൾ അക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വയ്കാറാണ് പതിവ്.ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാമുകീകാമുകൻ മാരായി വിലസലായിരുന്നു നമ്മുടെ സമാഗമങൾ മുഴുവൻ . ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുക്കും,രാത്രികാലങളിൽ രണ്ട് പേരും കൈപിടിച്ച് നടക്കും. ഇതിനിടയിലാണ് ചില്ലറ കുരുട്ടുചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാറ്.ആദ്യം മടികാണിക്കുമെങ്കിലും എൻ്റെ എല്ലാ കുസൃതിക്കും അവൾ കൂട്ടുനിൽക്കും.ഒരു ദിവസം രാത്രി നടക്കാനിറങിയപ്പോൾ ബ്രാ യിടാൻ ഞാൻ വിട്ടില്ല. നല്ല മെലിഞ്ഞ ടൈപ്പാണെങ്കിലും ബോഡിഷേപ്പും സാമാന്യം മുഴുപ്പുള്ള അവളുടെ മുലയുടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ള കുലുക്കം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള ചമ്മൽ, ഇത് പെട്ടുപോയല്ലോ എന്ന ചിന്ത എന്നിലുണ്ടാക്കി. സുഖകരമയി അവൾക്ക്തോന്നിയതുമില്ല.പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരവസരത്തിൽ ഷഢ്ഢി ഇടാതെ നടന്നപ്പോൾ , നടത്തത്തിനിടയിൽ എൻ്റെ കൈക്രിയ അവളുടെ ചന്തിയിൽ നടത്തിയത് അവൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.ആളുകൾക്കിടയിൽ

ഇങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി.അങനെ എൻ്റെ കൂടെയാണ് യാത്രയെങ്കിൽ ഷഢ്ഢി ഇടാതായി. ഈ കാര്യങൾ ഒാർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ സാദനത്തിന് ഒരു ഉണർവ്വ് വരുന്നു . നിങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഗോവൻ യാത്ര എന്ന പേരുംവച്ച് ഇവനെന്താ എഴുതുന്നത്!!! സത്യത്തിൽ ഞങളെ കുറച്ചുള്ള ധാരണകിട്ടാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ വിഷമമാണ്.വളരെ സംതൃപ്തമായി ആസ്വദിച്ച്ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ വർങൾ കുറച്ച്കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരുകുഞ്ഞ് നമുക്കും ദൈവം തന്നു. കുഞ്ഞിന് ആദ്്യമായി പാലുകൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ മുലകണ്ണ് വലുതല്ലാത്തതിനാൽ എന്നെ തമാശയാക്കി.സത്യത്തിൽ അത് എൻ്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ചന്തിപിടിച്ചതും മറ്റും ഭാര്യയുടെ മാത്രമാണ് . പലഅവസരങളുണ്ടായിട്ടും ഒഴിഞ്ഞ് മാറാറാണ് പതിവ്. നിങൾ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കും എന്നറിയില്ലാ അന്നും ഇന്നും ചന്തിയാണ് വീക്ക്നെസ്സ്.മുല ഞാൻ നോക്കാറ്പോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ലാ. ഭാര്യഅതത്ര നിർബ്ബന്ധം കാണിച്ചതുമില്ലാ. പ്രസവാനന്തരം അവൾ വീട്ടിലെത്തി ഒന്നിച്ച് വീണ്ടും താമസം തുടങിയപ്പോഴാണ് മുലകുടിക്കാനും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കണ്ണ് കടിക്കാനും മറ്റും തുടങിയത്. സത്യത്തിൽ അവളോരുമുലച്ചിയാണെന്ന സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ 5 വർഷമെടുത്തു എന്നതാണ് സത്യം.പിന്നീട് അതിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഗവേഷണം. രണ്ട് മുലകളും ചേർത്ത് വച്ച് മുലകുടിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം.ഏത് ദൈഷ്യം പിടിച്ച് താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നാലും രണ്ട് മുലപ്രയോഗത്തിൽ അവൾ ഫ്ലാറ്റ് .

മകൾ വന്നതിന് ശേഷവും നമ്മൾ യാത്രപോവൽ കുറച്ചില്ലാ. യാത്ര പോയപ്പോഴുണ്ടായ പല അനുഭവങളും ഇപ്പോൾ ഒാർമ്മവരുന്നു. അതോക്കെ വഴിയെ പറയാം.ഇത് രണ്ട് വർഷം മുൻപ് മകളെ കൂട്ടാതെ നമ്മൾ രണ്ട് പേരും 10ാം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഗോവൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ു.രാവിലെ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ

(ശേഷം തുടരും).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts