എന്റെ ടൂഷൻ – 1

തുണ്ട് കഥകള്‍  – എന്റെ ടൂഷൻ – 1

എന്റെ പേര് ശ്രീഹരി എന്നണ് എന്റെ വീട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ അണ് എനിക്ക് കമ്പി കഥ എഴുതി പരിജയം ഇല്ല. തെറ്റ് കുറ്റം ഉണ്ടെൽ ക്ഷമിക്കണം കഥ നടന്നത് അയത് കോണ്ട് കഥപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ…

ഇത് സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ +1 ൽ പഠിക്കുന്നു എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അണ് ഞാൻ ടൂഷന് പോകുന്നെ അവിടെ രണ്ട് ചേച്ചിമാര് ഉണ്ട് രണ്ട് പേരും അത്ര വെളുത്തിട്ട് ഒന്നുമല്ലാ എന്നാ കറുത്തതും അല്ലാ എന്നെ ടൂഷൻ പഠുപ്പിക്കുന്നത് മൂത്ത ചേച്ചി അണ് ഇനി ചേച്ചിമാരെ കുറിച്ചു പറയാം മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ പേര് സവിത ഇളയത് സവിജ.

സവിത ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെൽ നല്ലാ മുട്ടൻ മുല 36C വരും അതേ പോലെ കുണ്ടിയും എന്നാൽ സവിജ ചേച്ചി ടlim അണ് ചെറിയ മുലയും നല്ല വടിവോത്ത ശരിരം അണ് എനിക്ക് ആ ചേച്ചിയെ വലിയ ഇഷ്ടം അണ് എനിക്ക് വെക്കിട്ട് അണ് ടൂഷൻ 7:30 തെട്ട് 10:00 വരെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഡസ്ക്കും ബെഞ്ചും ഉണ്ട് സവിത ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നെ എന്നുവെച്ച് എനിക്ക് ചേച്ചിയോട് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ലാ. ഞാൻ എങ്ങനെലും സവിജ ചേച്ചിയെ വളക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടും വീട്ടിന്റെ തേട്ട് അയലത്ത് അയത് കോണ്ട് ഞാൻ മുണ്ട് ഉടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നെ പക്ഷേ നിക്കർ ഇടത്തില്ലാ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഡസ്ക്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വലിച്ച് താഴ്ത്തി കലിന്റെ അവിടെ വരെ ഇടും ഡസ്ക്കിന്റെ തെട്ട് മുന്നിൽ ഒരു കട്ടിൽ ഉണ്ട് അതിൽ സവിജ ചേച്ചി വന്ന് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കല് അകത്തി വെച്ച് മുണ്ട് രണ്ട് വശത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് സവിജ ചേച്ചിയോട് എന്തെലും ചേദിക്കും അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ നൊക്കുവെങ്കിലും താഴോട്ട് നോക്കത്തില്ലാ എനിക്ക് അകെ നിരാശ ആയി എന്നാൽ എന്റെ പ്രവർത്തി തുടർന്നും കോണ്ടെ ഇരിന്നും ഒരു ദിവസം ചേച്ചിയോട് ഒരു സംശയം ചേദിച്ചും അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ അറിയാതെ വിഴുന്നമാതിരി തെള്ളി താഴെ ഇട്ടു അത് എടുക്കാൻ ചേച്ചി കുനിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കുണ്ണ കണ്ടു ഒന്നു നോക്കി പെട്ടന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് കണ്ണ് എടുത്തു എന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷം ആയി അടുത്ത ദിവസം ഇത് തന്നെ തുടർന്നും ചേച്ചി ഇടക്ക് ഇടക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തല മാറ്റു അങ്ങനെ ഇത് ഒരു ശീലം ആയി മാറി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടിയിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് കുണ്ണിയിൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തേലിക്കും അപ്പോൾ ചേച്ചി അതിലോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കും

ഞാൻ അടിയിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് കുണ്ണിയിൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തേലിക്കും അപ്പോൾ ചേച്ചി അതിലോട്ട് നോക്കി ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇപ്പോൾ ചേച്ചി്യുടെ ആ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുണ്ണ 160° വന്ന് നില്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കണ്ണണകാണിര് നടന്ന് കോണ്ട് ഇരിക്കുവ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സവിത ചേച്ചി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അത് സവിജ ചെയ്യിക്കും കണ്ടു അപ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു മാസിക എടുത്തു വന്നു എന്റെ നേരെ ഉള്ള കട്ടിലിൽ വന്നു മലന്ന് കിടന്ന് ആ മാസിക വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ മുല കാണാം എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ആയി ഞാൻ കൈ കോണ്ട് കുണ്ണയിൽ പിടിച്ചു തോലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചേച്ചി കൈ എടുത്ത് മുലയിൽ പെതിയെ അമക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കൂടി കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കട്രോൾ ആകെ പോയി ഞാൻ ചേച്ചിയേട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുവാ പുറത്ത് നല്ല ഇരുട്ട് അണ് എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പോകാൻ പേടി അണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നില്ക്കാവോ എന്ന് ചേച്ചി എണ്ണിച്ച് മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നു ഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ നേരെ ആക്കി പുസ്തകം എടുത്ത് പുറത്ത് ഇറങ്ങി. പുറത്ത് ഇറങ്ങിയതും ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മുലക്ക് കയറി പിടിച്ചു പക്ഷേ ചേച്ചി കൈ തട്ടി മാറ്റി അകത്ത് ഓടി കയറി ഞാൻ പേടിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലോട്ടും പോന്നു എനിക്ക് ആകേ പേടി ആയി ചേച്ചി വീട്ടിൽ എങ്ങാനം പറയും എന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു പേടിച്ച് കണ്ണ തന്നു എങ്കിലും ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ ബാത്തുറൂമിൽ കേയറി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു കൈ വാണം പാസാക്കി ചേച്ചിയെ ഒർത്ത് . അങ്ങനെ ആ രാത്രി എങ്ങനെയോ കഴിച്ച് കൂട്ടി അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞതെ ഇല്ലാ സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു മനസ്സിൽ ഒരു പേേടി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇനി ടൂഷന് പോകണോ എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഐടിയ കിട്ടി ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി നാളെ തന്നെ ഇത് വരച്ചിട്ട് അതില് ഒപ്പ് മേടിക്കണം അതുകോണ്ട് ഇന്ന് ടൂഷൻ എടുക്കണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് വരച്ചോളാം എന്ന് പറയാൻ തിരുമാനിച്ച് ടൂഷന് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കഥക് അടച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കഥകിൽ മുട്ടി അപ്പോൾ സവിജ ചേച്ചി വന്ന് കഥക് തുറന്നും ഞാൻ അകത്ത് കയറി ചേച്ചി കഥക് അടച്ചും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നു പടം വരക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മിണ്ടാൻ ഒന്നു പോയില്ലാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചേച്ചി കൈ എടുത്ത് എന്റെ കലിന്റെ തുടയിൽ വെച്ചും എന്റെ ശരിരം ആകെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചേദിച്ചും സവിത ചേച്ചി എവിടെ പോയി എന്ന് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അവൾ കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടീൽ പോയന്ന് ചേച്ചിയുടെ കൈ തന്റെ തുടയിൽ ഇരുന്ന് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി പെതുക്കെ പെതുക്കെ നീങ്ങി എന്റെ കുണ്ണയുടെ അടുത്ത് എത്തി എന്റെ കുണ്ണ മുണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടാരം തിർത്തു ഞാൻ പതുക്കെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടോടെ ചേച്ചിയോട് ചേദിച്ചു ഞാൻ മുലയിൽ പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ആയിട്ടാണ് ഒരു മുലയിൽ പിടിക്കുന്ന അപ്പോൾ കിട്ടിയ സുഖം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലാ അതായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ത ഞാൻ ചുരിദാറിന്റെ മുകളിൽ കൂടി മുലയിൽ പിടിച്ച് കോണ്ട് ഒരു കൈ കോണ്ട് ഞാൻ ചുരിദാറിന്റെ ടോപ്പ് പോക്കി ചേച്ചിയുടെ വയറ്റിൽ തഴുകാൻ തുടങ്ങി എന്റെ വിരല് ചേച്ചിയുടെ വയറ്റിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ഒരു കൈ കോണ്ട് മുല കശക്കി കൊണ്ടിരുന്നും അപ്പോൾ ചേച്ചി ടോപ്പ് വലിച്ച് ഊരി എന്റെ മുന്നിൽ ബ്രായിൽ പോതിഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ മുല ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ബ്രായുടെ മുകളിൽ കൂടി മുലയിൽ പിടിച്ചും എന്നിട്ട് പുറകിൽ കൂടി കൈ ഇട്ട് ബ്രോ അഴിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ ചേച്ചിയുടെ ചെറിയ എന്നാൽ നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള മുല ഞാൻ ഞാൻ മുല കണ്ണിൽ പതിയെ കശക്കി ചേച്ചി സുഖം കോണ്ട് മുളാനും ഞരങ്ങാനും തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു മുല കശക്കി കോണ്ട് മറ്റെ മുല നാക്ക് കോണ്ട് തുമ്പിന് നാക്കി . പിന്നെ മുല മുഴുവാനായി വായിൽ ആക്കി ചപ്പി വലിച്ചു അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടിത്തം ഇട്ടും….

ബാക്കി തുടരും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Most Liked Posts