ഒരു ടീച്ചറും 41 ചുണകുട്ടന്മാരും

മലയാളം കമ്പികഥ – ഒരു ടീച്ചറും 41 ചുണകുട്ടന്മാരും

ഇരുട്ടിനെ സ്നേഹിച്ച എന്നെ എൻറെ അച്ഛൻ വെളിച്ചം എന്നു അർത്ഥം വരുന്ന ദീപണി എന്ന പേരിട്ടു . ഒരു സാധരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ വ്യത്യസ്ത മായിരുന്നു….

അടുത്ത വീട്ടിലെ കറുത്ത പൊട്ടു തൊടുന്ന സുന്ദരിയായ ചേച്ചി എന്നെ ഒരുപാട്‌ ആകർഷിച്ച സ്ത്രീ ആണ്. അവരെ കാണാന് ഒരുപാട് പുരുഷൻ മാർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വരുമായിരുന്നു….

ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛൻ കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന മുത്തുചിപ്പി ഞാൻ അച്ഛൻ കാണാതെ വായികുമായിരുന്നു.. മുത്തുചിപ്പിയിലൂടെ ആണ് അക്ഷരങ്ങൾ പടിക്കുന്നതും വയനയോട് ഇഷ്ടം കൂടുന്നതും…
അമ്മയുമായി അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ പുറത്തുള്ള നഗ്നതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു എനിക്കു ഇഷ്ടം.. വേറെ ഒന്നും എന്നെ അകര്ഷിച്ചിട്ടില അവിടെ..

അച്ഛനും അമ്മയും സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു സുഖം ആണ്.. അച്ഛന്റെ കറുത്ത സാധനം അമ്മ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ തിന്നുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാവാം എന്നെയും കറുപ്പിലേക് അടുപ്പിച്ചത്.. എപ്പോഴും ഞാൻ കറുത്ത സാരികൾ ആണ് കൂടുതൽ ഉടുക്കുക. കറുത്ത വലിയ പൊട്ട് എന്റെ നെറുകയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും…

അച്ഛൻ പണി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആദ്യമേ അടിവസ്ത്രം ഊരി മറ്റും.. ഞാൻ അതു പലപ്പോഴും മണപ്പിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്.. ആ മണം പലപ്പോഴും അച്ഛനിലേക് എന്നെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ആണിനെ മാത്രം മോഹിക്കുന്ന മനസ് അല്ലായിരുന്നു എന്റെ .. ഞാൻ ഒരു ദിവസം കണ്ടു മുട്ടുന്ന എല്ലാവരുമായും ഞാൻ സെക്സ് ചെയുന്നത് സങ്കല്പികറുണ്ട്..

സ്‌കൂളിൽ പടിക്കുന്ന സമയത്തു തിരക്കുള്ള ബസിൽ ഞാൻ സ്‌ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു.. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആണുങ്ങളുടെ തട്ടാലും മുട്ടലും എന്നെ ഹരം കൊള്ളിച്ചിരുന്നു.. രാത്രയിൽ എന്റെ വിരലുകള് ആ ബസിൽ നിന്നിരുന്ന ആണുങ്ങളുടെ പാന്റിലും മുണ്ടിലും മുഴച്ചുനിനിരുന്ന സാധനത്തിന്റെ പകരം ആയി പ്രവർത്തിച്ചു..

കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കു പാർക്കിലും ബീച്ചലും പോകാൻ ഇഷ്ടമിലായിരുന്നു.. എനിക്കു സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം …

അതും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ എന്റെ തുടയിലൂടെ ഇരുവശത്തുനിനും ഇരച്ചു കേറുന്ന കൈകൾ ഉള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം.. എന്റെ കൈകള് അവരുടെ പാന്റിൽ നിന്നും പുറത്തു എടുത്തു വച്ച എനിക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ട പെട്ട കറുത്ത കുണ്ണകളിലും ആയിരിക്കും… എന്റെ കൈകളിൽ ആകുന്ന അവരുടെ പാൽ ഞാൻ വളരെ ആവേശത്തോടെ നക്കി എടുകുമായിരുന്നു…
സങ്കടനയുടെ പെറു പറഞ്ഞു ഞാൻ പാലപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ കറങ്ങി നടന്നു… ഒരുദിവസം 10 കുണാകൾ എങ്കിലും എനിക്കു ആ കോളേജ്‌ കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു…
എത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കണം അവരുടെ എല്ലാം കരവകരിയായി അങ്ങനെ മനസിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു ഒരു ടീച്ചർ ആയി…

ഇപ്പൊ ഒരു കോളേജിൽ ഒരുപാട് തലതിരിഞ്ഞ ആണ്കുട്ടികള് ഉള്ള സ്ഥലത്തു അവരുടെ മുന്നിൽ സദാ സമയവും എന്തിനും തയാറായി ഒരു ടീച്ചർ…
ഒരു ടീച്ചറും 41 ചുണകൂട്ടാണ്മാരും എന്ന എന്റെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts