കടിമൂത്ത എന്‍റെ ഇളയമ്മ

മലയാളം കമ്പികഥ – കടിമൂത്ത എന്‍റെ ഇളയമ്മ

ഇതന്റെ ജീവിത കഥയാണ് … എന്റെ കുടുബം അനിയത്തി ഞ്ഞാൻ ഉമ്മ ഉപ്പ … ഉപ്പ കൂടുതൽകാലം ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫ് ജീവിതം നിറുത്തി ഉപ്പ നാട്ടിൽ ബേക്കറി കൂൾബാർ നടത്തിവരുന്നു അനിയത്തിയെ 16 വയസിൽ കെട്ടിച്ച് വിട്ടു അളിയൻ ഗൾഫിൽ സൂപ്പർ മർകറ്റ് നടത്തുന്നു അളിയനും അനിയത്തിയും ഗൾഫിൽ ലാണ് ജീവിതം… ഞാൻ +1 മുഴുവനാകിയിട്ടില്ല പടിക്കാൻ താൽ പര്യം കുറവായത് കോണ്ട് ഞാൻ സീലിങ്ങ് ജിപ്പ്സം പണിക്ക് പോയി …. ഇപോ എനിക്ക് 22 വയസായി ഉപ്പ ഗൾഫ് നിറുത്തി വന്നതു മുതൽ ബേക്കറിയിലാണ് ജോലി കുടുംബ ജീവിതം ശന്തോഷ തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഉമ്മാക്ക് പനിപ്പിടിച്ച് കിടപ്പിലായത് ചെറിയ പനി വരും പ്പോകും അപ്പോ ഉമ്മ പാരസ്റ്റ, മോൾ കയിക്കും മുന്ന് ദിവസം പനി മാറാതെ വന്നപോൾ ഉമ്മാനെ ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഡോക്ട്ടറെ കണിച്ചു ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് അസുഗം കൂടുതലാ കോഴികോട് മെടിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കെണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാണ് … ഉമ്മാനെ കോഴികോട്ടേക് കെണ്ട് പോയി ഉമ്മ അവിടെ വെച്ച് മരണ പേട്ടു:
ഉമ്മാന്റെ എല്ലാ മരണാന്തര ച്ചടങ്ങും കയിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കയിഞ്ഞ പോൾ ഉപ്പ രണ്ടാമത് നിക്കാഹ് കയിച്ചു ‘:. അയലതെ പാർവതി അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അവൾക്ക് ആത്യ കേട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടന്ന്
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉപ്പ രണ്ടാമത് കെട്ടിയ വരെ വിളിക്കൽ എളേമ എന്നാണ്; എന്റെ പേര് പറയാൻ മറന്ന് പോയ ലോ: പേര് Jamheeer എളേമയുടെ പേര് റസിയ … എളേമയോയും കൂട്ടി ഉപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്റെ മനസിൽ രണ്ട് പേരും വേറുപ്പിന്റെ സ്ഥാനത്തായി ” അങ്ങനെ ഒരു – ആഴ്ച്ച മുനോട്ട് പോയി രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച്ച മുതൽ എളേമയുടെ സ്വബാവം മാറി തുടങ്ങി കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും കുറ്റം പറച്ചിലായി നിന്റെ ശർട്ടും പാൻസും അലക്കാൻ നീ വേറെ ആളെ നോക്ക് വരെ എ നോട് പറഞ്ഞു അവർ എനോട് കയർക്കുന്നത് ഉപ്പ ഇല്ലാത്തസമയത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഉപ്പാനോട് എളേമയുടെ സ്വബാവം പറയാറുമില്ല സഹികേട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ 15 ദിവസം നിന്നപോൾ അവിടെക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എളേ മയുംഉപ്പയും ഉപ്പന്റെ ബൈക്കിൽ ഉപ്പ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ടാ നിന്റെ വീട് ഇതല്ല
പാവം ഉപ്പ അന്ന് വൈകീട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി ഉപ്പയും ഞാനും എളേമയും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കയിച്ചത് എളേ മയെ ഞാൻ
ശ്രദികതെ കയിച്ചോണ്ടിരിന്നു എളേമ ഇടക്ക് ഉപ്പേരി പെരിച്ച മീൻ എന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് തരുന്നു ഞാൻ അതൊകെ ശ്രദിക്കാത്ത മട്ടിൽ ഇരിന്നു ഇടക്ക് ഞാൻ എളേ മയെ ഇടക്കണ് ഇട്ട് ഒന്നു നോക്കി എളേമയുടെ മുഗത്ത് ദേഷ്യം ഒന്നും കാണാനില്ല ഫുഡ്‌ കയിച്ച് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ പോയി കിടന്നു വീട്ടിൽ മൊത്തം 4 റൂമാ 3 ബെഡ് റൂം ഒരു ലിവിങ്ങ് റൂം പിന്നെ മുഗളിൽ മെത്തം Gi പൈപ്പ് കെണ്ട് ബെൽഡിങ്ങ് നടത്തി ഹാസ്പ റ്റോസ് ഇട്ടത്താ ചുമർ കെടുത്തിട്ടില്ല നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ച്ചാക്ക് പോലോത്ത ട്ടാർപ്പയ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കട്ടില പടി മേഷ വിറക് അങ്ങനത്ത വസ്ത്തുക്കളും മുഗളിലാ
രാവിലെ എണിക്കുന്നത് 10 മണിക്കാ ഉപ്പ ബെകറിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ 11:30 പൊകും ഉച്ചക്ക് ഉപ്പ 1:30 ച്ചോറുണാൻ പോക്കും ഉപ്പ വന്നിട്ട് ഞാൻ 3: മണിക്ക് ച്ചോറുണാൻ പോകും തിരിച്ച് വരുക 5:30 ആകും വീട്ടിൽ നിന്നും കടയിലേക്ക് പോക്കാൻ10 മിനുട് ദൂരം ഒള്ളു രാത്രി 10 മണിക്ക് കട പ്പുട്ടി ഉപ്പയും ഞാനും വിട്ടിലേക്ക് വരും ഇദാണ് പതിപ്പ്
എണിറ്റ ഉടനെ ല്ല് തേച്ച് ബാത്ത്റും ഫൈറ്റ് നടത്തി കുളിച്ച് മുണ്ടും ശർട്ടും ഇട്ട് രവിലത്തേ ഫുഡ് കയിക്കാൻ അടുക്കളയിലെ ചെറിയ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന പോൾ എളേമ പുട്ട് പഴവും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മൂപ്പര് അടുകള വാതിലിൽ ചാരി നിന്നു ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഫുഡ് കയിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി പിനിൽ നിന്നും എളേമയുടെ വിളി ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ കുട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുവാ എന്താ വേണ്ടതു ഞാൻ ച്ചോതിച്ചു മീൻ മതി ഏത് മീനാ? നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടമുളളതു വാങ്ങി ചോ ഞാൻ കവലയിൽ പോയി മീൻ നോക്കി അയല മത്തി ച്ചൂദ :അയല മത്തിയും ചീഞ്ഞ് ന്നാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂദ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയി മീൻ കയിൽ കെടുത്ത് എളേമ മീൻ കവറിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചേറുതാ ? അതെ വലുത് ഇല്ലേ? ഇല്ല ചെറുത് പിടിച്ച് മുറിക്കാൻ സുഗം ഉണ്ടാവില്ല വലുതാണങ്കിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ന്നല്ല സുഗമാ …. അപ്പോ ഞാൻ ച്ചോതിച്ചു ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് തരണാ?
വേണ്ടാ? ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മുറിച്ച് തന്നാൽ മതി: : ഞാൻ കടയിലേക്ക് വച്ച് പിടിച്ചു ഉച്ച ആയ പോൾ ഉപ്പ വിട്ടി ലോട്ട് പോയി ഉപ്പ വന്നപ്പോൾ ഞാനും ച്ചോറുണ്ടാൻ പോയി വീട്ടിലത്തിയപ്പോൾ എളേമ കുളികയിരുന്നു എളേമ ബാത്ത് റൂമിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കുളി കയിയാ റായ് ഞാനിപ്പം വരാം ഞാൻ ഡൈനിങ്ങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ട്ടീവി കണ്ടൊണ്ടിരിന്നു കുളി കയിഞ്ഞ് എളേമ കുറച്ച് ഞ്ഞനത്ത മാക്കസി ഇട്ട് എന്റെ മുനിലൂടെ റൂമിലോട്ട് പോയി നല്ല സ്വപ്പിന്റെ മണം ഞാൻ ചുമ്മാ എളേമയുടെ ബാകിലോട്ട് നോക്കി പോയി ഒത്ത തടി രണ്ട് ച്ചന്തിയും തുളുമ്പി തുളുമ്പി ച്ചാടി നടക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിയതെ ഒരു തരിപ്പ് വന്നോ ? എളേമ പ്പു തിയ മാകസി ഇട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാ ചേച്ചറു കയിക്കാം കയിക്കാനിരുന്ന പോൾ
ഞാൻ മുൻ ഭാകതേക്ക് ഒളികണിട്ട് നോക്കി ബനിയൻ ക്ലോത്ത് മാക്സി ബ്ര ഇട്ടിടുണ്ട് 36 38 സൈസ് മുല മുനോട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്നു മുലക്കണി മാക്സി യുടെ മുഗളിൽ കൂടി ചെറുതായി കാണാം മാക്സി യുടെ ഉള്ളിൽ പാവാട ഇല്ല ശേഡി മാത്രം ഇട്ട് ട്ട് ഒള്ളു ഹൗ കാണാൻ നല്ല ചന്തം മുണ്ടിനിടയിൽ ആളനക്കം ഞാൻ ഇമ വെട്ടതേ നേക്കി നിന്നു അടുകളയിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് കയിച്ച് കേണ്ടിരിക്കുബോൾ എന്റെ ബാക്കിലൂടെ എളേമ എല്ലാം വിളമ്പി തന്നത് പൊരിച്ച ച്ചുദ മീൻ ബാക്കിലൂടെ എന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എളേമയുടെ മുല ഞ്ഞെട്ട് പുറത്ത് ഉരസി ഹൗ എന്തരു ചൂട് എളേമ എനോടായി പറയാ മീൻ മുള്ള് കുത്തുന്നുണ്ടാ ആ ഞ്ഞൻ പറഞ്ഞിലൊ വലുത് വാങ്ങ ളം പിടിക്കാനും സുഗാ മുള്ളും കുത്തില്ല എളേമാക്ക് ഏത് മീനാ ഇഷ്ട്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം വണം കൂടി ച്ചൂ ദയാ നിനക്ക് ഇഷ്ട്ടം ഏതാ Jamshi ഞാൻ ച്ചുമ്മാ തട്ടി വിട്ടു മുള്ളൻ ! എളേമ മറുബടി പറഞ്ഞത് വലുതാ ചെറുതാ ഇഷ്ട്ടം വലുത് അതെന്താ? വലുതാകുമ്പോൾ മുള്ള് കുത്തില്ല .: തിന്നാൻ ന്നല്ല സുഗം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കമ്പിയായി ഇരുന്ന് വേള്ളം ച്ചോതിച്ചു അപ്പോ തനെ എളേമ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം എന്റെ ബാക്കിലൂടെ ഗ്ലസിലേക്ക് ഒയിച്ച് തന്ന് വീണ്ടും മുലഞ്ഞട്ട് എന്റെ പുറത്ത് തട്ടി ഞാൻ വിജാരിച്ചത് എളേമ അറിയതേ തട്ടിയതാ എന്നാണ് ആത്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപൊ എളേമ പ്പുറത്ത് മുല അമർത്തി ഉരസി യോ ഡൗട്
: കൈ കയുകി ഞാൻ ഡൈനിങ്ങ്ഹാളിൽ പൊയി TV on ചെയത്.”നാഷണൽ ജോഗ്രഫി കണാ എളേമയും വന്നു കാണാൻഞാൻ ച്ചോതിച്ചു എളേമക്ക് എത്ര വയസ് ആയി 38 നിനക്കോ 28 അഫ്രിക്കൻ ആതിവാസി മരത്തിൽ കയറി തേനിച്ച കുട്ടിൽ നിന്നും തേൻ എടുക്കുന്ന സീൻ ആണ് നീ തേൻ കുടിക്കുമോ Jamshi കുടിക്കും എങ്ങനാ ക്കുടിക്കാർ? കയ്യിൽ ഒഴിച്ച് നക്കി നക്കി കുടിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇടക്കണിട്ട് എളേമയേ നോക്കി മുഗം തുടുത്തു ചുവന്ന രിക്കുന്നു ച്ചുണ്ട് കടിക്കുന്നു മുല പൊന്തി പുറതെക്കു ച്ചാടാൻ വെമ്പൽ കെ ളുന്നു ഞാൻ മനസിൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി വല്ലതും എളേമ പറഞ്ഞാൽ നല്ല Sexപ്പിസ് പറയണം കുണ്ണ കമ്പിയായിട്ട് വയ്യാ ഹൗ: ഹാളിലെ സോഫയിലഇരിക്കുന്നത് എളേമ നിൽക്കാണ് ഞാൻ ചോതിച്ചു ഇരിക്കുന്നിലൊ എളേമ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാളുടെ ക്യപ്പ് വിട്ട് ഇരുന്നു .. അയാൾ തേൻ എടുത്ത് ഒരു തരം സഞ്ചിയിൽ പാർന്ന് നടന്നു ഒരു മരക്കമ്പ് കത്തി കെണ്ട് കരപ്പിച്ച് കുന്തം പൊലേ ആക്കി എളേമ അതന്താ? കുന്തം എന്തിനാ അത്? എറിയാനും അടിക്കാനും എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ ഇല്ല അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ പോൾ എളേമ എന്റെ അടുതോക്ക് നീങ്ങി തൊട്ടരുമി ഇരുന്നു കുന്തം എന്തിനാ എറിയുന്നത് മ്യഗതൊ പിടിക്കാനും മീനിനൊ പിടിക്കാനും ന്നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൃഗം ഇല്ലല്ലേ മീൻ അല്ലേ ഉള്ളത് .. ന്നല്ല കുന്തം അണോ? വലിയ ന്നീളം മുള്ള കുന്തമാ ന്നമുടെ നാട്ടിൽ കുന്തം എറിഞ്ഞ്
പിടിക്കാറില്ല പിനെ? തപ്പിപ്പിടിക്കാറാ ! തപ്പാൻ അറിയോ? നല്ല തോട് (പ്പുഴ) കിട്ടിയാൽ തപ്പിപ്പിടിക്കും കുന്തംകെണ്ട് എറിയാൻ അറിയോ എറിയനും അറിയും തപ്പാനും അറിയും ഇത് കൂടി പറഞ്ഞ പോൾ എളേമ കടി മൂത്ത് സ്വസം വിടുന്ന ശബ്തം കേൾക്കാം എനെ കുറുച്ചു കൂടി അടുത്ത് ഒട്ടി ഇരുന്ന് എളേമ എന്റെ കുണ്ണ കമ്പി പാര ആയി മുണ്ടിന് മുഗളിൽ പൊന്തി നിന്ന് ആടി എളേമ അത് കണ്ടിട്ട് മുർച്ച ഉണ്ടോ കുന്തതിന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയും അതും കൂടി പറഞ്ഞ പോൾ എളേമ കുണ്ണയിൽ വലത് കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി നല്ല കുന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഞക്കി ഞാൻ ചെരിഞ്ഞ് ഇരുന്നു എളേമടെ മാക്സി പൊക്കി തുടയിൽ കൈ കൊണ്ട് തലോടി രണ്ട് തുടയിലും തലോടി എന്റെ ശർട്ട് എളേമ ഉരീ മുണ്ട് സോഫയിൽ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഉരീ ജെട്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് എണീറ്റ് എളേമ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ എളേമയുടെ കാലിന്റെ അടിമുതൽ മാക്സി യുടെ ഉള്ളിലുടെ ഉമ്മ വെച്ച് ന്നാവ് കൊണ്ട് നക്കി നക്കി പൂറിന്റെ അടി ബാകം വരൊ മുത്തം വെച്ച് പൂറിൽ നിന്നും ഒരുബട് തോൻ കിനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ശഡിയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്റെ Jamshi നമുക്ക് റൂമിൽ പോകാം ഞാനും എളേയും റൂമിൽ പോയി എളേമ എന്റെ ജഡി ഊരി ക്കുണ്ണയെ കയിൽ പിടിച്ച് എന്ത് വലിപ്പമാടാ ഇതിന് നീന്റെ ഉപ്പാന്റെ കാളും വലിയ കുന്തം എന്താ നീ ഇതിന് തിന്നാൻ കെടുകാർ .എന്നും പറഞ്ഞ് കുണ്ണ വായിലാക്കി ച്ചപ്പി കൊണ്ടിരിന്നു രണ്ട് കോട്ടികളും ഊമ്പി വലിച് വിട്ടു ബോൾ എന്തൊരു സുഗം ഹൗ കുണ്ണ ഊമ്പൽ നിർത്തിയിട്ട് നിന്ന നിൽപ്പിൽ എളേമയെ കേട്ടിപ്പിടിച്ച് മുഗതും ചെവിയിലും ച്ചുണ്ടിലും മതി വരോളം ച്ചുമ്പിച്ച് ഞാൻ മാക്സി ഊരി ബ്ര ഊരിയ പോൾ പുറതെക്കു ഒരു ച്ചാട്ടം ഞാൻ അന്താളിച്ചു പൊയി എന്തെരു വലിപ്പം ഉടയാത്ത മുലകൾ ശഡിയും ഊരി എളേമാ വലിയ മുള്ളൻ മിനാ നിനക്ക് വല്ലതലെ ഇഷ്ട്ടം നീ എനെ എളേമാ എന്ന് വിളിക്കണ്ട പിനെ? റസിയാ വിളി ok റസി മോളെ റസിയനെ ബെഡിലോട്ട് കമഴത്തി കിടത്തി ഞാൻ കാലിന്റെ പുറ ബാകം മുതൽ കയുത്ത് പിൻ ഭകത്തും ചെവിയും കടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച് തയോട്ട് ച്ചന്തിയിൽ മൂക്ക് ഉരസി നാക്ക് കൊണ്ട് നക്കിയും കടിച്ചും കൂതി തുളയിൽ ന്നാവ് ഇറക്കി ഉരസി നക്കി അവളൊ രസിപ്പിച്ച് മലർത്തി കിടത്തി അവളുടെ മേലൊ കിടന്ന് മുലരണ്ടും വായിൽ എടുത്ത് ച്ചപ്പി വലിച്ച് മുലഞ്ഞട്ട് കടിച്ച് കുണ്ണ കൊണ്ട്പൂറിൽ ഉരസി മുലഞ്ഞക്കികശകബോൾ അവൾ എന്റെ ചെവിയിൽ കടിച്ച് രതീ മൂർച്ചയിൽ ഉൻമാദം കെണ്ട് പുളഞ്ഞ് ഹാ ഹൗ Jamshi ഹാ ഹൂ മുത്തേ എന്ന് പുലമ്പികെണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവളൊ ച്ചേരിച്ച് കിടത്തി ഞാനുചേരിഞ്ഞ് കിടന്ന് ഒരു മുല വായിൽ കടത്തി ഒരു കൈ കൊണ്ട് വയറും പൊക്കിളും പൂറിന്റെ മേൽ ബാകം തടവി തടവി പൂറിൽ വിരൽ കടത്തി അടിച്ച് അടിച്ച് മുല ഊമ്പി പ്പിനെ ഞാൻ എണീറ്റ് അവളുടെ പുറിന്റെ മുൻ ഭാകത്ത് മുട്ട് കുത്തി ഇരുന്ന് പുകിൾ കുഴിയിൽ നാവ് കെണ്ട് ഉരസി പൂർ വരെ ഉരസി പൂറിന്റെ ഇതളുകൾ ഊമ്പി വലിച്ച് കന്തിൽ നക്കി നക്കി അവളുടെ ശരീരം വിറച്ച് വിറച്ച് കൈ കോണ്ട് എന്റെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് അമർത്തി ഞാൻ അവളുടെ കത്തിന്റെ നക്കൽ ഫാസ്റ്റ് ആക്കി അവൾ വെട്ടി വിറച്ച് കെണ്ട് മുത്തെ ജംഷീ ഹൗ ഹാ ഹൂ പ്പുലമ്പി ഞ്ഞാൻ എണിറ്റ് ബെഡിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് അവൾ ക്കുണ്ണ പിടിച്ച് മേലേ ഇരിന്ന് കുണ്ണ മേലൊ പ്പൂറിലേക്ക് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല ച്ചൂട് കുണ്ണയിൽ അവൾ ച്ചലിക്കൻ തുടങ്ങി കുണ്ണ പതുകേ പതുകേ പ്പൂറിൽ കയറി ഇറങ്ങി അവൾ എന്റെ മേലോട്ട് കിടന്ന് കിസ് അടിച്ച് മുലരണ്ടും കൈ കൊണ്ട് കശക്കി അടിയി നിന്നും ഞാൻ ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞ് അടിച്ചു ഞാൻ അടിയുടെ ലഹരിയിൽ എന്റെ റസിയാ പ്പൂറി മോളെ എന്ത് സുഗം ഹ ഹൂ ഹൗ മുത്തൊ എന്ത് ട്ടൈറ്റാ നിന്റെ പ്പുറിന് ഹാ ഹൗ ഹൂ അടിയുടെ സ്പ്പിട് കൂടി പ്ലക്ക് പ്ലക്ക് പ്ലക്കാ പൂറിൽ കുണ്ണ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ശബ്ദം മുഴങ്ങി അടി നിറുത്തി ഞാൻ എണിറ്റ് കട്ടിലിന്റെ തായേ നിന്ന് അവളേ ബെഡിൽ മലർത്തി കിടത്തി രണ്ട് കാലും കുറച്ച് കട്ടിലിന്റെ പുറതെക്ക് വച്ച് ഞ്ഞാൻ കുണ്ണ പൂറിൽ കയറ്റി അവൾ ഹാ ഹൂ ജംഷി അടിയടാ സ്പീടിൽ അടിയടാ ഹാ ഹൂ ഹാ ഹൗ എനിക്ക് വരാറായിടാ മുത്തെ എനിക്കും വരാറായി പ്പൂറി മോളെ ച്ചകരൊ എവിടയാ ഒഴികണ്ടതു പ്പൂറ്റിൽ ഒഴിയടാ കുന്തവീരാ ഞാൻ കുണ്ണ ആഞ്ഞ് ആഞ്ഞ് അവളുടെ പൂറിൽ അടിച്ച് കെടുത്തു അവൾക്ക് പൊയി എനിക്ക് പൊയിടാ ച്ചൂദ കുണ്ണൊ എനിക്ക് ഇപ്പം വരും മുളളൻ പൂറീ ഹാ ഹൂ ഹാ ഹാ ഹാ ഹൂ വന്നു പ്പൂറി ഹാ പ്പൂറ്റിൽ ഒയിക്കടാ പ്പൂറ്റിൽ തന്നെ ഒയിച്ചു പൂറീ എന്റെ കുണ്ണയിൽ നിന്നും വന്ന ശുക്ളം അവളുടെ പൂറിൽ നിന്ന് നിഞ്ഞ് ഒഴിക്കി അങ്ങനെ കുണ്ണ പൂറിൽ ഇട്ട് അവളെ കേട്ടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ട് കിടന്നു 5 മിനുട്ട് കയിഞ്ഞ് പൂറിൽ നിന്നും കുണ്ണ ഊരി അവൾ കുണ്ണ ഊമ്പി വ്യർത്തിയാക്കി ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കയറി വൃത്തി യാക്കി ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് അവൾ ബഡിൽ കുഴങ്ങി കിടക്കാ അവളുടെ ചുണ്ടിൽ മുത്തം കെടുതിട്ട് …. റസിയാ രാത്രി ഞ്ഞാൻ വരുംബോൾ മുള്ളൻ മീൻ ശെരിക്കും പൊരിച്ച് വെച്ചാളാ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കടയിലേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts