കുണ്ടന്‍റെ ഭാര്യ – 2

മലയാളം കമ്പികഥ – കുണ്ടന്‍റെ ഭാര്യ – 2

ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്…

കുണ്ടന്റെ ഭാര്യ ആദ്യ പാർട്ടിനു തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇതിനും പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു…

ഇതിനു മുന്‍പിലത്തെ പാര്‍ട്ട്‌ കള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അരുൺ കഥ പറയുന്ന രീതി ആയിരുന്നു തുടർന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്….

അരുണും റംലാത്തയും കട്ടിലിൽ കിടന്നു കെട്ടിമറിഞ്ഞു
അവൻ ഇത്തയുടെ മുലകൾ നൈറ്റിക്ക് വെളിയിലാക്കി അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ അതിന്റെ മുലഞെട്ടുകളിൽ ഞെരടാൻ തുടങ്ങി…

വികാരത്തിൽ മുങ്ങിയ റംല അവളുടെ ആദ്യ കളി മനസിലേക്കാവാഹിച്ചു.

അന്ന് അവൾക്കു ഏകദേശം ഇരുപതു വയസുകാണും.
പഠിത്തം ഒകെ നിർത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം.
അവളുടെ വാപ്പ ഒരു ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവൾക്കു സമയം കളയാൻ ഒരു ടീവി പോലും വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്താ അനീഷിന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു ടീവി കാണാൻ ഒകെ നടന്നത്.

റംലയും അനീഷും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. അയലത്തുകാർ
നല്ല കൂട്ടുകാർ….

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പഠിത്തം നിർത്തിയ അനീഷ് ഇപ്പം വെൽഡിങ് പണിക്കു പോകുവാണ്.

അച്ഛൻ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു.
പേര് ദിവാകരൻ
ഇപ്പം റിട്ടേഡ് ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ അമ്മയും.

റംല അയാളെയും അച്ഛാ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. അവളെ അവിടെ എല്ലാവര്ക്കും വല്യ ഇഷ്ട്ടം ആയിരുന്നു.

രാത്രി ഉറങ്ങാൻ മാത്രമേ അവൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു വാര്ത്തോളൂ.
എന്നാൽ ജോലിക്കു പോകുന്ന അനീഷ് എപ്പഴും വീട്ടിൽ കാണില്ല.

കടി മൂത്തു നടക്കുന്ന പ്രായം….
കാണാൻ ഇപ്പഴത്തെക്കാളും സുന്ദരി
തെറിച്ചു കൂമ്പിയ മുലകളും കനത്ത തുടകളും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന കുണ്ടിയും അവൾക്കു കൂടുതൽ അഴകേകി…

ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പാവാട പൊങ്ങി പിൻതുടവരെ കാണാൻ സ്വാതിക്കും.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്…

കുണ്ടന്റെ ഭാര്യ ആദ്യ പാർട്ടിനു തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇതിനും പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു…

ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അരുൺ കഥ പറയുന്ന രീതി ആയിരുന്നു തുടർന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്….

അരുണും റംലാത്തയും കട്ടിലിൽ കിടന്നു കെട്ടിമറിഞ്ഞു
അവൻ ഇത്തയുടെ മുലകൾ നൈറ്റിക്ക് വെളിയിലാക്കി അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ അതിന്റെ മുലഞെട്ടുകളിൽ ഞെരടാൻ തുടങ്ങി…

വികാരത്തിൽ മുങ്ങിയ റംല അവളുടെ ആദ്യ കളി മനസിലേക്കാവാഹിച്ചു.

അന്ന് അവൾക്കു ഏകദേശം ഇരുപതു വയസുകാണും.
പഠിത്തം ഒകെ നിർത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം.
അവളുടെ വാപ്പ ഒരു ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവൾക്കു സമയം കളയാൻ ഒരു ടീവി പോലും വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്താ അനീഷിന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു ടീവി കാണാൻ ഒകെ നടന്നത്.

റംലയും അനീഷും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. അയലത്തുകാർ
നല്ല കൂട്ടുകാർ….

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പഠിത്തം നിർത്തിയ അനീഷ് ഇപ്പം വെൽഡിങ് പണിക്കു പോകുവാണ്.

അച്ഛൻ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു.
പേര് ദിവാകരൻ
ഇപ്പം റിട്ടേഡ് ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ അമ്മയും.

റംല അയാളെയും അച്ഛാ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. അവളെ അവിടെ എല്ലാവര്ക്കും വല്യ ഇഷ്ട്ടം ആയിരുന്നു.

രാത്രി ഉറങ്ങാൻ മാത്രമേ അവൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു വാര്ത്തോളൂ.
എന്നാൽ ജോലിക്കു പോകുന്ന അനീഷ് എപ്പഴും വീട്ടിൽ കാണില്ല.

കടി മൂത്തു നടക്കുന്ന പ്രായം….
കാണാൻ ഇപ്പഴത്തെക്കാളും സുന്ദരി
തെറിച്ചു കൂമ്പിയ മുലകളും കനത്ത തുടകളും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന കുണ്ടിയും അവൾക്കു കൂടുതൽ അഴകേകി…

ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പാവാട പൊങ്ങി പിൻതുടവരെ കാണാൻ സ്വാതിക്കും.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്…

കുണ്ടന്റെ ഭാര്യ ആദ്യ പാർട്ടിനു തന്ന പ്രോത്സാഹനം ഇതിനും പ്രധീക്ഷിക്കുന്നു…

ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അരുൺ കഥ പറയുന്ന രീതി ആയിരുന്നു തുടർന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്….

അരുണും റംലാത്തയും കട്ടിലിൽ കിടന്നു കെട്ടിമറിഞ്ഞു
അവൻ ഇത്തയുടെ മുലകൾ നൈറ്റിക്ക് വെളിയിലാക്കി അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ അതിന്റെ മുലഞെട്ടുകളിൽ ഞെരടാൻ തുടങ്ങി…

വികാരത്തിൽ മുങ്ങിയ റംല അവളുടെ ആദ്യ കളി മനസിലേക്കാവാഹിച്ചു.

അന്ന് അവൾക്കു ഏകദേശം ഇരുപതു വയസുകാണും.
പഠിത്തം ഒകെ നിർത്തി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം.
അവളുടെ വാപ്പ ഒരു ഉസ്താദ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അവൾക്കു സമയം കളയാൻ ഒരു ടീവി പോലും വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്താ അനീഷിന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്നു ടീവി കാണാൻ ഒകെ നടന്നത്.

റംലയും അനീഷും ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. അയലത്തുകാർ
നല്ല കൂട്ടുകാർ….

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ പഠിത്തം നിർത്തിയ അനീഷ് ഇപ്പം വെൽഡിങ് പണിക്കു പോകുവാണ്.

അച്ഛൻ കെ.എസ്.ആർ.റ്റി.സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു.
പേര് ദിവാകരൻ
ഇപ്പം റിട്ടേഡ് ആയി വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്.
പിന്നെ അമ്മയും.

റംല അയാളെയും അച്ഛാ എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുന്നത്. അവളെ അവിടെ എല്ലാവര്ക്കും വല്യ ഇഷ്ട്ടം ആയിരുന്നു.

രാത്രി ഉറങ്ങാൻ മാത്രമേ അവൾ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു വാര്ത്തോളൂ.
എന്നാൽ ജോലിക്കു പോകുന്ന അനീഷ് എപ്പഴും വീട്ടിൽ കാണില്ല.

കടി മൂത്തു നടക്കുന്ന പ്രായം….
കാണാൻ ഇപ്പഴത്തെക്കാളും സുന്ദരി
തെറിച്ചു കൂമ്പിയ മുലകളും കനത്ത തുടകളും തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന കുണ്ടിയും അവൾക്കു കൂടുതൽ അഴകേകി…

ഒന്ന് കുനിഞ്ഞാൽ അവളുടെ പാവാട പൊങ്ങി പിൻതുടവരെ കാണാൻ സ്വാതിക്കും.
അവൾ പതിവുപോലെ
അവിടെ കിടന്ന കസേരയുടെ സൈഡിൽ ഇരുന്നു.

അപ്പോഴേക്കും ‘അമ്മ വെളിയിലേക്കു വന്നു

‘അമ്മ എവിടെ പോകുന്നു ????
സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തുകൊണ്ടു

ഞാൻ അനിയത്തിയുടെ വീടുവരെ പോകുവാ മോളെ
വൈകിട്ടെ വാര്ത്തോളൂ
അവിടെ വീടുപണി നടക്കുവല്ലേ മോളെ
അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ ഒകെ പോകണം.
അന്നേരം ജോലിക്കാർക്കു ആഹാരമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ
അതാ ഞാൻ പോകുന്നെ

റംല ;- ഹ്മ്മ്മ്”””
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായല്ലോ

‘അമ്മ :- അതിനു അച്ഛൻ ഇപ്പം വരും മോളെ

ആഹ്!! പിന്നെ
ഉച്ചയ്ക്ക് അച്ഛന് ഈ ചോറൊന്നു വിളമ്പി കൊടുക്കണേ !!
ആരും ഇല്ലങ്കിൽ പിന്നെ കഴിക്കില്ല ചേട്ടൻ

മ്മ്മ്!! അതിനെന്താ
ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ.

എന്ന ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ മോളെ…
നീ ആ കസേരയിൽ കേറി ഇരിക്കാനേ എന്താ

ഹോ!!
വേണ്ട അമ്മെ..
അച്ഛനിപ്പോൾ വരുമല്ലോ അതാ ഞാൻ താഴെ തന്നെ ഇരുന്നത്.

മ്മ്മ്!! ശെരി എങ്കിൽ
അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയെന്നു പറഞ്ഞേക്കു

മ്മ്മ്മ്

റംല മൂളികൊണ്ടു ടീവിയിൽ മുഴുകി
ഒരു പത്തുമിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുകാണും അച്ഛൻ വന്നു

‘അമ്മ പോയോ മോളെ?????

ആ.. പോയി
കുറച്ചുനേരം ആയി

അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ബീഡി ഇരുന്ന് പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

അയാൾ റൂമിലേക്ക് കയറി ഷർട്ട് ഊരി മാറ്റി
വെളിയിലേക്കു വന്നു

നല്ല ഉറച്ച ശരീരം..
നെഞ്ചിൽ നരച്ച രോമങ്ങൾ
റംല അയാൾ കാണാതെ ആ ശരീരം ആസ്വദിച്ചു അവൾ ചുണ്ടു നനച്ചു.

ദിവാകരൻ കസേരയിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ
റംല:- അച്ഛാ
ആ ഫാൻ ഒന്നിടു
എന്തിര് ചൂട ഇത്

എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന ഷാൾ എടുത്തുമാറ്റി ബേനിയൽ കുറച്ചു താഴ്ത്തി
ഇപ്പം നല്ലപോലെ അവളുട മുലവെട്ടു കാണാം

ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ അവളുടെ ഞെഞ്ചിലേക്കു തന്നെ നോക്കി വെള്ളമിറക്കി
മെല്ലെ കസേരയിൽ ഇരുന്നു.

ഇന്നലത്തെ പോലെ അയാൾക്ക്‌ കൂടുതൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു.
അവളുടെ കാണിക്കാൽ
അതുപോലെ ആയിരുന്നു
അതുമല്ല വീട്ടിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല…
കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്രം കിട്ടിയ അവസ്ഥ

ദിവാകരൻ മെല്ലെ വലതുകൈ താഴേക്കിറക്കി
അവളുടെ തോളിൽ വിശ്രമിച്ചു.

അവിടെ തലോടാൻ തുടങ്ങി…
സിനിമയിൽ മുഴുകിയ റംല പതിയെ അച്ഛന്റെ തടവൽ ആസ്വാധികാൻ
തുടങ്ങി

അവളുടെ പൂറു നനയാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ അയാളുടെ കൈ വേറെ എങ്ങോടും നീക്കത്തെ തോളിലും കഴുത്തിലും തഴുകി നടന്നു.

റംലയ്ക്കു ആണെങ്കിൽ കടിയിളകി
എന്തേലും ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു അവൾ കസേരയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി.

എന്നിട്ടും അയാളുടെ എടുത്തുനിന്നു കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവൾക്കു വല്ലാത്ത നിരാശതോന്നി….

പെട്ടന്ന് അച്ഛൻ കസേരയിൽ നിന്നും എണിറ്റു
വീണ്ടും പോയി ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു
ചുണ്ടിൽ വെച്ച്.

അച്ഛാ!!!!
ആ കതകു ഒന്നും അടച്ചെക്കു
വെളിയിൽ നിന്നുള്ള വെട്ടം കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ.

റംല വികാരവധിയായി മൊഴിഞ്ഞു.
എന്തോ… ദിവാകരൻ ആഗ്രഹിച്ചപോലെ അവൾ പറഞ്ഞു
അയാൾ വേഗം കഥക്അടച്ചു

അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ആരും തിരക്കി വരില്ല.
അവൾ ഇവിടെ ആണെന്ന് വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം…

ഇപ്പം റൂമിൽ നല്ലപോലെ ഇരുട്ടായി.
കാരണം ജനൽ എല്ലാം തടിയുടെ ആയിരുന്നു
തുറക്കാത്ത കാരണം നല്ല ഇരുട്ടായി

ആകെയുള്ള വെളിച്ചം ടീവിയുടെയും.
പിന്നെ മുകളിലെ എയർ ഹോളിലൂടെ ഉള്ളവട്ടവും ആയി.

ദിവാകരൻ മെല്ലെ കസേരയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി.
അയാൾ കസേരയിൽ ഇരിക്കാതെ അതെടുത്തുമാറ്റി.

അയാൾ താഴേക്ക് ഇരുന്നു…..
ശകലം അകന്നാണെങ്കിലും അവളുടെ അരികിൽ തന്നെ അയാൾ ഇരുന്നു
പരിപാടിയിൽ മുഴുകി.
പതിയെ വീണ്ടും അയാൾ കൈ എടുത്തു റംലയുടെ കനത്ത തുടയിൽ വെച്ച്
മെല്ലെ ഞെക്കി.
ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്!!!
വേദനിക്കുന്നു അച്ഛാ”””
പയ്യെ ഞെക്കു
ഈ അച്ഛന്റെ അടുത്തിരുന്നാൽ ഉള്ള കുഴപ്പം ഇതാ വെറുതെ ശരീരം നോവിക്കും.

അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടീവിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു.
ദിവാകരൻ അവളെ സുഖിപ്പിക്കാനും

അയാൾ അവളുടെ തുടയിൽ തടവിരസിച്ചു മെല്ലെ മെല്ലെ പൂറിനടുത്തേക്കു
കൈ കൊണ്ടുവന്നു.

അവൾ കഴപ്പുമൂത്തു തുടകൾ അകത്താനും അടുപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി.

ടീവിയിലൊട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് റംല അയാൾക്കു വഴങ്ങുകയായിരുന്നു.

കാലുകൾ നിവർത്തി ഫിതിയിൽ ചാരിയിരിക്കുന്ന റംലയുടെ കാൽമുട്ടിന് മുകളിലോട്ടു
പാവാട പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ദിവാകരൻ പതിയെ പാവാടയ്ക്കു മുകളിലൂടെ അവളുടെ പൂറിൽ ഒന്ന് അമർത്തി

ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്!!!!!!
റംല ഒന്ന് വിറച്ചു

എന്നാൽ എതിർക്കാൻ ഒരിക്കലും അവൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.. അയാളുടെ കരങ്ങളുടെ ആവേശം അവൾ പൂർണ്ണ മനസോടെ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി

ദിവാകരൻ മെല്ലെ റംലയുടെ ബനിയൻ കുറച്ചു നീക്കി പാവാടയുടെ ബട്ടൺ ഊരി…
അയാൾ കൈമെല്ലെ അകത്തേക്ക് നീക്കി നിക്കറിന് മുകളിലൂടെ
അവളുടെ പൊങ്ങി നെയ്യപ്പം പോലെ വീർത്തു നിന്ന പൂറിൽ തടവി രസിച്ചു.

റംല പതിയെ പതിയെ അച്ഛന്റെ അരികിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർന്ന്

റംല മുഖമുയർത്തി അയാളെ നോക്കി
കയ്യെടുക്കാതെ ദിവാകരൻ പൂറിൽ തന്നെ വെച്ച് തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ഇടതുകൈകൊണ്ട് ദിവാകരൻ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു മെല്ലെ അയാളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അമർത്തി.

അആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്.!!!!!!! റംല കുറുകി കൊണ്ട് ആ നാരാച്ചാരോമങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി

അവൾ നെഞ്ചിലേക്ക് ചരിഞ്ഞപ്പോൾ
ദിവാകരന്റെ വലതുകൈ റംലയുടെ തുടയിടുക്കിൽ ഇരുന്നു ഞെരുങ്ങി

അയാൾ
ആവേശത്തോടെ അതിൽ മഥിച്ചു
അവൾ വലതുകാൽ മടക്കി കുത്തികൊണ്ടു അകത്തികൊടുത്തു

ഇപ്പം നല്ലപോലെ അയാൾക്കു കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയായി
അയാൾ കൈയ്യെടുത്തു നിക്കറിനുള്ളിലേക്കു
കയറ്റി

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്!!!!!
നിറയെ കാടുപിടിച്ച രോമങ്ങൾ
നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്നു
അയാൾക് അവിടെ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു.
വിരലുകൾ കൊണ്ട് പൂട വകഞ്ഞു മാറ്റി
ചൂണ്ടു വിരൽ
നനഞ്ഞു കുതിർന്ന പൂർപിളർപ്പിലേക്ക് കിടത്തി
പതിയെ കന്തിൽ ഞെരടി.

ആഹ്ഹഹ്!!!!
ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്
ന്റച്ചാ”””

അവൾ ആ നെഞ്ചിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്ത്
ദിവാകരന്റെ മുലഞ്ഞെട്ടിൽ നാക്കുകൊണ്ടു നക്കി
ചപ്പിവലിക്കാൻ തുടങി
അവൾ രണ്ടുകൈകൊണ്ടും അയാളെ കെട്ടിപിടിച്ചു
നെഞ്ചിലൂടെ നാവൊടിച്ചു…..

റംലയുടെ പൂറിൽ നിന്ന് മദന ജലം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി. കന്തിലും പൂറിതളിലും
അമര്തിനെരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ
അവളുടെ റ്റ്കാലുകൾ താഴ്ന്നു പോയപോലെ ഇറുകിയമർന്നു

ചാഞ്ഞു ചാഞ്ഞു അവൾ അയാളുടെ
മടിയിലേക്കു വീണു

പൂറിൽ നിന്നും കൈമാറി
കൈലിയുടെ മുകളിൽ കുടാരമണിഞ്ഞു ദിവാകരന്റെ കുണ്ണ നിന്ന് വിങ്ങി
റംല മെല്ലെ അതിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി

സഹ്ഹ്ഹ്ഹ് !!! മോളെ
ഹൊഊഊ

ദിവാകരന്റെ വായിൽ നിന്ന് നിശ്വാസം ഉയർന്നു.
ആയാൽ കയ്യെടുത്തു
കൈലി മാറ്റി ആ ഏഴിഞ്ചു നീളമുള്ള കുണ്ണയെ സ്വതന്ത്രമാക്കി
അവളുടെ ചുണ്ടിലേക്കു മുട്ടിച്ചു…
നനഞ്ഞുകുതിർന്ന ചുണ്ടിൽ കുണ്ണയുടെ തല മുട്ടിച്ചു അതിൽ മെല്ലെ ഉരച്ചു

കുണ്ണയിൽ നിന്നുമൊഴുകിയ കൊതിവെള്ളം നൂലുപോലെ റംലയുടെ കാമം നിറഞ്ഞ ചുണ്ടുകളിൽ വീണു.

അവൾ മേലെ വായ് തുറന്നു കുണ്ണയെ വായിലേക്ക് വെച്ച് ചപ്പാൻ തുടങ്ങി.. കൈകൾ കൊണ്ട് റംല കുറേകൂടി അച്ഛന്റെ കൈലി മാറ്റി രോമം നിറഞ്ഞ തുടയിലും
തൂക്കുസഞ്ചി പോലെ തൂങ്ങി കിടന്ന കൊട്ടയിലും തടവി സുഖിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ

ദിവാകരൻ കണ്ണുകൾ പൂട്ടിയടച്ചു റംലയുടെ വായിലെ ചൂട് ആസ്വദിക്കാൻ
തുടങ്ങി

ദിവാകരൻ കയ്യെത്തി റംലയുടെ തെറിച്ച മുലകൾ ഞെക്കിയുടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു
അരമണിക്കൂറോളം അവളുടെ വായിൽ ദിവാകരന്റെ കുണ്ണ കിടന്നു.

ഇനിയും ഈ ചരക്കിനെ വെച്ചുകൊണ്ട്ഇരിക്കാൻ സ്വാതിക്കില്ല. അവളിലേക്ക്‌ ആഴ്ന്നിറങ്ങൻ സമയമായി
എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ
അവളെ മാറ്റികിടത്തി
മെല്ലെ അവളുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴുത്തിലും ചുണ്ടിലും മുത്തമിട്ടു ചുണ്ടുകൾ ചപ്പിവലിച്ചു.

ബെനിയന് മുകളിലൂടെ അവളുടെ മുലകളെ പതിയെ ഞെക്കിയുടച്ചു
കൊണ്ട് ദിവാകരൻ തെഴെക്കിറങ്ങി…

അഴിഞ്ഞു കിടന്ന അരപ്പാവാട അയാൾ ഊരിമാറ്റി
അവളുടെ മുട്ടുവരെ
ഷഡി ഊരിവെച്ചുകൊണ്ട് കാലുകൾ പൊക്കി
പതിയെ അവളുടെ പൂർ കവാടത്തിലേക്ക്
മുഖം പൂഴ്ത്തി

മദനജലത്താൽ കുതിർന്ന പൂടനിറഞ്ഞ പൂറ്റിൽ അമർത്തി മുത്തമിട്ടു.

ഉഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്!!!!
ആഹ്ഹ്ഹ്

അച്ഛാ!!!! റംല കുറുകി കൊണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് അയാളുടെ തല പിടിച്ചു പൂറിൽ നല്ലപോലെ ഉരച്ചു…

രണ്ടു വിരലുകൊണ്ട്
ദിവാകരൻ പൂറിതൾ മാറ്റി മെല്ലെ നക്കി

ഹൊഊഊഊ “”””””
ന്റെ പൊന്നെ ശ്ശ് ശ്ശ് ശ്ശ് ആഹ് !!!

നക്കച്ചാ!!! അമർത്തി നക്കു
ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്

കടിയിളകി റംല വിളിച്ചുപറഞ്ഞു…
അയാൾ അവളുടെ പൂറിനെ മുഴുവനായി വായിലേക്ക് വെച്ച് കടിച്ചു
നല്ല വലിപ്പം ഉള്ള കന്തിൽ ചുംബിച്ചു…

റംല കിടന്നു പുളയാൻ തുടങ്ങി!!

എന്നാൽ അവരുടെ രതിയിൽ തടയിട്ടുകൊണ്ട്
ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടി…

പെട്ടന്ന് തന്നെ റംല
ചാടി എണീറ്റു ഷഡി പൊക്കി അരയിലേക്കു കയറ്റി പാവാടയും എടുത്തിട്ടപ്പോഴേക്കും
പുറത്തു നിന്ന് വിളി എത്തി

അച്ഛാ””””
വാതിൽ തുറക്ക്

അയ്യോ അനീഷാ അച്ഛാ അത്!
ന്തു ചെയ്യും

മോള് അടുക്കള വാതിൽ വഴി പൊയ്ക്കോ”
ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം

പെട്ടന്ന് തന്നെ റംല അടുക്കള വാതിൽ തുറന്നു പുറത്തേക്കിറങ്ങി

ദിവാകരൻ കൈലി ഉടുത്തുകൊണ്ടു വാതിൽ തുറന്നു.

ഹ്മ്മ്മ് !! മോനായിരുന്നോ ?????

ഞാൻ ഒന്ന് മയങ്ങി പോയി

ഇന്നെന്താ ഉച്ചയ്ക്ക് പണി തീര്ന്നോടാ ????

ഇല്ല അച്ഛാ!!!!

ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു ജോലി
അതാ കടയിൽ പോകാതെ ഇങ്ങോട് വന്നത്

‘അമ്മ പോയോ ???

‘അമ്മ രാവിലെ തന്നെ പോയി

നീ പോയി കഴിക്കടാ!!!
എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിവാകരൻ അകത്തോട്ടു കയറി

ഒന്നും നടക്കാതെ പോയ കലിപ്പിൽ ദിവാകരൻ
റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നു

സമയം നോക്കിയപ്പോൾ 12:30 കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു.
അനീഷ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ കുറച്ചുനേരം അവിടെ ഇരുന്നു ടീവി കണ്ടു

ഒരു ഒന്നര ആയിക്കാണും
റംല വീണ്ടും അനീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്കു ചെന്ന്

നീ എപ്പം വന്നെടാ????

റംല ചോദിച്ചു

അനീഷ് :- കുറച്ചുനേരമായി

നീ കഴിച്ചോ ????

മ്മ്മ് കഴിച്ചു

അച്ഛൻ എന്തിയെ??? ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ

മ്മ്മ് !!! ഞാൻ പോകുവാ
സമയം ആകുന്നു

എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനീഷും പോയി

അവൾ കടിയിളകി വാതിലിൽ മുട്ടി
അച്ഛാ… അച്ഛാ …

ദാ വരുന്നു മോളെ !!!
എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിവാകരൻ വാതിൽ തുറന്നു

അവളെ ഒന്നുനോക്കി…
കാമം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന മുഖത്താൽ അവളും അയാളെ നോക്കി

ചോറ് വിളമ്പി വെച്ച് ഞാൻ
വന്നു കഴിക്കു!!!

അയാൾ കൈനീട്ടി അവളെ പിടിച്ചു
പിന്നെ കഴികാം മോളെ”””

അതുവേണ്ടാ
ആദ്യം കഴിക്കു
എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവൾ മാറി പോയി
ടീവി കാണാൻ തുടങ്ങി.

ദിവാകരൻ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു.

മോള് കഴിച്ചോ ?????

മ്മ്മ്മ് !!! ഞാൻ കഴിച്ചു

എന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്ക്
ഞാൻ ഇപ്പം വരാം

10മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബീഡിയും കത്തിച്ചുകൊണ്ടു വാതിൽ അടച്ചു

ഡോർ അടഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ റംലയുടെ പെരുവിരലിൽ നിന്ന് കാമം കത്തിക്കയറി….

അയാൾ ബീഡിയുമായി അവളുടെ അടുത്തേക്കു വന്നു…..

ഇപ്രാവശ്യം അവൾ ഫിത്തിയുടെ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങി
അയാൾ അവളോട് ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ടു
ചുണ്ടിലിരുന്ന ബീഡി കുതിയണച്ചു

ദിവാകരൻ മുഖം റംലയുടെ മാറിലേക്ക് പൂഴ്ത്തിവെച്ചു.
അആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ് !!!! അച്ഛാ
റംല സുഖം കൊണ്ട് അയാളുടെ മുടിയിൽ തലോടി പയ്യെ തലപിടിച്ചു മുലകളിലേക്ക്
അമർത്തി

സമയം ഇനി വളരെ കുറവാണെന്നു മനസിലാക്കിയ അയാൾ
അവളെ നേരെ പിടിച്ചിരുത്തി ബനിയൻ മുകളിലേക്ക് ഊരിയെടുത്തു
ബാക്കിലൂടെ കൈയ്യിട്ടു അവളുടെ ബ്രായുടെ ഹുകും ഊരിമാറ്റിക്കൊണ്ട്

അവളെ തറയിലേക്ക് കിടത്തി
ഉടയാത്ത മുലകൾ കൂർപ്പിച്ചു തള്ളി മുന്നോട്ടു നിന്ന്

കാലുകൾ രണ്ടു അവളുടെ അരയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇട്ടു അയാൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട്
റംലയുടെ മുലകൾ ഞെക്കിയുടച്ചു

മുലഞെട്ടുകൾ വിരലുകൾ കോർത്ത് ഞെരടി അവളെ സുഖത്തിന്റെ രതി പ്രയാണത്തിന് തയ്യാറാക്കി

ദിവാകരന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തിയിലും അവൾ സുഖം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു

സഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്
ഹ്മ്മ്മ്മ് !!!

ന്റുമ്മാ… ചപ്പിവലിച്ചു കുടിക്കച്ചാ!!!
മുലപിടിച്ചു കടിക്കു

ഹൊഊഊഊ !!!!
വാപ്പാആ!!

ശ്ശ് ശ്ശ് ശ്ശ് “”””

ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്!!

ദിവാകരൻ തന്റെ മോന്റെ പ്രായമുള്ള അയൽക്കാരിയായ റംലയുടെ മുലകൾ മതിമറന്നു ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു കൊണ്ട്

അവളുടെ പാവാടയുടെ ഹൂക് ഊരി താഴേക്കിറക്കി.

ഹൂഊഹൊഊഊ!!!!!!!!!!!!
അമ്പാടി..

കരുതിക്കൂട്ടി വന്നതാണല്ലേ
നിന്റെ ഷഡി എന്തിയെ മോളെ.??????

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്! നനഞ്ഞച്ചാ
എന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്..
എനിക്ക് കടിക്കുന്നു

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്!!! ന്റുമ്മാ
ശ്ശ്

നഗ്ന ആയി മലർന്നു കിടക്കുന്ന റംലയെ കൊതിതീരെ കണ്ടുകൊണ്ടു ദിവാകരൻ എണിറ്റു ഉടുത്തിരുന്ന കൈലി
ഊരിമാറ്റി
കുലച്ചുനിന്ന കുണ്ണ നീട്ടി
അവളെ അത് നല്ലപോലെ തൊലിച്ചു കാണിച്ചു കൊണ്ട്
ദിവാകരൻ അവൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞുകിടന്നു

റംലയെ പിടിച്ചു മുകളിൽ കിടത്തി
കുണ്ണ ചുണ്ടിലേക്കു മുട്ടിച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട്
ദിവാകരൻ
ആർത്തിയോടെ
പൂട നിറഞ്ഞ അവളുടെ പൂറിൽ ചുംബിച്ചു
അതിനെ വായ് തുറന്നു
വായിലാക്കി
നാക്കുകൊണ്ടു പിളർപ്പിന് നക്കിവലിച്ചു

സഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ജ്ഹ് !!!
ഹ്മ്മ്മ്മ് .ഹ്മ്മ്മ് ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്. ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്

അച്ഛആആആആ!!!!!
വലിച്ചു പറി

ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്!!
റംലയുടെ കടി കൂടിവന്നു
അവൾ പൂറു അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ശക്തമായി ഉരച്ചു

വായിലേക്ക് ദിവാകരന്റെ കുണ്ണ
കയറ്റി
മൊട്ടയിൽ നല്ലപോലെ വലിച്ചുറുഞ്ചി

ആ സമയം അയാൾ കന്തിലും പൂറിതളിലും മാറി മാറി ചപ്പികൊണ്ട്
ആ വിരിഞ്ഞ മൃദുവാർന്ന
ചന്തികൾ പിടിച്ചകത്തി കൊത്തിലോട്ടു ഒരു വിരലുകയറ്റി
മെല്ലെ ഉരച്ചു അവളെ സുഖത്തിന്റെ
കൊടുമുടി കയറ്റി

രണ്ടുപേരും മതിമറന്നു രതിയുടെ പടവുകൾ കയറി.

കുണ്ണയിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം പൂറിലും പൂറിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം പൂറിലും
മാറി മാറി കൊടുത്തു

എന്നാൽ റംല ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ കുണ്ണ വായിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിവർന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൂറു കൂടുതൽ ദിവാകരന്റെ മുഖത്തേക്ക് അമർത്തി

ആഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്’!!!!!
ന്റചആ
ആഞ്ഞു ആഞ്ഞു ഉറുഞ്ചു
എനിക്ക് വരുന്നു

ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര് ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ് ന്റുമ്മാ
ഷഹ്ഹ്

കടിച്ചു വലിക്കു കന്തില്
ഹ്മ്മ്മ്മ്മ് മ്മ്മ്മ്മ്
വരുന്നു വരുന്ന് മാറച്ചാ ഒന്ന് മാറ്
ഹൂഊഊഊ

റംല പിടഞ്ഞു കൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് വീണു

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്!!!!!
എന്ന വിട് ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്
അച്ഛാ വിട്

ന്റുമ്മാആ… അള്ളോ!!!!!! പൊട്ടുന്നടാ മൈരേ
വിടാടാ പൂറിമോനെ

റമലയുടെ വായിൽ നിന്ന് പൂര തെറികൾ വീണു.
ദിവാകരന്റെ തല തള്ളിമാറ്റാൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടും അയാൾ വിടാതെ
ചരിഞ്ഞു വീണ അവളുടെ പൂറിൽബലമായി ചപ്പിവലിച്ചു
കന്തില് ശക്താമായി ഞൊട്ടി നുണഞ്ഞു

ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര്ര് അള്ളോ!!!!!!!! ഉമ്മ്മ്മ്മ്മ്മാ

വന്നേ ഹൂഊഊഊ

ശ്ശ് ശ്ശ്
റംലയുടെ പൂറിൽ നിന്ന് ഇളം മദനജലം ദിവാകരന്റെ വായിലേക്ക് തെറിച്ചു
മുഖത്തും വായിലുമായി കുറെയധികം വെള്ളം വീണു

അവൾ പൂര്ത്തപ്പിക്കൊണ്ട്
കാലുകൾ മടക്കി അടുപ്പിച്ചു കിടന്നു അലറിവിളിച്ചു

മതിമറന്നു ചാപ്പ്പിയ ദിവാകരന്റെ മുഖം മുഴുവൻ ജലം കുതിർന്നു.
റംല കുഴഞ്ഞു മലർന്നു കിടന്നു
പത്തുപതിനഞ്ചു മിനിട്ടോളം റംല ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ അവിടെ കിടന്നു

എന്നാൽ ദിവാകരൻ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു.

അയാൾ മെല്ലെ എഴുനേൽറ്റു
തറയിൽ ഉടുതുണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന റംലയെ രണ്ടുകൈകൊണ്ടും
കോരിയെടുത്തു നേരെ അയാളുടെ
റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി

കട്ടിലിൽ കിടത്തി….

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ് !!!! മതി എനിക്ക് മതി
ഹൊഊഊ

റംല പാതിമയക്കത്തിൽ അയാളോട് പറഞ്ഞു

എന്നാൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ ദിവാകരൻ അവളുടെ വാടിതളർന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് പടർന്നുകയറി…

മുലഞെട്ടുകളെ ഞെരടി
അവ വായിലാക്കി ഉറുഞ്ചി വലിച്ചു.””””

മതിയാച്ചാ!!!
എനിക്ക് മതി പോകണം എനിക്ക് വിട്””

റംല അയാളെ തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

എന്റെ ചക്കരയല്ലേ….
കിടക്കുമോളെ
എന്റെ പൊന്നിന് സ്വർഗം തരാം കുട്ടാ””

സഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ് !!!!!!!
ന്റെ പൊന്നേ”””

ദിവാകരൻ വികാരവശനായി അവളുടെ ചുണ്ടും കവിളും കഴുതുമെല്ലാം നക്കി വടിച്ചു.

നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് റംല വീണ്ടും നല്ല മൂടായി വന്നു. അയാളുടെ ഞെഞ്ചിൽ മുത്തമിട്ടു
കെട്ടി വരിഞ്ഞു

ഹ്ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്!!!
അച്ഛാ….
” ഉമ്മ്മ്മ്മ്മ് ഒന്നുവേഗം ശ്ശ് ശ്ശ്
റംല പുലമ്പി

ദിവാകരൻ കമ്പിയായ കുണ്ണയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉഴിഞ്ഞുകൊണ്ടു
അവളുടെ കാലുകൾ മെല്ലെ അകത്തി
കുണ്ണ പൂറിനടുത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നു മെല്ലെ കന്തിൽ ഉരച്ചു..

ഉഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ്ഫ് !!!!!!!!!!!!!
ഹ്മ്മ്മ്മ്
ന്റുമ്മാ”””” ഹ്ര്ര്ര്ര്

സുഖമുണ്ടോ മോളെ ???????
എന്റെ പൊന്നിന് സുഖമുണ്ടോടാ

മ്മ്മ്മ്മ്””” വേഗം
ചെയ്

കേട്ടട്ടേ മോളെ”””
കെട്ടിക്കളിക്ക്ട്ടെ അച്ഛൻ എന്റെ മോളെ…

മ്മ്മ്മ്!!
റംല സുഖം കൊണ്ട് ഞെരുങ്ങി

ദിവാകരൻ മെല്ലെ കുണ്ണത്തല അവളുടെ പൂറിലേക്ക് കയറി.

അആഹ്ഹ്ഹ്””” അയ്യോ
വേണ്ട വേണ്ടാ..
വേദനിക്കുന്നെ ഹൊഊഊഊ !!!!!!!!

മതി മതി… റംല കുതറി മാറാൻ ശ്രമിച്ചു

പിടിവിടാതെ ദിവാകരനും.
അയാളുടെ കൈകരുതിൽ അവൾ വിവശയായി
ബലമായി കുണ്ണ അവളുടെ പൂറിലേക്ക്
കേറ്റികൊണ്ടിരുന്നു..

പാതി കേറിയപ്പോഴേക്കും
അവളുടെ വായിൽ നിന്നും വേദനകൊണ്ടു അലറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
ദിവാകരൻ അടുത്തുകിടന്ന തോര്തെടുത്തു അവളുടെ വായിൽ തിരുകി കൊണ്ട്
തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റംലയുടെ കൈകളിൽ ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ട്

അയാൾ ശക്തിയായി അവളുടെ പൂറിലേക്ക് കുണ്ണയെ കേറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട്
മെല്ലെ മെല്ലെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി..

പൂറിലെ ഇറുക്കത്തിൽ ദിവാകരൻ സ്വർഗം കാണുവായിരുന്നു. ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും ആവാതെ അവൾ അയാൾക്കു വഴങ്ങി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
പയ്യെ പയ്യെ അവളുടെ എതിർപ്പും വേദനയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു

അവൾ ആവേശത്തോടെ കാലുകൾകൊണ്ട് ദിവാകരനെ പൂട്ടി
കൈകളിൽ നിന്ന് കൈ മാറ്റിയപ്പോൾ അവൾ അയാളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി..

ഇടതടവില്ലാതെ അയാൾ പൂറിലേക്ക് വെടിയുണ്ടകൾ പായും കണക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു..

എന്നാൽ ഈ സമയം റംല തന്നെ തന്റെ കൈകൊണ്ടു വായിലിരുന്ന തുണി എടുത്തുമാറ്റികൊണ്ടു
ദിവാകരന്റെ ബീഡിക്കറ പുരണ്ട കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു വലിച്ചു
അയാളെ ആവേശഭരിതനാക്കി..

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ് അടിക്കു അച്ഛാ””””””
വലിച്ചു

ശ്ശ്

ന്റുമ്മാ!!!! ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്ര്
ഷഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ് .ഷഹ്ഹ്ഹ്ഹ്ഹ്
മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്

ന്റെ വാപ്പാ!!

അയ്യോ

ആഞ്ഞടിക്കു വേഗം വേഗം!!
റംല കിടന്ന് ശുകം കൊണ്ട് പുലമ്പി

എന്നാൽ ദിവാകരന് കൂടുതൽ നേരം പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു
നല്ല ഇറുക്കമുള്ള പൂറിൽ അയാളുടെ കുണ്ണ കിടന്നു വിങ്ങി.

അടിയുടെ സ്പീഡിൽ ദിവാകരന്റെ കുണ്ണ പാൽ ചീറ്റിച്ചു പൂറിലേക്ക് വിട്ടു….

അള്ളോ!!!!
ന്റുമ്മാ ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ് ഹ്മ്മ്മ്മ്മ് ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്
ശാഹ്”””””””””
പൊള്ളുന്നെ!!!!!!!!!
അയാളുടെ കുണ്ണപ്പാല് കന്നിപ്പൂറിൽ നിറഞ്ഞൊരുക്കി
റംല കിടന്നു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി..

ന്റുമാ”””””മതി അച്ഛാ
മാറ്
ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്
ഉഫ്ഗ്ഗ്ഗ്!!!
ദിവാകരന്റെ കുണ്ണ പാലു മുഴുവനും അവളുടെ പൂറിലേക്ക് ചീറ്റിച്ചു കൊണ്ട്
അവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് തലവെച്ചു കുഴഞ്ഞു കിടന്നു.

ആ കിടത്ത ഒരുപാടു നേരം നീണ്ടില്ല.
പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെ മടങ്ങാൻ റംലയ്ക്കു സാധിച്ചില്ല.
അതിനു മുന്നേ തന്നെ
ദിവാകരന്റെ ഭാര്യ വന്നിരുന്നു..
ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വാരിവലിച്ചിട്ടുകൊണ്ടു അവൾ വീട്ടിലേക്കോടി…..

————————-

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്!!!!
എടി റംല പൂറി…
അപ്പോൾ നിന്നെ ആദ്യമായി കോണച്ചത്‌ നിന്റെ ദിവാകരൻ ആയിരുന്നോ ????
അരുൺ അവളുടെ മടിയിൽ കിടന്നു മുലകളെ തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു.

റംല :- മ്മ്മ്മ്മ്

പിന്നെ എന്നും കളി ആയിരുന്നോടി നിങ്ങൾ ????

പിന്നല്ലാതെ!!!
പലനാൾ കള്ളൻ ഒരുനാൾ പിടിയിലെന്നല്ലേ…

അരുൺ :- അപ്പോൾ നിങ്ങളെ
പൊക്കിയോ ???
ആര് കണ്ടടി…

റംല :-ഞാൻ അന്നുമുതൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം എണ്ണമില്ലാത്ത അത്രയും പ്രാവിശ്യം പലരീതിയിൽ അച്ഛന് വഴങ്ങികൊടുത്തു..
ഒരു ദിവസം എന്റെ കഴപ്പുകാരണം
കളിച്ചതാ..

എന്റെ ഉമ്മ കണ്ടു..
ഞങ്ങൾ കട്ടിലിൽ കിടന്നു മറിയുന്നത്.
എന്നാൽ കൂടുതൽ
ഉപദേശം ഒന്നും തരാൻ നിന്നില്ല.
വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞതുമില്ല വാപ്പയുമായി ആലോചിച്ചു പെട്ടന്ന് തന്നെ എന്റെ കല്യാണം നടത്തുകയായിരുന്നു.

പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഷാജി ഇക്കയെ കുറ്റം പറയില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സുഖം കിട്ടിയില്ലെന്നു ഞാൻ പറയില്ല.
എന്റെ ദാഹം തീർക്കാൻ അയാൾക്കു പറ്റില്ല..

അരുൺ :- ഇനി ഞാനുണ്ടല്ലോ മോളെ..
നിന്റെ പൂറും കൊതവും നക്കാനും അടിക്കാനും പിടിക്കാനുമൊക്കെ .
എന്റെ ഈ പൂറിയെ ഞാൻ ആർക്കും
വിട്ടുകൊടുക്കില്ല

സുഖിപ്പിച്ചു സുഖിപ്പിച്ചു സ്വർഗം കാണിക്കും

എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരുൺ
അവളെ കട്ടിലിലേക്ക് മലർത്തി കിടത്തി ചുണ്ടുകൾ ചപ്പിവലിച്ചു.

അവൻ അവളിലേക്ക്‌ പടർന്നു കയറി

ഹ്മ്മ്മ്മ്മ്മ്
എന്ന കളിച്ചു കളിച്ചു കൊല്ലടാ””””
ഹ്ര്ര്ര്ര്ര്
റംല പുലമ്പികൊണ്ടു അരുണിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി രണ്ടുപേരും ഒരിക്കലും ശമിക്കാത്ത തീരാ കാമത്തിലേക്കു വീണു…..

എന്നാൽ
ഒരിക്കൽ പോലും ഷാജിയ്ക്കാ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അയാളുമായും അരുൺ കുണ്ടനടിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു..

റംല അരുണിന്റെ കുണ്ണപാലിൽ ഷാജി ഇക്കയ്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെറ്റുകൊടുത്തു.

അവർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു.
കള്ളവെടി വെച്ചും
റംലയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവിനെ പോലെ അരുണും ജീവിക്കുന്നു.

കുണ്ടന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു……
എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഒന്ന് സപ്പോർട് ചെയ്യണേ
അടുത്ത സൂപ്പർ സ്റ്റോറിയുമായി ഉടനെ തന്നെ വരാം..
എന്ന് നിങ്ങളുടെ അനിത.
എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ശെരിക്കും പെണ്ണാണോ അതോ ഒരു പേര് മാത്രം അങ്ങനെ ഇട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഞാൻ ഒരു പെണ്ണാ.. അനിത എന്ന് തന്നെയാ നെയിം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts